Kommuneplan

Kommuneplan 2019 fastlægger de overordnede retningslinjer og rammer for den fysiske udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommuneplan 2019

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 10. januar 2020 Kommuneplan 2019. Kommunalbestyrelsen vedtager hver 4. år en kommuneplan, som fastlægger retningslinjer for den fysiske udvikling i de kommende 12 år.

Kommuneplan 2019-2031 (fungerer bedst i Google Chrome)

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen fastsætter de overordnede retningslinjer og rammer for arealers anvendelse og udvikling. Det vil fx sige:

  • Hvordan skal byerne udvikle sig.
  • Hvor kan der være butikker.
  • Hvor er der særlige natur- og kulturværdier.
  • Hvilke rammer skal lokalplanlægningen ske indenfor.

Kommuneplanen dækker hele kommunen, både byerne og det åbne land.

Hvem gælder kommuneplanen for?

Kommuneplanen er kun retningsvisende for kommunens egne planer og sagsbehandling, det vil sige den gælder ikke direkte for borgerne.

Kommunalbestyrelsen skal altså sørge for at overholde kommuneplanen, når den laver lokalplaner og behandler borgernes sager og kommuneplanen kan derfor siges at have indirekte virkning for borgeren.

Lokalplaner gælder derimod direkte for borgerne.

Revision af kommuneplanen hvert 4. år

Kommuneplanen omfatter den fysiske udvikling i de kommende 12 år og skal revideres hvert 4. år. Det er dog ikke hele planen, der revideres.

I planstrategien, som er en del af kommunens udviklingsstrategi, fastlægges de temaer, der skal revideres i den kommende kommuneplan.

Kommuneplantillæg

Hvis en kommuneplan ønskes ændret i løbet af de 4 år, den omfatter, skal der udarbejdes et kommuneplantillæg. Forslag til kommuneplantillæg skal sendes i 4-8 ugers offentlig høring.

Se planer i høring

Høringsperioden giver borgere, virksomheder og organisationer mulighed for at komme med bemærkninger.

Ændringer på vej

Kontakt

Julia Juhl Weisser
jujuw@fmk.dk
72 53 20 39