Kvalitets­standard for Madservice for hjemmeboende. Døgnkost for plejehjem, botilbud og rehabiliteringscenter

Her får du informationer om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om madservice, eller når du får døgnkost på plejehjem, botilbud eller er på rehabiliteringscenter.

Hvad koster døgnkost for dig, som bor på plejehjem, botilbud eller er på rehabiliteringscenter?
Man kan finde flere informationer om måltider på hver enkelt plejehjems del af kommunens hjemmeside

Her finder du taksterne for madservice i 2023 i eget hjem og på plejehjem

Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i gældende lov på området og det kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen.
Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget den 15. marts 2023.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

Formålet med hjælpen er at bidrage til at sikre dig en god ernæringstilstand, som er grundlaget for en sund livsstil, god livskvalitet samt forebyggelse af sygdom.

Hvad omfatter hjælpen?

Særligt for hjemmeboende

Madservice er færdiglavede måltider, som omfatter morgenmad, det varme måltid, det kolde måltid og mellemmåltider målrettet den enkelte borger.

Der er mulighed for at vælge mellem forskellige retter og mængde til hver levering. Ved bestilling får du et skema, hvor du kan krydse af, hvilken mængde du ønsker. Madudbringeren taster din bestilling til fremtidige uger samtidig med levering. Du kan bestille mad til alle måltider, inklusive biretter og mellemmåltider.

Måltiderne leveres med udgangspunkt i kostformerne:

 • Normalkost
 • Ældrekost
 • Kost til småt spisende

En medarbejder laver i samarbejde med dig en ernæringsvurdering for at afklare, hvilken kostform der er optimal for dig i forhold til både ernæringsindhold og konsistens. 

Alle måltider er næringsberegnede. Det betyder, at kosten er tilpasset dit energibehov.

Opstår dit behov for madservice pludseligt, kan du modtage hjælpen fra dag til dag i hverdagene.

Madservicetilbuddet er brugerbetalt. Taksten reguleres og fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen.

Måltiderne leveres som kølemad med en holdbarhed på 5 døgn efter tilberedningsdato. Madudbringeren er behjælpelig med at anbringe maden i dit køleskab, hvis du har behov for det.

Der leveres mad 3 gange ugentligt i tidsrummet 8.00 til 16.00. Din placering på ruten bestemmer leveringstidspunktet og er et fast tidspunkt indenfor plus/minus 15 minutter.

Særligt for dig der bor på plejehjem, botilbud eller er på rehabiliteringscenter

Her får du tilbudt døgnkost, som er brugerbetalt. Du er selv med til at sammensætte din menu ud fra de forskellige retter, der tilbydes. Vi vejleder dig også, hvis du har sundhedsmæssige problemer, som kan forebygges eller bedres via kosten.

Døgnkosten består af 3 hovedmåltider og 2-3 mellemmåltider.

Flaskevarer som sodavand, øl eller spiritus er ikke en del af døgnkost.

Hvem kan modtage hjælpen?

Særligt for hjemmeboende

Hjælpen er til dig, som i en kortere eller længere periode ikke selv er i stand til at tilberede mad eller sikre, at du får tilstrækkeligt at spise og drikke.  

Som udgangspunkt kan du ikke visiteres til madservice, hvis en anden i din husstand kan lave mad i tilstrækkelig grad.

Særligt for dig der bor på plejehjem, botilbud eller er på rehabiliteringscenter

Bor du på plejehjem eller botilbud, eller er du på rehabiliteringsophold, er du tilmeldt døgnkost.

Hvordan kan du få hjælpen?

Hvis du får behov for madservice som hjemmeboende, kan du eller dine pårørende kontakte Rådgivning og Visitation i Myndighed, Sundhed og Ældre.

Bor du på plejehjem, botilbud eller på rehabiliteringscenter, oplyses du om tilbuddet ved indflytningssamtalen.

Hvem hjælper dig?

Madservice for hjemmeboende er omfattet af frit valg. Det betyder, at du selv kan vælge, om hjælpen skal udføres af den kommunale eller private leverandør.

Du kan læse mere om madservice på hjemmesiden: Madservice med levering (fmk.dk)
Den kommunale madservice kontaktes her:
Faaborg-Midtfyn Kommunes Madservice, Tømmergården 6, 5600 Faaborg, telefon 72535460.

På kommunens hjemmeside Kontakt til private leverandører (fmk.dk) kan  du se de aktuelle godkendte private leverandører af madservice.

Døgnkost til dig, som bor på plejehjem, botilbud eller er på rehabiliteringscenter og midlertidig aflastning, er ikke omfattet af frit valg.

Hvad forventer vi af dig, som er hjemmeboende?

 • At du er hjemme og modtager maden, hvis ikke andet er aftalt
 • At du afmelder eller oplyser om ændringer senest kl. 12.00 dagen før levering
 • At du har en mikrobølgeovn og et køleskab
 • Hvis du gentagne gange afbestiller ydelsen, får Rådgivning og Visitation besked, så du kan få genvurderet dit behov for madservice

Kvalitetsmål

 • Indholdet af kosten lever op til Anbefalinger for den danske institutionskost
 • Maden til hjemmeboende prøvesmages af medlemmer af Ældrerådets madudvalg to gange årligt
 • Mad, Måltider & Ernæring udfører systematisk egenkontrol og har som mål at fastholde kontroller uden anmærkninger
 • Kommunens private madleverandører skal på deres hjemmeside henvise til resultatet af Fødevarestyrelsens tilsyn.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre eller borgerrådgiveren, hvis du ønsker at klage.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83 stk. 1, nr. 3.

Information

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte  
Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og visitation
Skolevej 6
5854 Gislev
Telefon 72536000 (mandag til fredag kl. 9.00—12.00, undtagen onsdag, hvor telefonerne er lukket)  
E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)