Botilbud, Aktivitetscenter Palleshave

Palleshave er et bo- og aktivitetscenter for borgere med betydelig varigt nedsat funktionsevne. Der er 25 boliger og 25 pladser i aktivitetscenteret.

Palleshave er et bo- og aktivitetscenter for borgere med betydelig varigt nedsat funktionsevne. Der er 25 boliger og 25 pladser i aktivitetscenteret.

Billede af Botilbud Palleshave
Luk alle
Åben alle

Om os

Beboerne

Voksne, der har brug for at bo og arbejde i et beskyttet miljø med en vågen nattevagt. Alle er delvis selvhjulpne, dog er der mulighed for anvendelse af rollator eller andre personlige hjælpemidler. Nogle beboere har et verbalt sprog, andre gør brug af alternativ kommunikation i form af tegn-til-tale, kropssprog, mimik med mere. Nogle udviser til tider en adfærd, som kan opleves som grænseoverskridende.

Huset

Palleshave er et bo- og aktivitetscenter for mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne.

Bo-enheden er opdelt i Solstrålen gruppe AB, samt en mindre enhed i gruppe C. Pladserne i gruppe C er for borgere med særlige udfordringer, der ikke kan rummes i et større tilbuds rammer.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2 39 
Antal lejligheder 25
Fælles lokale/hus Ja
Kvalitetsstandard https://www.fmk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/kvalitets-standarder/kvalitets-standarder/kvalitetsstandard-for-botilbud/
Tilbudsportal Link til Palleshave Botilbud

Medarbejdere

Der er ansat pædagoger, social- og sundhedsassistenter og omsorgsassistenter samt faste afløsere.

Hverdagslivet

Måltider og aktiviteter

I bo-enheden skal langt de fleste borgere op og afsted til deres beskæftigelsestilbud, enten internt eller eksternt tilbud.

Åbningstider i Aktivitetscenteret mandag – onsdag klokken 7.30 til 15. Torsdag til 14.30 og fredag til kl. 14. Her serveres morgenmad og frokost.
Brugerne er fordelt i 3 grupper. Nogle kører af sted til aktivitet uden for Palleshave, andre bruger stedets egne faciliteter.

Til frokost spises sammen i gruppen. Busholdet har madpakker med eller spiser på café.
De borgere, der magter det, hjælper med de dagligdags gøremål som f.eks. at servere kaffe, lave saftevand, tørre borde af og tømme opvaskemaskine.
Over middag kan der være behov for et hvil eller stille sysler. Nogle har lyst til at lægge et puslespil, lave en tegning, høre musik eller bare sidde og hygge sig sammen over en kop kaffe.

Om eftermiddagen er der fælles kaffe i afdelingerne cirka klokken 15. Herefter er der tilrettelagte aktiviteter i form af kreative sysler, tilbud om fysiske aktiviteter eller hygge i egen lejlighed.

Klokken 18.00 spises aftensmad, enten sammen eller i egen lejlighed. Herefter er der igen forskellige individuelt tilrettelagt aktiviteter, inden aftenkaffe klokken 20.00.

Maden her på stedet bliver leveret af kommunes kostforplejning.

Pris for måltider

  2023 2024
Døgnkost 3561 kr./md 3675 kr./md


Aktiviteter

I weekenderne tages på tur i busserne for eksempel til stranden, i skoven, ud og shoppe, på cafe og hvad der ellers bliver efterspurgt.

Om tirsdagen kan de, der ønsker det, komme til svømning.

Om fredagen holder ”Fætter guf” åben – stedets egen slikbod/Cafe.

Traditioner

De danske traditioner, jul, fastelavn, fødselsdage fejres.
Hvert år afholdes sommer- & julefest for beboerne og deres pårørende.

Sådan gør du 

Visitation sker via sagsbehandler i Myndighedsafdeling efter gældende regler.

Til fagpersoner og pårørende

Metoder 

Alle borger er indskrevet med en VUM (voksenudredningsmetoden) indsatsplan. Indsatsplanen er udarbejdet af myndighed og beskriver formålet med henvisningen til Palleshave. Indsatsplanen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsat drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

På Palleshave arbejder vi anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi arbejder konfliktnedtrappende, og med tilpassede stimuli i hverdagen.
Personalet anvender TTT (Tegn til Tale).
Vi benytter velfærdsteknologi, hvor det er muligt, blandt andet iPad.

Lovgrundlag

Lovgrundlag

Palleshave er et bo- og aktivitetscenter for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter henholdsvis Almenboliglovens § 105 stk. 2 og Servicelovens §§ 104 og 108.

Støtte ydes efter Servicelovens §§ 83 og 85. Der er 19 §105 boliger, 6 § 108 boliger og 25 pladser i §104 Aktivitetstilbuddet.

 

 

 

 

Takster

Spørgsmål? Kontakt os

Palleshave Bo og Aktivitetscenter

Hedebovej 48
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 86

Skriv sikkert til Palleshave via Borger.dk.

Skriv sikkert til Palleshave via Virk.dk.


Ledelse 
Mie Haugstrup Hjæresen
Mail: mihj@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger til denne)
Telefon.: 72 53 68 79

 

Solstrålen gruppe A + B

Afdelingstelefon: 72 53 66 74 / 72 53 69 26

Solstrålen gruppe C

Afdelingstelefon: 72 53 67 46 / 72 53 68 69


Aktivitetscenteret

Afdelingsleder: Niels Møller
Mail: nimo@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger til denne)
Tlf.: 72 53 69 24

Afdelingstelefon: 72 53 67 45 / 72 53 69 23 / 72 53 69 27