Hvem kan få en plejebolig

Her kan du læse, hvem der kan få en plejebolig og hvordan du søger om en.

Hvad er en plejebolig

En plejebolig er en ældre– og handicapvenlig bolig, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner og personale.

Formålet med en plejebolig er at:

  • Understøtte dig i at bevare din livskvalitet og værdighed.
  • Sikre egnede botilbud til ældre og personer med handicap.

Hvem kan få en plejebolig?

Du kan godkendes til en plejebolig hvis:

  • Du på grund af varigt svært nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende eller fuldstændig personassistance.
  • Du har behov for et beskyttet miljø, der ikke kan tilgodeses i din nuværende bolig.

Hvem træffer afgørelsen?

Afgørelsen om plejebolig træffes af boligvisitationsudvalget i Center Sundhed og Omsorg:

  • Ud fra lovgivningen
  • En konkret individuel vurdering af din samlede situation
  • Kommunens serviceniveau

Sagsbehandlingstid er op til 4 uger og du vil modtage en skriftlig afgørelse.

Ansøgning om plejebolig

Du kan søge enten digitalt eller ved at printe blanket og sende til:

Center Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Bemærk at sort postkasse står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg

 

 

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation