Klimaplaner

Klimatilpasningsplan og plan for reduktion af udledning af drivhusgasser er bare nogle af flere klimaplaner.

I Faaborg-Midtfyn Kommune arbejdes der med med flere typer klimaplaner. Dels er kommunen med i DK2020- samarbejdet, hvor der udvikles planer for reduktion af udledning af drivhusgasser, dels arbejdes der med planer for højvandssikring i Faaborg.

Luk alle
Åben alle

Klimatilpasningsplan

Faaborg-Midtfyn Kommune er allerede godt i gang med tilpasningen til fremtidens klima.

Agenda 21

Alle kommuner skal have en Agenda 21 strategi. Agenda 21 forpligter alle niveauer i samfundet fra stater til kommuner til at udarbejde handlingsplaner for, hvordan man vil fremme et bæredygtige samfund.

EnergiplanFyn

Energiplan Fyn er Fyns vedvarende energiplan. 9 fynske kommuner samt Fjernvarme Fyn, Energi Fyn og Naturgas Fyn – Nature Energy, har sammen skabt et fælles vidensgrundlag, et fælles verdensbillede og en fælles vilje til handling.

Varmeplan

Varmeplanlægningen fastlægger, hvor der er kollektiv varmeforsyning (fjernvarme/naturgas) og forbud mod elvarme.

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag 10.00 - 12.00
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet 10.00 - 15.00 (fredag 10.00-13.00).

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.