Områdefornyelse i Brobyerne

Nr. Broby og Brobyværk er 2 selvstændige landsbyer med forskellig identitet men fælles udfordringer og potentialer for udvikling.

Luk alle
Åben alle

En samlet områdefornyelse sætter gang i en række tiltag. Det overordnede formål med indsatsen er at styrke bosætningen i området ved at udbygge byernes samspil med hinanden, med naturen og styrke mulighederne for aktiv, fysisk udfoldelse i byrummet. Således kan områdefornyelsen understøtte et liv med fællesskaber, fordybelse, bevægelse og leg.

Nu er der fastlagt 7 nøgleprojekter, som kommune, borgere, foreninger og institutioner i Nr. Broby og Brobyværk har bidraget engageret til.

De 7 nøgleprojekter er:

Nøgleprojekt #1:
Poetiske udsigtspunkter - ved åen i Nr. Broby og Brobyværk

Nøgleprojekt #2:
Det Grønne Mødested - Præstehaven, Nr. Broby

Nøgleprojekt #3:
Det Grønne Hovedstrøg i Nr. Broby (kirsebærstrøget)

Nøgleprojekt #4:
Aktivitetspunkt - Nr. Broby Hallen

Nøgleprojekt #5:
Det Aktive Mødested - Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen

Nøgleprojekt #6:
Naturpunkt - Åløkkeparken, Brobyværk

Nøgleprojekt #7:
Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk

Områdefornyelsesprogrammet er godkendt af Kommunalbestyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelse har givet tilsagn om 2 mio. kr. til byfornyelse af de centrale områder i Nr. Broby og Brobyværk. Faaborg-Midtfyn Kommune bidrager selv med 4 mio. kr. Det betyder, at der i de kommende år vil ske byfornyelse for 6 mio. kr. i Nr. Broby og Brobyværk.

Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klima-tilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer, som er beskrevet i programmet i højre side.

Sideløbende med områdefornyelsen er der mulighed for at søge tilskud til bygningsfornyelse af private ejendomme.

Ved Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen arbejder kommunen med en helhedsplan for udearealerne, som vil blive koordineret med områdefornyelsens tiltag. Der er afsat 3,5 mio. kr. til dette projekt inkl. asfalt på parkeringsarealerne og skatemiljø bag skolen.

Skoleleder Søren Hillers på Pontoppidanskolen glæder sig til påbegyndelsen af projekterne og dét, at skolens elever har været med i processen:

”Jeg glæder mig meget over, at der nu kommer gang i byfornyelsen i Brobyværk. Det bliver et stort løft for skolen, for hallen og for byen. Ligeledes er det bare så godt, at elever fra skolens nuværende 8. årgang har været inddraget i at skabe de nye uderum og opholdssteder rundt om skole og hal.”

Udearealerne omkring Brobyværkhallen får et massivt løft, så de kan leve op til de flotte og moderne faciliteter inde i hallen, og dermed skabe endnu mere liv til det i forvejen velbesøgte samlingspunkt.

”Området bag ved hallen har i de senere år stået i skærende kontrast til den nye moderne hal. Vi oplever, at området er et aktivt mødested for mange forskellige brugere i fritiden, og vi håber, at det nye område vil understøtte borgernes lyst til at benytte området som mødested for aktivitet. Og at endnu flere vil få lyst til at komme og være en del af et aktivt lokalsamfund,” fortæller centerleder og halbestyrer af Brobyværkhallen, Ann Baunbæk Hansen.

Hele parkeringspladsen foran hallen bliver asfalteret, hvilket går ud over parkeringsmulighederne ved hallen, så fra uge 41-47 skal man bruge indkørslen fra Skovvej til parkering og afsætning af skolebørn.

Delprojekter, der igangsættes nu:

  • Poetiske udsigtspunkter fra broerne i Nr. Broby og Brobyværk.
  • Det grønne hovedstrøg med kirsebærtræer i Nr. Broby.
  • Det Aktive Mødested – Pontoppidanskolen/Brobyværkhallen.
  • Nyindretning af skolegårde, boldbaner og udearealer. Samtidig gennemføres projekt udearealer ved Brobyværkhallen.
  • Naturpunkt - Højdevangen, Brobyværk.
  • De øvrige projekter blandt andet udearealer ved hallen i Nr. Broby og fremhævelse af byernes natur langs åen forventes gennemført i 2020-21 i dialog med lokalrådene.
  • Der er afsat i alt 8 mio. kr. til områdefornyelsen og projekt udearealer ved Brobyværkhallen, herudover støtter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med 2 mio. kr. Midlerne skal bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer samt sociale og kulturelle arrangementer.

Faaborg Midtfyn Kommune har etableret en dobbeltrettet cykelsti fra Brobyværk til Nr. Broby (Bøgebjergvej-Fåborgvej).

Formålet med at etablere cykelstien er blandt andet etablering af sikker skolevej samt forbedring af fremkommeligheden mellem de to byer.

Stien planlægges at blive 2,1 km lang og 2,5 meter bred. Cykelstien etableres med asfaltbelægning, afvanding og belysning som vil give mere tryghed på strækningen.

Plan

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 20 36

Send en mail

Skriv sikkert til os