Hvem kan få en ældrebolig

Her kan du læse, hvem der kan få en ældrebolig og hvordan du søger om en.

Hvad er en ældrebolig?

En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Formålet med en ældrebolig er at:

  • Understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed.
  • Sikre egnede botilbud til ældre og voksne personer med handicap.

Hvem træffer afgørelsen?

Afgørelsen om ældrebolig træffes af boligvisitationsudvalget i Center Sundhed og Omsorg:

  • Ud fra lovgivningen.
  • En konkret individuel vurdering af din samlede situation.
  • Kommunens serviceniveau.

Ansøgning om ældrebolig

Benyt det røde link "Selvbetjening - Ansøgning om ældrebolig" og send digitalt. Du kan også printe ansøgningsskemaet, udfylde og sende eller aflevere her:

Center Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Bemærk at sort postkasse står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg

 

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation