Midlertidigt ophold

Her kan du læse, hvad et midlertidigt ophold er, hvem der kan få det og hvordan du søger om det.

Hvor er opholdet?

Et midlertidigt ophold er et ophold i en afgrænset periode på Rehabiliteringscenter Bakkegården, Snarupvejen 9B, Espe, 5750 Ringe

Hvem kan få et midlertidigt ophold?

Du kan bevilliges et midlertidig ophold, Hvis du:

  • har brug for afklaring i forhold til fremtidig bolig
  • får et akut opstået behov for hjælp, fysisk, psykisk eller socialt, som ikke kan klares i dit eget hjem
  • venter på en plejebolig og dit behov for pleje ikke kan dækkes i dit eget hjem
  • har behov for rehabilitering, som ikke kan foregå i dit eget hjem

Rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem dig, dine pårørende og et tværfagligt personale. 

Det handler om, at du gør så meget som muligt selv, og at du kan få hjælp til det, du ikke kan klare. I takt med at du får flere kræfter og klarer mere, forventer vi løbende mere af dig.  

Hvad består et midlertidigt ophold i?

På et midlertidigt døgnophold har du dit eget værelse med bad og toilet.

Alle midlertidige ophold foregår i døgnbemandede boliger.

Varigheden af et midlertidigt ophold er som udgangspunkt maximalt 3 uger. 

Sådan søger du om et midlertidigt ophold

Du skal være visiteret til et midlertidigt ophold. Visitation sker altid på baggrund af en konkret og individuel vurdering i Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg.

Praktiske oplysninger

  • Der er egenbetaling forbundet med midlertidigt ophold. Egenbetaling inkluderer forplejning, serviceydelser og aktiviteter. Du skal selv betale for transport til og fra det midlertidige ophold 
  • Sagsbehandlingstiden kan variere
  • Lovgrundlag for midlertidigt ophold er SEL §84
  • Gældende kvalitetstandard er Faaborg-Midtfyn Kommunes kvalitetstandard for midlertidigt ophold i døgnbemandet bolig
  • Der er ikke frit valg (Fritvalgsordning) på området
  • Der er ikke mulighed for at søge tilskud til et midlertidigt ophold

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation