Bøgebjerg Børnehus

Bøgebjerg Børnehus er beliggende i Vester Aaby på Bøgebjergskolen og med afdeling i Korinth. Vi har bustransport fra Korinth til Vester Aaby morgen og eftermiddag.

Luk alle
Åben alle

Om Bøgebjerg Børnehus

Bøgebjerg Børnehus er en del af landsbyordningen på Bøgebjergskolen fordelt på to matrikler i henholdsvis i Vester Aaby og Korinth.

Bøgebjerg Børnehuse dækker et geografisk stort skoledistrikt og har en afdeling i Korinth. Børnene kan derfor afleveres og hentes i Vester Åby og i Korinth. Der er bustransport fra Korinth til Vester Åby. Det er i Vester Åby hovedparten af dagens aktiviteter er.

Vi har mange gode muligheder i lokalområdet, som vi er glade for at benytte os af. Her kan nævnes Korinth Kulturhus og Bøgebjerg hallen. Vi har gode muligheder for at komme ud og opleve naturen. Vi har naturstien, rhododendronparken, stranden og skoven med egen skurvogn.

Vi har egen bus, som bringer os, hvorhen vi vil, for eksempel til svømmehallen, da alle vores børn går til svømning.

Vi har et tæt samarbejde med skolen og benytter gerne skolens faciliteter.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.20-16.30
Fredag kl. 6.20-16.00

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Når et nyt barn starter i børnehaven, aftaler vi altid et indkøringsforløb, som passer til den enkelte familie.

Vi lægger stor vægt på, at alle børn og deres familie, får en god og tryg start i børnehaven. Derfor aftaler vi altid med den enkelte familie, hvordan indkøringsforløbet skal være.

Mange børn kender allerede børnehaven inden de starter, da vi har et rigtigt godt samarbejde med dagplejen. I begge områder foregår dagplejernes heldagslegestue i børnehaven og finder fast sted hver 14. dag.

Dagligdagen

Bøgebjerg Børnehus er en børnehave fordelt på to matrikler. Det giver noget transport frem og tilbage, men det er hyggeligt, og så foregår det i vores egen bus.

Vi lægger vægt på, at der skal være faste rammer og strukturer, så børnene kan udvikle sig bedst muligt. Vi sender uge/måneds-planen ud på AULA, så I forældre kan følge med i hverdagens aktiviteter og læreplanstemaer, vi arbejder med.

Afdeling Korinth (Brahetrolleborg)

 • 6.20-7.45: Børnene modtages i køkkenet. Dem, der ikke har spist der hjemme, tilbydes et hyggeligt morgenmåltid i børnehaven bestående af rugbrød med ost og marmelade eller havregryn.
 • 6.20-7.30: SFO-børnene er i børnehaven sendes til skolebussen.
 • 6.20-7.45: Børnene leger på stuerne.
 • 8.45: Børnene skal være afleveret, og vi kører til Vester Aaby.
 • 8.00: Vi kører fra Korinth/Brahetrolleborg.
 • 15.15: Vi kommer tilbage fra Bøgebjerg. Vi leger på stuerne eller legepladsen.
 • 15.45: Børnehaven lukker

Afdeling Bøgebjerg

 • 6.20-8.00: Børnene modtages i køkkenet. Dem, der ikke har spist der hjemme, tilbydes et hyggeligt morgenmåltid i børnehaven bestående af rugbrød med ost og marmelade eller havregryn.
 • 6.20- 7.50: SFO-børnene er i børnehaven.
 • 8.00: Stuerne åbnes efterhånden som personalet møder ind.
 • 8.45: Børnene fra Korinth/Brahetrolleborg kommer.
 • 9.00: Vi holder samling på stuerne - herefter starter dagens aktiviteter.
 • 11.00: Vi spiser frokost.
 • 12.00: De mindste sover, alle andre går på legepladsen.
 • 13.45: Vi spiser eftermiddagsmad.
 • 14.20: Børnene, der skal til Korinth/Brahetrolleborg, gør sig klar til afgang.
 • 14.30: Vi leger på stuerne/legepladsen og lukker stille ned.
 • 16.30: Børnehaven lukker (fredag kl. 16.00)

Pædagogik

I Bøgebjerg Børnehus arbejder vi ud fra et positivt menneskesyn om, at alle gør deres bedste. Hverdagen tilrettelægges ud fra børnenes behov og interesser. Vi skaber gode læringsmiljøer i forskellige rammer. Vi har fokus på, at børn leger og lærer bedst, når de er glade og trygge. Vi opdeler børnene i aldersgrupper, så læring og leg passer til alle.

Grundlæggende menneskesyn

I såvel det pædagogiske arbejde, i forældresamarbejdet, i personalesamarbejdet og i ledelsen er udgangspunktet et positivt og anerkendende syn på alle. Vi lægger vægt på et menneskesyn, hvor alle mødes i en positiv forventning om, at alle præsterer deres bedste, og hvor der fokuseres på styrker og ressourcer i stedet for fejl og mangler. Dette giver en hverdag, hvor børn, forældre og personale oplever rummelighed, god stemning, livsglæde og overskud i et spændende, stimulerende pædagogisk miljø.

Glade børn lærer bedst

Det skal være sjovt at gå i børnehave. Når barnet har mulighed for fordybende leg, glæder, oplevelser og udfordringer, skaber det læring og udvikler barnets kompetencer. For at styrke barnets selvværd, er det vigtigt, at vi ser det enkelte barn som unikt med sine særlige styrkesider, som det fremgår af de profiler, vi udarbejder på børnene. Vi arbejder på at styrke det enkelte barns behov og styrker understøttes, samtidig med et krav om, at barnet skal kunne indgå i et fællesskab.

Læringsmiljøer

Vi skaber læringsmiljøer med plads til alsidig leg og fordybelse. Vi stiller spændende rammer op for børnene, som de ikke kan lade være med at udforske. Børn føler sig mest frie, når de er trygge, og det er rammerne, som gør dem trygge. De rammer består ikke mindst af et kompetent personale, som har et positivt syn på barnet, og som er engagerede i deres arbejde.

Den pædagogiske læreplan

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Frokostordning

I Bøgebjerg Børnehus har forældrene tilvalgt den kommunale frokostordning i perioden august 2021-juli 2023. Dette betyder, at børnene får frokost og eftermiddagsmad i børnehaven.

Kommunal frokostordning

Hvert andet år er der afstemning om frokostordningen. Bliver frokostordningen tilvalgt vil forældrene blive opkrævet fra den kommunale administration.

Svømning

Det er vigtigt, at alle børn bliver fortrolige med vand. Vi har derfor valgt, at alle børn i Bøgebjerg Børnehus skal gå til svømning.

Alle vores børnehavebørn kommer i Faaborg Svømmehal – i øjeblikket hver 3. uge.

Vi har en svømmelærer med i hallen, som sammen med børnehavens personale sammensætter et program, der er med til at udvikle børnenes glæde og tryghed ved at opholde sig i vandet.

Vand har mange gode egenskaber, der udfordrer os. Det er vådt, koldt, varmt, blødt, hårdt, det kan smages, det har lyd, og det kan føles. Kort sagt, det stimulerer os.

Det vigtigste for børn, der skal lære at svømme, er, at de føler sig trygge i vandet. Den tryghed vil vi gerne være med til at skabe for dit barn.

Personale

Afdelingsleder

Ellen Margaret Jensen, tlf.: 72 53 39 60

Øvrigt personale 

2 pædagoger

2 pædagogmedhjælpere

1 pædagogisk assistent

1 pedel

Spørgsmål? Kontakt os

BØGEBJERG BØRNEHUS

Bøgebjergvej 11A
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 04 58
Send en mail
Skriv sikkert