Botilbud Lindehuset

Lindehuset er et længerevarende botilbud jf. § 108 til 12 personer med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Huset er en del af Viften - som består af flere bosteder og aktivitetshuse.

Fakta

Antal rum   
Størrelse i m2 35 + ?
Antal lejligheder 8 + 4
Fælles lokale/ hus ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard 
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport

 

Billede af Botilbud Viften - Lindehuset
Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Botilbuddet henvender sig til voksne borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse, som har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Huset

Lindehuset er centralt beliggende i Ringe by, hvor butikker, bank, svømmehal med videre ligger i gå afstand. Der er gode muligheder for at benytte offentlig transport til både Svendborg og Odense.

Lindehuset består af en ældre hovedbygning samt en tilbygning fra 1998. Bygningerne ejes af LEV.

I stueetagen i hovedbygningen forefindes personalefaciliteter, administration, spisestue og køkken.

På 1. salen er der fire mindre boliger.

Tilbygningen består af opholdstue, vaskeri samt otte lejligheder.

Bygningerne er omkranset af en dejlig have. 

Lejlighed

Der er 8 lejligheder på 35 m2 med trinettekøkken og eget bad/toilet - i tilbygningen.

På 1. salen i hovedbygningen er der fire mindre boliger, der alle har eget bad og toilet samt fælles opholdsstue med køkkenfaciliteter og tagterrasse.

Medarbejdere

Afdelingsleder, pædagogisk personale, social- og sundsassistenter, studerende pædagog og rengøringsassistent. 

Der er som udgangspunkt daglig personaledækning med tre pædagoger i morgen- og aftenvagt. Der er rådighedsvagt fra kl. 23.00 til 07.00.

Hverdagslivet

Hverdagen

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Beboerne har medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglig planlægning og de praktiske gøremål.

Der afholdes beboermøder hver 14. dag

Samarbejde og netværk

Samarbejdet med pårørende vægtes højt.
Samarbejdet bygger på forståelse og anerkendelse af hinandens kompetencer og viden.
I det daglige støttes beboerne i at bevare kontakten til pårørende.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Traditioner

De danske traditioner, jul, fastelavn, fødselsdage og lignende fejres.

Hvert år holdes der en sommer- og julefest for beboerne og deres pårørende.

Sådan gør du

Henvisning og visitation til botilbuddet foregår via Myndighedsafdelingen.

Til fagpersoner og pårørende

Metoder og tilgange

I forbindelse med visitation til Lindehuset udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.

Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsat drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Her arbejdes rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi anvender KRAP, Low Arousal, TTT (Tegn til Tale) og velfærdsteknologi.

Der samarbejdes på tværs med andre faggrupper og der inddrages ekstern konsulentbistand, når der er behov herfor.

Målsætningen er, at den enkelte borger

  • styrker sin selvtillid og sit selvværd.
  • udvikler sin sociale ansvarlighed og får en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med andre og indgå i nærmiljøet.
  • opnår forståelse for konsekvenser af egne handlinger.
  • bliver så selvhjulpen som mulig.
  • lærer at formulere og udtrykke ønsker og behov.
  • indgår og bevarer relationer til venner, kærester og familie.

Med udgangspunkt i den pædagogiske handleplan skaber primærpersonen i samarbejde med beboeren den struktur, som bedst understøtter ovenstående ved hjælp af Piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, TTT (Tegn til Tale) og ny teknologi.

Tilbudsportal

Link til tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Lindehuset

Rolighedsvej 3
5750 Ringe

Afdelingstelefon: 72 53 06 76 - 72 53 66 70

Mail: lindehuset-vp@fmk.dk 


Ledelse 

Birgit Søgren Nielsen
Mail: bisni@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 75

 

Skriv sikkert til Lindehuset via Borger.dk

Skriv sikkert til Lindehuset via Virk.dk