Hvem kan få madservice?

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder madservice til dig - som midlertidigt eller varigt - er ude af stand til, eller kun vanskeligt kan tilberede mad på egen hånd.

Madservice til dig i eget hjem

Du søger om madservice ved at kontakte visitator

Visitator vurderer om du har ret til og kan få madservice og kan kontaktes i Rådgivning og Visitation, se under Kontakt i højre kolonne her på siden.

Besøg hjemme hos dig

Skønner visitator der er behov for et besøg hjemme hos dig, aftales dette. Visitator vurderer sammen med dig, behovet for madservice. Du har ret til at have en bisidder med ved visitationen.

Akut brug for madservice

Ved akut behov iværksættes madservice straks.

Frit valg af leverandør af madservice

Er du bevilget madservice, kan du selv vælge, om maden skal leveres fra kommunen eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

I forbindelse med visitationsbesøget, vil du få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. Du kan til udgangen af en måned, og med 30 dages varsel, vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator. 

Madservice til dig på plejehjem

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder madservice, i form af døgnkost, til dig som flytter ind på et af kommunens plejehjem.

 

 

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation

Leverandør af madservice