Vielse/ægteskab

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse.

Selvbetjening

Ansøg om vielse

Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring.

Bemærk, at ægteskabserklæringen tidligst kan udfyldes 4 måneder før vielsen.

Hvis I ikke har mulighed for at betjene Jer selv på nettet, kan I få hjælp i kommunens Borgerservice.
 
Husk at bestille tid

Afhængig af, om I vil vies på rådhuset eller i en kirke, aftales tidpunktet med Borgerservice eller præsten.

Ekspeditionstiden for udstedelse af prøvelsesattester til vielser og borgerlige vielser er ca. 2 uger.

Er du eller din kommende ægtefælle ikke danske statsborgere, statsborgere i et af de nordiske lande, har permanent opholdstilladelse i Danmark eller har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen, skal I henvende Jer til Familieretshuset.  

Fold alle ud

Borgerlig vielse i Faaborg-Midtfyn Kommune

Foretages efter forudgående aftale med Borgerservice.

Hvor kan jeg blive borgerligt viet?

Vielsen foregår på Rådhuset, Tinghøj Allé 2, Ringe eller Administrationsbygningen, Mellemgade 15, Faaborg.

Man kan blive borgerligt viet i alle kommuner. I skal selv kontakte den kommune I ønsker at blive viet i.

Vidner

Der skal være udpeget 2 vidner til vielsen.

Ønsker I ikke selv at medbringe vidner/gæster, har Borgerservice mulighed for at sørge for vidner. Dette aftales forud med Borgerservice.

Bemærk: Ved vielse om lørdagen, skal I altid selv medbringe 2 vidner.

Hvornår kan vielsen foretages?

Vielse foretages, efter forudgående aftale, alle hverdage i Borgerservices almindelige åbningstid og på lørdage mellem kl. 9.00 og kl. 12.00.

Bemærk: Ved vielse om lørdagen, skal I altid selv medbringe 2 vidner.

Vielser uden for Rådhuset

Ønsker I at vielsen skal være et andet sted, fx i Jeres hjem, på stranden, i en skov eller andet, skal I selv kontakte et kommunalbestyrelsesmedlem som er bemyndiget til at foretage vielser.

I kan finde kontaktinformationerne på de kommunalbestyrelsesmedlemmer som er bemyndiget i Faaborg-Midtfyn Kommune længere nede på denne side.

Kontaktoplysninger til vielser uden for Rådhuset

Anne Møllegaard Mortensen
Mail: anmo@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 90

Jack Odgaard
Mail: jodga@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 16

Anstina Krogh
Mail: anstk@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 85

Ole Pedersen
Mail: ofipe@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 82

Maria Busborg
Mail: marip@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 43

Sarah Primsø Bach
Mail: sabac@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 27

Lars Scheby
Mail: lsche@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 70

Thomas Ingemansen
Mail: tinge@fmk.dk
Tlf. 72 53 88 99

Tanja Kromann Clausen
Mail: tanjc@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 97

René Brinch Petersen
Mail: renpe@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 36

Kirsten Lundgaard
Mail: kirbl@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 06

Kristian Skovslund Nielsen
Mail: krini@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 04

Anne Jørgensen
Mail: anjo1@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 89

Kim Aas Christensen
Mail: kaa@fmk.dk
Tlf. 72 53 17 15

Søren Hansen
Mail: soeuh@fmk.dk
Tlf. 72 53 16 91

Hvis I bor i en anden kommune

Bor I i en anden kommune og ønsker at blive viet i Faaborg-Midtfyn kommune, skal I udfylde en digital ægteskabserklæring, som sendes til Jeres egen bopælskommune.

Derefter vil I modtage en prøvelsesattest, som skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune sammen med oplysninger om, hvor og hvornår vielsen skal foregå, hvem der skal foretage vielsen samt navne og adresser på 2 vidner, som overværer vielsen.

Hvis I bor i en anden kommune og ønsker at blive viet i Faaborg-Midtfyn Kommune af en giftefoged fra Jeres egen kommune, behøver I ikke kontakte Faaborg-Midtfyn Kommune forud for vielsen, da borgmesteren har givet en generel tilladelse til dette.

Hvad koster vielsen?

Der opkræves ikke gebyr for vielser i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Navneændring

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen "navneændring på bryllupsdagen" på Borger.dk eller kontakte Jeres kirkekontor/præst.

Privatøkonomi og jura i ægteskabet

Hvad betyder det egentlig for din økonomi, når du og din partner indgår ægteskab?

Se, hvad I kan tænke over, når I indretter jeres privatøkonomi i ægteskabet, hvilke juridiske ændringer der sker, når I gifter Jer, og få hjælp til at lægge Jeres bryllupsbudget på Finanstilsynets forbrugerside RådtilPenge.dk.

Marriage

Before you can get married in Denmark, you must have a certificate of marital status.
 
A certificate of marital status is documentation that you meet the conditions in the Danish Act on the Formation and Dissolution of Marriage (Marriage Act).

Note: A certificate of marital status is valid for four months from the date of issue. 

Marriage applications are either handled by the Agency of Family Law or the municipalities in Denmark. Where you apply depends on you and your partner's nationalities or residence status in Denmark.

Marriage handled by the Agency of Family Law

You should apply through the Agency of Family Law if one or both of you:

• are not Danish or Nordic citizens
• do not have permanent residence in Denmark
• have not obtained a right of permanent residence in Denmark according to the Executive Order on EU Residence.

Read more and apply through the Agency of Family Law

Marriage handled by the municipality

You should apply through the municipality where you and your partner are registered at (bopælskommune) if both of you are:

• Danish or Nordic citizens
• OR have permanent residence in Denmark
• OR have a right of permanent residence in Denmark according to the Executive Order on EU Residence

Læs mere om vielser

Læs meget mere om vielser på borger.dk.