Kræftrehabilitering

Kræftrehabiliteringstilbud til borgere over 18 år, der har eller får konstateret kræft.

Tilbuddet indeholder:

 • Samtaler med sundhedsfaglig kontaktperson 
 • Genoptræning 
 • Vejlednings- og koordineringsopgaver 
 • Mindfulness 
 • Rygestop

Sundhedsfaglig kontaktperson

Kontaktpersonen vil være gennemgående i hele forløbet. 

Kontaktpersonen, der vil være sygeplejerske, ergoterapeut eller fysioterapeut, vil med baggrund i kommunens tilbud og andre tilbud fra f. eks. Kræftens Bekæmpelse være behjælpelig med at sammensætte relevante tilbud. 

Henvisning og øvrige spørgsmål

Spørgsmål om henvisning, indhold mv. kan ske til kræftteamet

 • Sygeplejerskerne Jane Lysemose, på telefon 72 53 60 61 og Ann Seerup Ravnborg på telefon 72 53 60 67, tirsdage klokken 8.00 - 14.00
 • Fysioterapeuterne Stine J. Foshammer, telefon 72 53 63 18, Maria Ringmann Christensen, telefon 72 53 63 58 
 • Ergoterapeut Jeanette E. Andersen, telefon 72 53 63 56 
 • Diætist Lene Marie Moritzen, telefon 72 53 55 11

Borgeren kan henvises via sygehus- og kommunalt ansatte samt praktiserende læge, men borgeren eller pårørende kan også henvende sig.

Genoptræning

Genoptræning tilbydes som led i hospitalsbehandlingen via en genoptræningsplan, alternativt via henvisning fra egen læge. 

Træningstilbuddene foregår som:

 • Holdtræning for brystopererede - i Gislev eller i Faaborg
 • Genoptræningshold med blandede diagnoser - i Brobyværk, Faaborg og Ringe
 • Superviseret selvtræning på hold - i Brobyværk, Faaborg, Ringe og Gislev 
 • Individuel træning eller samtræning med få borgere - i Brobyværk, Faaborg, Ringe og Gislev

Mindfulness

Hold - 8 gange- med andre kræftramte v/mindfulnessinstruktør Lisa Brandt Jørgensen fra Det Mobile Sundhedscenter.

Det er den praktiserende læge eller kræftteamets sygeplejersker og fysioterapeuter, der kan henvise til tilbuddet. 

Kræftrehabiliteringspjece

Se pjecen (åbner i nyt vindue)

Sundhed.dk

Se mere på Sundhed.dk

Lokal rådgivning til kræftpatienter og deres pårørende

HAR DU KRÆFT INDE PÅ LIVET – ENTEN SOM PATIENT ELLER PÅRØRENDE?

Kræftens Bekæmpelse og Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder i fællesskab, at du kan tale gratis med en professionel rådgiver om dine problemstillinger i lokalrådgivningen i Faaborg.

Rådgivningen finder sted hver mandag i ulige uger fra kl. 11.00 - 15.00 enten telefonisk eller på Tømmergården – Tømmergården 6, 5600 Faaborg.

Tidsbestilling på telefon 72 53 63 11 Mandag- torsdag kl. 10.00 - 13.00 eller fredag kl. 10.00 - 12.00.