Erhvervsstrategi

Strategien fokuserer på netværk, fællesskaber og det fynske samarbejde.

Strategi for vækst

Fællesskaber har en nøglerolle i  erhvervsstrategien. Den sætter fire klare mål for kommunens erhvervsindsats - heriblandt et mål om at etablere nye forretningsfællesskaber, hvor lokale virksomheder og selvstændige kan mødes og dele erfaringer, viden og knowhow. Strategien afspejler også, at Faaborg-Midtfyn Kommune på erhvervsområdet har en lang række samarbejder på tværs af kommunegrænserne.

Fire mål og seks fokusområder

De fire mål i erhvervsstrategien er:

  1. Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  2. Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser.
  3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg.

Udover de fire mål udpeger strategien samtidig seks brancher som særlige fokusområder. De seks prioriterede fokusområder er:

  • Teknologi- og industrierhverv
  • Byliv og detailhandel
  • Turisme- og oplevelseserhverv
  • Landbrug- og fødevareerhverv
  • Bygge og anlæg
  • Iværksætteri og nye virksomheder

Læs Erhvervsstrategien Sammen om vækst og vitalitet her

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes team udvikling i Politik og Strategi på telefon nr. 72 53 11 77 mandag til torsdag kl. 9.00-15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Kontakt

Erhvervskonsulent
Klaus Juul Jensen
Tinghøj Alle 2
5750 Ringe
72 53 11 77
klajj@fmk.dk 

Kulinarisk turisme

Kulinarisk turisme på Sydfyn og øerne i Det Sydfynske Øhave

Har det ikke været muligt at tilgå dokumentets indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes team udvikling i Politik og Strategi på telefon nr. 72 53 44 84 mandag til torsdag kl. 9.00-15.30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.