Bofællesskabet Egeparken 2

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle borgere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold samt mulighed for samvær med andre ligestillede.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 8
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport

 

Billede af Bofællesskabet Egeparken 2
Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere 

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle borgere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold samt mulighed for samvær med andre ligestillede.
Alle borgere er mobile og enkelte benytter transportstol i forbindelse med ture ud af huset.
Alle borgere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidigt af alternativ kommunikation som skrift, piktogrammer, foto med mere.

Botilbuddet modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset

Bofællesskabet består af 8 selvstændige lejligheder.

Endvidere er der et fælleshus, som indeholder køkken, tv-stue, aktivitets- og opholdsrum samt personalefaciliteter.
I tilknytning til fælleshuset er der en terrasse, have og drivhus.

Lejlighed

Lejlighederne indeholder stue, soveværelse, køkken, bad og toilet. Alle lejligheder har udgang til egen terrasse.

Medarbejdere

Der er ansat 5 pædagoger samt faste afløsere.
Tilbuddet har tilknyttet SSA som er medicinansvarlig.

Hverdagslivet

Måltider

Vi lægger vægt på læring og fællesskab, hvilket betyder, at vi for eksempel prioriterer det sociale samvær, der er i forbindelse med måltiderne. Alle måltider indtages som udgangspunkt i fælleshuset. Måltiderne tilberedes af beboerne i samarbejde med personalet, hvilket sikrer, at den enkelte får den støtte og vejledning, han/hun har behov for. Beboerne har maddage på skift og der laves madplan for en uge af gangen.
Beboerne betaler via opholdsbetaling et fast beløb om måneden til kost. Gæster er altid velkomne til at spise med - udgiften i forbindelse med dette afholdes af den enkelte beboer og afregnes via opholdsbetalingen.

Aktiviteter 

Alle beboere har på skift ansvaret for opgaver i forhold til fællesskabet f.eks. borddækning, madlavning, indkøb, oprydning, rengøring m.m.
Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Samarbejde og netværk 

Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedr. hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles, fælles arrangementer og ture planlægges samt fælles informationer formidles.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Beboer indflydelse

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglige planlægning og de praktiske gøremål.

Traditioner

Fødselsdage fejres individuelt og med udgangspunkt i fødselarens ønsker.

Beboere, forældre, pårørende og personale mødes til arrangementer 2 gange om året - sommer og jul.
Nytårsaften fejrer beboerne i Egeparken 2 med venner og personale.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via sagsbehandler i Myndighedsafdelingen.

Man er altid velkommen til at kontakte bostedet og lave en aftale vedrørende besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

I forbindelse med visitation til Egeparken 2 udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.
Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og indsatsplan på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Indsatsplanen er styrende for den pædagogiske indsats og delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde jævnført årshjul.

Metoder og tilgange

Vi arbejder rehabiliterende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysisk/psykiske velbefindende samt personlig udvikling.

Målet er, at den enkelte får
• opbygget og styrket selvtillid og selvværd.
• udviklet social ansvarlighed og har en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med
  andre og indgå i nærmiljøet.
• en forståelse for konsekvenser af egne handlinger.
• støtte til at blive så selvhjulpen som mulig.
• støtte til at formulere og udtrykke ønsker og behov.
• støtte til indgå og bevare relationer til venner, kærester og familie.
• støtte til at udtrykke og bearbejde problemer og udfordringer.

Håndtering af beboermidler 

Socialministeriets pjece ”Etisk håndtering af beboermidler” kan hentes via dette link

Lovgrundlag

Botilbuddet er til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau efter Almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85 og 83a.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Bofællesskabet Egeparken 2

Egeparken 2
5772 Kværndrup

Telefon: 73 53 68 03

Mail: boaktiv-vp@fmk.dk 

 


Ledelse 
Kim Holm Søby
Telefon: 72 53 69 05

 

Skriv sikkert til Bofællesskabet Egeparken 2 via Borger. dk