Hvem kan få madservice?

Her kan du læse, hvem der kan få madservice i eget hjem og på plejehjem.

Madservice til dig i eget hjem

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder madservice til dig, som midlertidigt eller varigt, er ude af stand til, eller kun vanskeligt kan tilberede mad på egen hånd.

Du søger om madservice ved at kontakte visitator

Visitator vurderer om du har ret til og kan få madservice og kan kontaktes på telefon 72 53 60 00

Mandag - tirsdag : 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 - 13

Du er også meget velkommen til at skrive til os via Borger.dk

Besøg hjemme hos dig

Skønner visitator der er behov for et besøg hjemme hos dig, aftales dette. Visitator vurderer sammen med dig, behovet for madservice. Du har ret til at have en bisidder med ved visitationen.

Akut brug for madservice

Ved akut behov iværksættes madservice straks.

Frit valg af leverandør af madservice

Er du bevilget madservice, kan du selv vælge, om maden skal leveres fra kommunen eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

I forbindelse med visitationsbesøget, vil du få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. Du kan til udgangen af en måned, og med 30 dages varsel, vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator.

Madservice til dig på plejehjem

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder madservice, i form af døgnkost, til dig som flytter ind på et af kommunens plejehjem.

 

 

Leverandør af madservice

FMK Madservice
72 53 54 60
kostforpl-toemmerg@fmk.dk

Det Danske Madhus
96 10 16 00
kundeservice@detdanskemadhus.dk