Nørrevænget

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i Gislev, en lille by på Midtfyn. Plejehjemmet ligge lidt tilbage trukket fra vejen, med grønne områder rundt om.

Adresse og kontaktoplysninger

Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon: 72 53 05 20

Fakta

Antal rum  18 2-rums boliger beregnet til enlige, 10 2-rumsboliger beregnet til ægtepar samt 18 1-rumsboliger.
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 46
Husleje minimum (før boligydelse) 5.431 kr.
Indskud minimum 20.685,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Nørrevænget 
Opført/ renoveret Ombygget i 2003-2004
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering Kvalitetsvurdering 2022
Luk alle
Åben alle

Om os

Plejehjemmet består af 46 lejligheder, fordelt i fem grupper, Solsikken, Spar2, Skovly, Violen og Tusindfryd, der er både 1 og 2 rums lejligheder, alle med egen terrasse.

Værdigrundlag

Vi ser mennesket som et helt menneske, på trods af de forskelligheder man har, respektere den enkeltes syn på livet og evt. tro.
Alle skal have oplevelsen af et værdigt liv.

Arbejdet udføres med afsæt i ”Blomstringsmodellen”.

Medarbejdere

Personalet på Nørrevænget, er sammensat af flere faggrupper:

Social- og sundheds hjælper
Social- og sundheds assistenter
Sygeplejersker
Sygehjælper
Ernæringsassistenter
Social- og sundheds elever
Praktikanter
Servicemedarbejder
Pædagogisk assistent
Pædagog
Derudover har vi et tværfagligt samarbejde med terapeuter i plejen, omsorgstandplejen, specialister, fodterapeuter, praktiserende læger m. fl.

Kontakt til de enkelte boenheder

Solsikken telefonnummer: 72 53 52 74

Spar 2 telefonnummer: 72 53 52 75

Skovly telefonnummer: 72 53 52 76

Violen telefonnummer: 72 53 52 77

Tusindfryd telefonnummer: 72 53 52 78

Indflytning

Hvis du har brug for at flytte på plejehjem, skal der ansøges om plejehjemsplads ved kommunen, hvor man så bliver visiteret, ud fra de kriterier der er.

Når du så er visiteret, vil du få tildelt en lejlighed, du skal selv sørge for alt hvad du skal bruge i lejligheden, møbler, gardiner, tøj, linned m.m.

Personalet vil råde og vejlede dig og dine pårørende, ang. møblering af lejligheden, alt efter hvor meget hjælpe du har brug for.

Besøg

Dine pårørende er altid velkommen til at besøge dig, der er ingen besøgstider.

Kost

Der er ansat en ernæringsassistent, i hver gruppe, som bestiller alle råvarerne, og laver maden fra bunden.
I weekenderne laver plejepersonalet maden.

Som pårørende, er der altid mulighed for at spise med, der skal bare bestilles på forhånd, og betales i gruppen.

Tøjvask

Der er vaskemaskiner i alle lejligheder, personalet er behjælpelig med at vaske dit tøj og linned, vaskemiddel er inkluderet i rengøringspakken.
Hvis der skal bruges special vaskemiddel, skal du selv sørge for dette.

Rengøring

Der bliver gjort rent i lejligheden, hver 14 dag.

Servicepakker

Der er to valgfrie servicepakker, som består af en toiletpakke og en rengøringspakke.

Toiletpakken består af:
Tandpasta
Hudcreme
Shampoo
Sæbe
Engangsvaskeklude

Rengøringspakken består af:
Opvaskemiddel
Køkkenruller
Affaldsposer
Rengøringsmiddel
Toiletrens
Toiletpapir
Vaskemiddel.

Hvis du har brug for andre ting til personlig pleje, skal du selv sørge for det.

Indflytningssamtale

Indflytningssamtale er en samtale mellem beboer, pårørende og kontaktpersoner.

Ca. 14 dage efter man er flyttet i på Nørrevænget, vil man blive inviteret til en indflytningssamtale.
Under samtalen er det vigtigt, at det bliver aftalt, hvem der skal gøre hvad, og hvem vi skal kontakte, hvis der bliver behov for dette.
Vi har erfaring med, at det kan være en god ide, at lave sin livshistorie, som man kan bruge til at samtale med personalet om.

Kontaktpersoner

Når man flytter ind på plejehjemmet Nørrevænget, får man tildelt to kontaktpersoner.

Hverdagslivet

Nørrevængets Venner

Dette er en frivillige gruppe, som laver en del musik arrangementer, grillfest, forårsfest, jule arrangement for beboerne.

Program efterår 2022:

Den 20. august kl. 14.30- Bjergbankens Cabaret.

Den 4. september kl. 14.30- Erna Taverna.

Den 21 september kl. 17.00- Generalforsamling - foreningen har 25 års jubilæum.

Den 2. oktober kl. 14.30- Seniormandskoret fra Odense.

Den 19. oktober kl. 14.30- Jørn Vind.

Den 6. november kl. 14.30- Claus Pries.

Den 16. november kl. 14.30- Lars Liengaards orkester.

Den 3. december kl. 14.30- Julemarked.

Arrangementer

Der er forskellige arrangementer på plejehjemmet, banko, gåture, cykelture, udflugter, filmaften, sang, og meget andet.

Cykelture

Vi har en cykel fra ”vind i håret”, som bliver brugt flittigt. Vores cykel er en rickshaw, hvor de kan sidde to personer foran, og den der cykler sidder bagved.

Bus

På Nørrevænget er der en bus som vi bruger til udflugter, indkøbsture m.m..

Gudstjeneste

1. tirsdag i måneden kl. 14.30 med altergang.

Tirsdag den 3. januar. Præst i Ryslinge sognekirke: Jakob Daniel Lund Olesen tlf. 62 67 10 77

Tirsdag den 7. februar. Præst i Ryslinge Valgmenighed Malene Rask Aastrup tlf. 28 30 53 32

Tirsdag den 7. marts. Præst i Ryslinge Frimenighed Maria Louise Odgaard Møller tlf. 21 19 18 66

Tirsdag den 4. april. Præst i Gislev og Ellested kirker: Mette Sauerberg tlf. 29 38 89 88

Tirsdag den 2. maj. Præst i Gislev og Ellested kirker: Mette Sauerberg tlf. 29 38 89 88

Tirsdag den 6. juni. Præst i Ryslinge sognekirke: Jakob Daniel Lund Olesen tlf. 62 67 10

Forplejning på plejehjemmet

Kosttilbuddet på kommunens plejehjem består af tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
Du tilbydes den kostform der svarer til dit behov med udgangspunkt i en ernærings vurdering.


Som beboer har du via dialog med køkkenpersonalet indflydelse på menuplanlægningen til det varme måltid og valgmulighederne til de øvrige måltider.


Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af borgernes involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider.

Formålet med kosten

• Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnpleje, herunder væske.
• Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
• Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
• Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand

Individuelle behov

Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.

Helligdage og højtider

Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.

Gæster

Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.

Kan mad og måltider afbestilles?

Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.

Sådan får du døgnkost på plejehjem

Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.
Senest to uger efter du er flyttet ind, tilbyder vi dig en ernærings vurdering med henblik på at vurdere din ernæringstilstand. Resultatet danner baggrund for den drøftelse, du efterfølgende har med personalet, så den kost du bliver tilbudt så vidt mulig svarer til dine ønsker og behov. Vi evaluerer selvfølgelig løbende og tilpasser, når du har behov for det.

Spørgsmål? Kontakt os

Nørrevænget

Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon: 72 53 05 20

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Rikke Brøndum Kollerup
Telefon: 72 53 17 54