Kort over vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kort, der viser placering af private og offentlige vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune.

På oversigtskortet over vandværker i Faaborg-Midtfyn Kommune er de private vandværker er vist med rød og de offentlige vandværker vist med blå signatur.

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40
Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.