Hjælpemidler

Her kan du læse om, de muligheder du har for, at søge om støtte til forskellige hjælpemidler og boligændringer.

Begynder du at have vanskeligt ved at klare rengøring i dit hjem? Begynder du at have udfordringer ved at klare at tage et bad?
Er du interesseret i at se, hvad der findes af hjælpemidler til at gøre din
dagligdag mere overkommelig, samt få tips og tricks til at lette opgaverne? Så læs mere her på siden.

Luk alle
Åben alle

Kropsbårne hjælpemidler: Proteser, brystproteser, ortopædisk fodtøj m.m. Start

Søg digitalt om kropsbårne hjælpemidler

Du skal søge digitalt om kropsbårne hjælpemidler. Du skal bruge din MitID, når du søger. Har du ikke allerede MitID, kan du bestille det på MitID´s hjemmeside eller i Borgerservice. 

Husk at vedhæfte supplerende informationer fra din læge/sygehus, hvis de findes. 

Er du tilmeldt Digital Post, vil du modtage din afgørelse deri. 

Har du ikke mulighed for at benytte den digitale selvbetjeningsløsning, kan du ringe til sagsbehandlerne, som vil hjælpe dig, på telefon 72 53 15 61.

Hvad kan du søge om?

Du kan søge om kropsbårne hjælpemidler efter servicelovens §§ 112 og 113, hvis du eller dit barn har en varig funktionsnedsættelse. Det betyder, at du skal være færdigbehandlet.

Kommunen vurderer, om hjælpemidlet:

 • I væsentligt grad kan afhjælpe følgerne af din eller dit barns nedsatte funktionsevne.
 • I væsentligt grad kan lette din eller dit barns dagligdag.
 • Er en forudsætning for, at du kan udøve erhverv.

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du i stedet søge om det via jobcentret.

Du kan f.eks. søge om:

 • Arm- og benproteser
 • Brystproteser
 • Fodindlæg
 • Hånd eller benskinner
 • Specialbandager
 • Høretekniske hjælpemidler*
 • Ortopædisk fodtøj (OBS: Der er egenbetaling i forbindelse med bevilling af fodtøj)
 • Parykker
 • Støttekorsetter
 • Synshjælpemidler til personer med en medicinsk optisk defineret varig øjenlidelse. 
 • Sprøjter, kanyler og testmateriale til diabetikere. 

* Bestilling af batterier til høreapparater ligger IKKE i kommunalt regi, men kan bestilles online hos Oticon eller på telefon 39 17 74 44 eller som sikker mail: batterier@oticon.dk - oplys navn, cpr.nr. og adresse samt batteritype.

Leverandøraftaler

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører.
Du har mulighed for at benytte en anden leverandør end den, kommunen har aftale med. Hvis du vælger en anden leverandør, kan du maximalt få det tilskud, som kommunen kan købe hjælpemidlet til.
Du kan eventuelt få en egenbetaling, hvis du benytter en anden leverandør.

Hjælpemidler ved kompression, stomi og kontinens Start

Kompression

Hvis du har brug for kompressionsstrømper, kræver dette en ordination fra din læge eller sygehus. Når ordinationen foreligger, bliver du kontaktet af sygeplejen med henblik på tid til måltagning af kompressionsstrømper.

Som standard får du 2 kompressionsstrømper pr. ben pr. år. Du skal fremadrettet anvende dine kompressionsstrømper dagligt.

Måltagning til kompressionsstrømper foretages i en af kommunens sygeplejeklinikker. I særlige tilfælde foretages måltagningen i eget hjem. Du kan se klinikkernes telefonnumre og åbningstider.

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået indkøbsaftale på kompressionsstrømper med SAHVA.

Specialstrikkede kompression

Hvis du har brug for specialstrikkede kompression, kræver dette en ordination fra din læge eller sygehus.
Når ordinationen foreligger skal der ansøges via ovenstående link.

Ved specialstrikkede kompression skal der ansøges når man igen har brug for nyt.

Faaborg-Midtfyn Kommune har indgået indkøbsaftale på specialstrikkede kompression med SAHVA.

Ved specialstrikkede kompressions henviser vi til Kropsbårne Hjælpemidler på telefon 72 53 15 61.

Stomi

Når du har fået anlagt en permanent stomi eller en kunstig blære, sender sygehuset en ansøgning om hjælpemidler til kommunen. Kommunen har 4 ugers behandlingstid fra ansøgningen modtages af kontinenssygeplejersken.

Indtil bevillingen foreligger er det den behandlingsansvarlige sygehusafdeling der udleverer de relevante hjælpemidler.

Hjælpemidlerne skal genbestilles ved Fælles Service Center på telefon: 78412388 af dig eller dine pårørende. Hvis ikke dette er muligt, kan Den Kommunale sygepleje være behjælpelig.

Vedrørende problemer omkring stomi, huden omkring eller spørgsmål til bevillingen, er du velkommen til at kontakte kontinenssygeplejersken på telefon 72536349 tirsdag, onsdag, torsdag mellem kl. 8-10.
Telefonen vil være lukket ved ferie eller andet fravær, der vil blive indtalt en telefonsvarebesked om hvornår telefonen er åben igen.

Kontinens

Når du har fået anlagt en permanent kateter eller der er lagt en plan for varig engangs-kateterisering sender sygehuset en ansøgning om hjælpemidler til kommunen.

Kommunen har 4 ugers behandlingstid fra ansøgningen modtages af kontinenssygeplejersken. Indtil bevillingen foreligger er det den behandlingsansvarlige sygehusafdeling der udleverer de relevante hjælpemidler.

Hjælpemidlerne skal genbestilles ved Mediq Danmark på telefon: 36379200 af dig eller dine pårørende. Hvis ikke dette er muligt, kan Den Kommunale sygepleje være behjælpelig.

Vedrørende problemer omkring kateter, eller spørgsmål til bevillingen, er du velkommen til at kontakte kontinenssygeplejersken på telefon 72536349 tirsdag, onsdag, torsdag mellem kl 8-10.
Telefonen vil være lukket ved ferie eller andet fravær, der vil blive indtalt en telefonsvarebesked om hvornår telefonen er åben igen.

Bleer

For at du er berettiget til inkontinens hjælpemiddel skal din fysiske eller psykiske funktionsevne være varig nedsat. Det er din læge, der afgøre om din lidelse er varig, så du skal derfor have været i kontakt med din læge inden du søger.

Kommunen har 4 ugers behandlingstid fra ansøgningen modtages af kontinenssygeplejersken. Indtil bevillingen foreligger er det egen betaling eller den behandlingsansvarlige sygehusafdeling der udleverer de relevante hjælpemidler.

Hjælpemidlerne skal genbestilles ved Tena Kundeservice på telefon: 48168210 af dig eller dine pårørende. Hvis ikke dette er muligt, kan Den Kommunale sygepleje være behjælpelig.

Hvis du har hudproblemer, spørgsmål til produktvalg eller bevillingen, er du velkommen til at kontakte kontinenssygeplejersken på telefon: 72536349 tirsdag, onsdag, torsdag mellem kl 8-10.
Telefonen vil være lukket ved ferie eller anden fravær, der vil blive indtalt en telefonsvarebesked om hvornår telefonen er åben igen.

Kørestole, rollatorer og andre hjælpemidler Start

Hvordan søger du?

Ansøg gerne digitalt om hjælpemidler her fra siden.
Eller ring til sagsbehandlere i Rådgivning og Visitation på 72 53 60 00. Vi yder også råd og vejledning i hvad du kan gøre selv.

Hvem kan modtage hjælpemidler?

Du får tilbud om hjælpemidler, hvis du er i målgruppen, hvilket vil sige børn eller voksne med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Derudover skal hjælpemidlet være en væsentlig lettelse i din hverdag.

Hvis vi vurderer, at hjælpemidler i en væsentlig grad letter din daglige tilværelse, er det også muligt at bevilge hjælpemidler i en midlertidig periode. Det kan f.eks. være i forbindelse med arbejde eller en tidsbegrænset sygdom.

Vi laver altid en konkret og individuel vurdering, og støtten gives til bedst og billigst egnede hjælpemiddel.

Hjælpemidler udlånes fra vores depot, og skal returneres igen.

Du har mulighed for at afprøve og få udleveret hjælpemidler fra vores depot i Ringe. Dine pårørende kan også afhente hjælpemidler efter aftale med dig.

Frit valg

Hvis du ønsker et andet hjælpemiddel, der opfylder kravene, er det muligt at benytte sig af frit valg. Ved at benytte sig af fritvalgsordningen, betaler man selv den merudgift, der kan være.

Alle hjælpemidler skal returneres efter endt brug - også dem, der er købt efter fritvalgsordningen.

Forbrugsgoder

Forbrugsgoder er produkter, der er fremstillet og forhandles bredt, med henblik på sædvanligt forbrug. Det er produkter, der findes i almindelig handel.

Det kan for eksempel være en el-scooter.
Der kan ydes hjælp til forbrugsgoder, der koster over kr. 500,-, hjælpen udgør 50% af prisen på et almindeligt standardprodukt.
Hvis du har fået støtte til et forbrugsgode, må du beholde det.

Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som hjælpemiddel, kan det udlånes fra vores depot. 
Der er de samme betingelser for bevilling af forbrugsgoder, som ved hjælpemidler. 

Du skal selv sørge for at anskaffe forbrugsgoder, efter der er givet en bevilling. Efterfølgende overføreres beløbet til din NemKonto. 

Forbrugsgoder er din ejendom, og det er dig, der skal sørge for vedligehold og reparationer.

Der ydes ikke tilskud til forbrugsgoder, som indgår i sædvanligt indbo. For eksempel almindelige hvilestole eller robotstøvsugere.

Hvad forventer vi af dig?

Du afholder selv udgifter til den daglige drift, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Udskiftning af dæk og slanger til kørestole, skal du selv sørge for. Dog kan der ydes hjælp til udskiftning, hvis der er behov for mere end én årlig udskiftning.

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 112,113, 113a, 113b

Boligændringer Start

Hvem kan modtage boligændringer?

Du kan få hjælp til indretning af boligen, når du har et lægeligt dokumenteret varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, der gør, at indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted.

Der kan gives hjælp til boligændringer i dit private hjem samt i lejede boliger, herunder ældreboliger.

Hvis du bor i lejebolig eller andelsbolig, skal der indgås aftale med ejer om eventuel reetablering ved fraflytning.

I forbindelse med vurdering af om din bolig er egnet, og hvilke boligændringer der kan bevilges, tages der  udgangspunkt i, hvilke aktiviteter der skal foregå i din bolig. Vi vil vurdere om din funktionsnedsættelse betyder, at der skal laves ændringer i dit hjem, for at du kan udføre dine aktiviteter.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til sagsbehandlende terapeut i Rådgivning og Visitation telefon 72 53 60 00

Hvilke boligændringer?

Boligændringer kan f.eks. være ændringer på badeværelset, så du kan komme i bad, eller i dit køkken så du kan lave mad.

Du tilbydes økonomisk støtte samt vejledning til at indrette din bolig eller udskifte din bolig.

Hvordan kan du få hjælp?

Der er frit valg med hensyn til hvilken leverandør, der skal udføre opgaven, dog højst med et beløb svarende til kommunens bedste og billigste indhentede tilbud.

Hvad forventer vi af dig?

Reparation, vedligeholdelse og udskiftning af boligændringer skal du selv sørge for.

Der kan ikke ydes hjælp til boligændringer, der har karakter af almindelig vedligeholdelse, modernisering eller istandsættelse.

Lovgrundlaget:

Serviceloven § 116.

Afprøvning af hjælpemidler: Badebænk, strømpepåtagere, gigtvenlige køkkenredskaber mm.

I Ringe har visitationsterapeuterne indrettet lokaler til dig, der gerne vil se og prøve hjælpemidler samt høre om muligheder til at lette din dagligdag.

Det foregår hos Teknologi og Hjælpemidler, Højgaardsvej 10, 5750 Ringe.

Tilmelding skal ske til visitationsterapeuterne på tlf. 72 535 055 / 72 531 651
Der vil være åbent for besøg onsdage fra kl. 9-11 og igen fra 12-14.

Vi vil gerne vide, at du kommer, så du ikke kører forgæves.

Kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har behov for befordring i forbindelse med afprøvning og udlevering af et bevilliget hjælpemiddel, kan du få kørsel hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik.

Der ydes kun kørsel fra din bopæl og til nærmeste leverandør. Ønsker du at benytte en anden leverandør skal du selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Sådan søger du om kørsel

Kontakt Team Hjælpemiddel på telefon 72 53 15 61.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til fx bandagist, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du skal indsende dokumentation fra fx bandagisten til Borgerservice - Team Hjælpemidler for at få ydet refusion.

Eksempler på hjælpemidler, som du kan se og afprøve i showroom er:

Badebænk, strømpepåtagere, dels til almindelige strømper og til kompression samt gigtvenlige køkkenredskaber.

Hvis du ønsker at søge om eksempelvis rollatorer og velastole, henvises der til de sagsbehandlende terapeuter på 72536000.

Reparation, levering og afhentning af hjælpemidler

Vi sørger for reparation af de udlånte hjælpemidler

Teknikerne i Teknologi og Hjælpemidler reparerer hjælpemidler, når de går i stykker.

Henvend dig til:

Teknologi og Hjælpemidler

Højgaardsvej 10
5750 Ringe

Telefon 72 53 67 95 på hverdage 9.00 - 11.00

Skriv sikkert til Teknologi og Hjælpemidler

Du skal selv sørge for vedligehold

Du skal selv sørge for rengøring og almindelig vedligeholdelse, herunder: 
Holde hjælpemidlets hjul fri for hår og lignende.
Pumpe og lappe kørestol, el-kørestol og el-scooter.
Udskifte dæk og slanger på kørestol, el-kørestol og el-scooter. En cykelsmed vil normalt kunne foretage disse reparationer.
Dog betaler kommunen for udskiftning af dæk og slanger, hvis der er behov for dette mere end én gang om året.
Gem derfor kvitteringen, når du får skiftet dæk og slanger.

Når du flytter skal hjælpemidler med

Hvis du flytter, er det dit ansvar at flytte hjælpemidlerne med til den nye adresse. De hjælpemidler, som du også vil have behov for i den nye bolig, medtages - også hvis det er i en anden kommune.

Hjemmet skal være klart før levering

Hvis det i forbindelse med bevilling af hjælpemidler (f.eks. plejeseng) er nødvendigt at flytte/ommøblere i egen bolig, er det dit ansvar at sørge for, at dette er klaret, inden hjælpemidlerne leveres.

Kommunikationshjælpemidler Start

Lavteknologiske hjælpemidler

Kommunikationshjælpemidler kan støtte kommunikationen hos mennesker med påvirket sprog eller uden talesprog. Dette kan f.eks. være som følge af en hjerneskade eller en neurologisk sygdom.
Lavteknologiske hjælpemidler er f.eks.
 • Grafiske symboler og konkreter
 • Kommunikationstavler
 • Kommunikationsbøger med ordforråd med grafiske symboler
 • Fotos eller skrevne ord
 • Hjælpemidler til påsætning af grafiske symboler, fx øjenudpegningsramme (eye-gaze), plader eller veste med sort velcrovelour
Afprøvning:
En talekonsulent afprøver diverse hjælpemidler for at finde det rigtige til den givne problematik. Talekonsulenten kan træne brugen af hjælpemidlet, sådan at det kan bruges i dagligdagen. Talekonsulenten giver rådgivning og vejledning til pårørende og personale, når det er relevant. 

Kontaktoplysninger til Taleteam:

Telefon:

Højteknologiske hjælpemidler

Hvis du har brug for hjælp til dine højteknologiske hjælpemidler eller ønsker at undersøge om der findes et hjælpemiddel, der kan afhjælpe eventuelle vanskeligheder, du oplever som følge af din nedsatte funktionsevne, bedes du kontakte:

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV)
Mobilitet & IKT
Heden 11
5000 Odense

Telefon 99 44 34 00

Mandag - fredag klokken 09.00 - 12.00

Ansøgning

Du kan ansøge digitalt i kommunen via borger.dk.

Synshjælpemidler: Lupper og andre forstørrelsesapparater Start

Hvem kan søge?

Der ydes hjælp til borgere med synsvanskeligheder, der er fyldt 18 år og som bor i Faaborg Midtfyn Kommune.

Er man under 18 år, skal man henvende sig til:

Center for kommunikation og velfærdsteknologi (CKV) – Synsrådgivningen
Heden 11
5000 Odense C

Telefon 99 44 34 00

Hjælpen gives som udgangspunkt til blinde og svagsynede med en alvorlig varig øjenlidelse.

Hvis man er svagsynet, skal man med optimal brille/optik have en synsstyrke der på bedste øje er mindre end 6/18=0,33.

Et indskrænket synsfelt kan også gøre, at man tilhører gruppen af svagsynede.

Du får tilbud om hjælpemidler, hvis du er i målgruppen.

Derudover skal hjælpemidlet være en væsentlig lettelse i din hverdag.

Vi laver altid en konkret og individuel vurdering, og støtten gives til bedst og billigst egnede hjælpemiddel.

Hjælpemidler udlånes fra vores depot, og skal returneres igen.

Hvordan søger du?

Ansøg gerne digitalt om hjælpemidler her fra siden.

Eller ring på telefon 72 53 82 02, tirsdag og torsdag kl. 13-14.

Vi yder også råd og vejledning i hvad du kan gøre selv. Find oplysninger om undervisning mm her

Hvad forventer vi af dig?

Du afholder selv udgifter til den daglige drift, rengøring og vedligeholdelse af hjælpemidlet.

Høretekniske hjælpemidler: Teleslynge, forstærkertelefoner mm. Start

Høretekniske hjælpemidler i hjemmet

Har du høreapparat og alligevel har væsentlige udfordringer i din hverdag, som kan tilskrives din nedsatte hørelse, så er det muligt at bestille tid hos hørekonsulenterne, hvor I i fællesskab kan drøfte dine udfordringer. 

For at et høreteknisk hjælpemiddel kan bevilges, skal det give en væsentlig lettelse i dagligdagen, og i væsentlig grad afhjælpe de varige følger af hørenedsættelsen.

Høretekniske hjælpemidler på arbejde eller uddannelse

Oplever du at det er svært i forskellige situationer på dit arbejde eller i forbindelse med din uddannelse, kan det være at du har behov for et høretekniske hjælpemiddel.

Kravene til hørelsen er ofte rigtig stor på arbejdspladser og uddannelsessteder, og det kan være svært at høre i f.eks. telefon, til møder og i undervisningssituationer. Hvis dine hørevanskeligheder gør det svært for dig at komme i job eller fastholde dit nuværende arbejde, eller du har svært ved at følge undervisningen på dit uddannelsessted, tilbyder hørekonsulenterne dig hjælp til at få afdækket og afhjulpet dine vanskeligheder. Vi samarbejder med Jobcentret.

Reparation af høretekniske hjælpemidler

Hvis dit udleverede hjælpemiddel går i stykker kan du kontakte hørekonsulenterne på telefon 72 53 82 02  Mandag til torsdag kl. 9.00 - 10.00.

Spørgsmål? Kontakt os

KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER:
BORGERSERVICE

Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon 72 53 15 61

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

Skriv sikkert til Borgerservice

 

ØVRIGE HJÆLPEMIDLER:
RÅDGIVNING OG VISITATION

Telefon 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til Rådgivning og Visitation

 

TEKNOLOGI OG HJÆLPEMIDLER
Højgaardsvej 10
5750 Ringe

Telefon 72 53 67 95

Telefontider
Alle hverdage 9 - 11

Åben på depot dagligt efter aftale

Skriv til Teknologi og Hjælpemidler
(skriv ikke personfølsomme oplysninger her)