Sejlads

Med få undtagelser er det ulovligt at sejle på vandløb i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Her må du sejle på vandløbene

Du må ikke sejle på vandløbene i Faaborg-Midtfyn Kommune. Der er dog enkelte undtagelser.

Sejlads er tilladt på følgende vandløbsstrækninger efter nærmere fastsatte regler:

  • Odense Å
  • Hattebæk
  • Lindved Å
  • Horne Mølle Å
  • Hundstrup Å

Odense Å

I Faaborg-Midtfyn Kommune må der sejles på Odense Å fra 1. november til 1. april. Der må kun sejles med robåde, kanoer og kajakker.

Information om sejlads på øvrige strækninger af Odense Å

Hattebæk

Du må sejle fra udløbet i Helnæs Bugt til det sted, hvor Landevejen/Assensvej krydser åen. Du må sejle med ikke-motordrevne små fartøjer som robåde, kanoer og kajakker Sejladsen må dog ikke være til skade eller ulempe for vandløbet, jagt, fiskeri eller rørskær.

Sejlads på Hattebæk er ikke tilladt opstrøms fra det sted, hvor Landevejen/Assensvej krydser åen.

Lindved Å

Ejeren af stemmeværket i station 15.095 m har tilladelse til at sejle på strækningen fra stemmeværket og opstrøms til station 16.500 m. i forbindelse med tilsyn med stemmeværkets drift. Stemmeværket ligger ved Bramstrup.

Horne Mølle Å

Du må sejle fra udløbet i Helnæs Bugt til det sted, hvor Landevejen krydser åen. Du må sejle med ikke-motordrevne små fartøjer som robåde, kanoer og kajakker på strækningen.

Sejladsen må ikke være til skade eller ulempe for vandløbet, jagt, fiskeri eller rørskær.

Hundstrup Å

Sejlads er tilladt i mølledamme.

Kontakt

Natur og Trafik
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk