Det Grønne Råd

Det Grønne Råd hjælper kommunen med at træffe beslutninger om beskyttelse og benyttelse af naturen.

Grønt råd med bred repræsentation

Det Grønne Råd er med til at sikre, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutninger om benyttelse og beskyttelse af naturen på det bedst mulige grundlag.

Alle store foreninger og organisationer, som har interesser i naturen og miljøet, er repræsenteret i rådet. Nogle har f.eks. erhvervsmæssige interesser, andre er fokuseret på friluftsliv. Her kan de  møde hinanden, blive inddraget i beslutningsprocesser og præge debatten.

Foreningernes repræsentanter i rådet kan selv rejse problemer og foreslå løsninger, eller kommunens repræsentanter i rådet kan efterlyse interesseorganisationernes holdninger, så politikerne bliver klædt bedre på til at træffe afgørelser.

Opgaver for Det Grønne Råd

Det Grønne Råd behandler emner som:

  • Natur- og miljøforvaltning
  • Fredning
  • Friluftsliv
  • Offentlig adgang
  • Skovrejsning
  • Planlægning og forvaltning af det åbne land
  • Lokal Agenda 21

Medlemmer af Det Grønne Råd

Det Grønne Råd har 17 medlemmer.

Repræsentanter for Faaborg-Midtfyn Kommune
Navn og mailFunktionTelefon
Søren KristensenFormand for Teknik- og Miljøudvalget72531688
Tanja Kromann Clausen
Næstformand for Teknik- og Miljøudvalget72531687
Ole Tyrsted Jørgensen
Afdelingsleder Natur og Trafik72532053
Repræsentanter for interesseorganisationer
Organisation/foreningNavn og mailTelefon
Danmarks NaturfredningsforeningElsebeth Pedersen24982356
Dansk Ornitologisk ForeningSteen Bak Henriksen62623476
Friluftsrådet, SydfynErik Ehmsen
30243378
CentroviceHenrik Kildegaard29923787
Dansk Skovforening/Fynske SkovkredsDitlev Berner22552150
Dansk Botanisk ForeningOle Bloch-Petersen65991710
Danmarks JægerforbundFlemming Sørensen
62602255
Naturvejlederforeningen i DanmarkLeif H. Sørensen62681979
Dansk CyklistforbundMogens Keinicke62271764
FynslandJens Hune Bruntse
22308258
Danmarks SportsfiskerforbundJens Christian Larsen27596277
Øhavsmuseet FaaborgTissel Lund-Jacobsen
20752934
Repræsentant for Naturstyrelsen Fyn
Navn og mailTelefon
Jakob Harrekilde Jensen
41782043

Referater

Kontakt

Ninna Kruse Larsen
ninla@fmk.dk
72 53 20 16