Energiplan Fyn

Omstillingen til et fossilfrit energisystem i 2050 kræver at der tænkes i nye løsninger og nye samarbejder.

Energiplan Fyn er Fyns vedvarende energiplan. 9 fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Naturgas Fyn – Nature Energy, har sammen skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling.

Energiplan Fyn har sit udgangspunkt i det fynske samarbejde Byregion Fyn, som er et fælles fynsk kommunalt samarbejde om politisk og strategisk udvikling, hvor et af fokusområderne er et energi- og transportsystem baseret på vedvarende energi.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Hvis din henvendelse haster, kan du ringe til 72 53 21 40 i tidsrummet mandag til onsdag kl. 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00 og fredag 10.00-13.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.