Adgang til kommunevej og privat fællesvej

Hvis din ejendom støder op til enten en kommunevej eller privat fællesvej og du ønsker at etablere eller ændre en overkørsel, skal du søge om tilladelse.

Overkørsel eller overgang?

En adgang til kommunevej eller privat fællesvej kan være for kørende eller gående adgang.
Kørende adgang kaldes overkørsel og gående adgang kaldes overgang.

Sådan søger du

Hvis du ønsker at etablere en overkørsel eller overgang eller ændre en eksisterende, skal du sende en ansøgning med oplysning om nuværende forhold og oplysning om hvad du gerne vil gøre.

Det gælder også hvis du vil ændre brugen af overkørslen, f.eks. fra enfamilieshus til erhverv.

Vi skal bruge oplysning om ejendommens adresse herunder matr.nr. og ejerlav og oplysning om ønsket placering og bredde af overkørslen.

Ansøgning vedlagt skitse sendes enten på mail til NaturogTrafik-Post@fmk.dk eller post til Vej og Trafik, Mellemgade 15, 5600 Faaborg

Asfaltrampe og kørebanefliser

Hvis der bliver behov for at etablere en asfaltrampe på offentligt vejareal, etableres rampen af kommunen på din regning.

Hvis du skal køre hen over fortov kan du blive pålagt at lægge kørebanefliser i fortovsarealet. Det vil altid være efter en konkret vurdering.

Bredde på overkørsler

Private
Som udgangspunkt gives tilladelse til overkørsler på op til 4 m. Overkørsler til private grunde kan etableres bredere, men det vil altid være en konkret vurdering.

Erhverv
Overkørsler til erhvervsgrunde kan etableres bredere men det vil altid være en konkret vurdering.

Lokalplaner og vejlaug

Overkørsler skal altid anlægges i overensstemmelse med lokalplanen for et givent område.

I nogle områder er der grundejerforeninger eller vejlaug, hvor der er vedtaget bestemmelser for overkørsler. Disse skal respekteres.

Vedtagne lokalplaner og lokalplanforslag