Kræftrehabilitering

Kræftrehabiliteringstilbud til borgere over 18 år, der har eller får konstateret kræft.

Tilbuddet indeholder:

 • Samtaler med sundhedsfaglig kontaktperson 
 • Genoptræning 
 • Vejlednings- og koordineringsopgaver 
 • Mindfulness 
 • Rygestop

Sundhedsfaglig kontaktperson

Kontaktpersonen vil være gennemgående i hele forløbet. 

Kontaktpersonen, der vil være sygeplejerske eller fysioterapeut, vil med baggrund i kommunens tilbud og andre tilbud fra f. eks. Kræftens Bekæmpelse være behjælpelig med at sammensætte relevante tilbud. 

Henvisning og øvrige spørgsmål

Spørgsmål om henvisning, indhold mv. kan ske til kræftteamet

 • Sygeplejerskerne Jane Lysemose, på telefon 72 53 60 61 og Anne Holm på telefon 72 53 60 61, tirsdage klokken 8 - 14 
 • Fysioterapeuterne Stine J. Foshammer, telefon 72 53 63 18 eller Maria Ringmann Christensen, telefon 72 53 63 58 dagligt klokken 8 - 14

Borgeren kan henvises via sygehus- og kommunalt ansatte samt praktiserende læge, men borgeren eller pårørende kan også henvende sig.

Genoptræning

Genoptræning tilbydes som led i hospitalsbehandlingen via en genoptræningsplan, alternativt via henvisning fra egen læge. 

Træningstilbuddene foregår som:

 • Holdtræning for brystopererede - i Gislev eller i Faaborg
 • Genoptræningshold med blandede diagnoser - i Brobyværk, Faaborg, Ringe og Gislev
 • Superviseret selvtræning på hold - i Brobyværk, Faaborg, Ringe og Gislev 
 • Individuel træning eller samtræning med få borgere - i Brobyværk, Faaborg, Ringe og Gislev

Mindfulness

Hold - 8 gange- med andre kræftramte v/mindfulnessinstruktør Lisa Brandt Jørgensen fra Det Mobile Sundhedscenter.

Det er den praktiserende læge eller kræftteamets sygeplejersker og fysioterapeuter, der kan henvise til tilbuddet. 

Kræftrehabiliteringspjece

Se pjecen (åbner i nyt vindue)

Sundhed.dk

Se mere på Sundhed.dk