Pleje af grønne områder

Grønne områder opfylder mange funktioner i lokalområder. Flere steder passes de delvist af lokale beboere sammen med kommunen.

Kvalitetsbeskrivelser beskriver driften

I kommunen har vi mange forskellige store og små grønne områder.

Både vejtræer og beplantninger langs veje og p-pladser, samt små og større parker som f.eks. Klinteparken, Moseparken, Kværndrup Bypark, idrætsanlæggene mv. har betydning for miljøet og oplevelserne i hverdagen.

Områderne er registreret og tegnet ind på kort. Registreringerne fortæller, hvordan driften af det enkelte område foregår. F.eks er græsklipning opdelt i elementer som f.eks. kampbane, sportsplæne, Brugsgræs, græsflade,  løgplæne, fælledgræs og naturgræs udtryk for forskellige måder at passe græsarealerne.

Prioriteringen mellem de forskellige typer græs, afhænger af formål og ønsker til området. F.eks. er det vigtigt med en tæt og jævn græsflade, hvor der skal spilles fodbold, eller kroket.

Andre steder er det naturindholdet, biodiversiteten og det lidt mere vilde udtryk, der er vigtigt. Her benyttes elementerne naturgræs, fælledgræs og evt. løgplæne.

I "Kvalitetsbeskrivelse for drift af grønne områder" er de enkelte elementer og deres udtryk, samt det forventede plejeniveau beskrevet. Her kan alle læse, hvordan kommunen vedligeholder området.

Driften udføres af kommunens entreprenørafdeling Intern Drift.

Mange borgere er aktive i drift og udvikling af områderne

Mange lokalråd, gadekærslaug, beboerforeninger og lignende foreninger involverer sig i deres lokale grønne område. 

Både gadekær, legepladser, bænke og andet passes af borgere. Det giver god opmærksomhed på områderne, og det giver flere muligheder for at udvikle områder til netop de behov og ønsker lokalområdet har.

I kommunen står afdelingen Natur og Landskab for planlægning og udvikling, og deltager gerne i dialog og udvikling med borgerne om mulighederne og drift af områderne.

For øjeblikket er der fokus på, og mulighed for at renovere og forskønne gadekærene og deres omgivelser.

Se evt. mere under gadekær