Skolekørsel

Elever i folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune kan køre gratis med bussen til og fra distriktsskole efter nogle bestemte regler; hvis eleven har længere til skole (afstandskravet) end i nedenstående tabel, eller hvis eleven ikke kan undgå trafikfarlige veje til/fra skole.

Afstandskravet

KlassetrinAfstand fra hjem til distriktsskole
0. - 3. klasseFra 2,5 km og derover
4. - 6. klasseFra 6 km og derover
7. - 9. klasseFra 7 km og derover

10. klasse

Fra 9 km og derover

Afstanden er inkl. stier, der kan benyttes af cyklister.

Afstand fra hjem til opsamlingssted må højst være halvdelen af ovenstående. Dvs. en kørselsberettiget elev i 5. klasse må højst have 3 km til opsamlingssted.

Før-skoleelever visiteres på lige fod med 0. klasse. 

Trafikfarlig skolevej

Elever der for at komme i skole skal køre på en vej, der er vurderet som trafikfarlig skolevej, kan evt. få gratis buskort. Skolen kan oplyse, om der er trafikfarlige skoleveje på dit barns rute til skole.

Kommunen giver ikke gratis buskort til

  • Elever, der har valgt en folkeskole i et andet skoledistrikt end det, han/hun naturligt hører til
  • Elever i fri- og privatskoler

Bestilling og udlevering af buskort

Skolen bestiller og udleverer buskort til de elever, der har ret til gratis transport.

Buskort til elever, der ikke er berettiget til gratis transport

Elever, der ikke har ret til gratis transport, kan købe et rejsekort hos FynBus.

Kontakt

For at kontakte os vedrørende kørsel, kan du anvende nedenstående kontaktinfo:

Trafikselskabet:
Kontaktinfo FynBus (klik på link)

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Trafikplanlægger Elsebeth Gedde
Natur og Trafik (kræver NemID)
72 53 22 81