Seniorcenter Egebo

Seniorcenter Egebo er et bo- og aktivitetstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Der er 18 pladser på Seniorcenter Egebo.

Seniorcenter Egebo er et bo- og aktivitetstilbud til borgere med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Der er 18 pladser på Seniorcenter Egebo.

Billede af Seniorcenter Egebo
Luk alle
Åben alle

Om os

Beboerne

Tilbuddet henvender sig til voksne/ældre fra 50 år og op, med betydelig og varig funktionsnedsættelse, der har behov for at bo i et beskyttet miljø med vågen nattevagt. Beboerne har alle behov for støtte og hjælp omkring den personlige hygiejne samt praktiske, personlige og økonomiske forhold - vi yder støtte efter servicelovens § 83, hvilke betyder, at man kan blive boende, selvom behovet for pleje og personlig støtte ændrer sig.
Alle beboere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidig af alternativ kommunikation som lyde, kropssprog, fagter, tegn-til-tale, piktogrammer, foto m.m.

Seniorcenter Egebo modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset

Byggeriet rummer 18 selvstændige lejligheder, fællesfaciliteter, stue, køkken, aktivitetscenter, gangarealer, personalefaciliteter samt skure.

Lejlighed

Lejlighederne er på 40 m², indrettet med tekøkken, stue, soveværelse, badeværelse og egen terrasse.
Alle lejligheder har egen indgang samt direkte adgang til fællesarealet.

 

Fakta opsummeret

Antal rum  2
Størrelse i m2 40 
Antal lejligheder 18
Fælles lokale/ hus ja
Kvalitetsstandard https://www.fmk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/kvalitets-standarder/kvalitets-standarder/kvalitetsstandard-for-botilbud/ 
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport

Hverdagslivet

Aktiviteter

Om formiddagen er borgerne i aktivitetscenter internt eller eksternt.
Alle borgerne har, hvis det ønskes ansvar for små praktiske opgaver i fællesskabet f.eks. bordækning, oprydning m.m.
Borgerne får hjælp og støtte til praktiske opgaver i lejligheden, tøjvask, økonomi, indkøb, frisør, lægebesøg m.m.

Vi prioriterer fælleskabet og det sociale samvær omkring spisegrupper, eftermiddags og aftenkaffe, film i stuen, spil og gå/cykelture.
Pårørende og venner er altid velkomne til at ringe og aftale besøg.

Traditioner

Fødselsdage fejres individuelt og med udgangspunkt i den enkeltes ønsker.
Borgere, pårørende og personale mødes til 2 arrangementer om året.

Beboer indflydelse

Der afholdes beboermøde en gang om ugen.

Samarbejde og netværk

Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedr. besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

Visitationen

I forbindelse med visitation til Seniorcenter Egebo udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.
Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.

Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedr. besøg og rundvisning.

Tilgange og metoder

Rehabiliterende og habiliterende
Kognitiv Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP)
Piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, TTT og ny teknologi.

Lovgrundlag

Seniorcenter Egebo er et tilbud til borgere med betydelig og varig nedsat funktionsnedsættelse efter hhv. Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 104.
Støtte yders efter servicelovens § 83 og 85.
Alle borgere er som udgangspunkt indskrevet i det interne § 104 Aktivitetstilbud

Tilbudsportalen

Tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Egeparken 64

5772 Kværndrup

Telefon: 72 53 80 70

Ledelse 
Kim Holm Søby
Telefon: 72 53 69 05

Skriv sikkert til Seniorcenter Egebo via Borger.dk