Midlertidige konstruktioner

Midlertidige konstruktioner opsat i over 6 uger kræver byggetilladelse, og der er særlige regler for transportable telte og scener.