Botilbud Søvej

Opholdet på Botilbud Søvej er et tidsbegrænset forløb med fokus på afklaring og udvikling af den unges færdigheder med henblik på at ruste og udvikle vedkommende til indflytning i en permanent bolig.

Fakta

Antal rum   
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 7
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport

 

Billede af Botilbud Søvej
Luk alle
Åben alle

Om os

Brugergruppe/målgruppe

Et tilbud til 7 unge med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som påtænker at flytte hjemmefra og i en overgangsperiode har brug for udvidet støtte og vejledning for at blive klar og afklaret i forhold til permanent bolig.

Botilbud Søvej modtager ikke personer med udadrettet adfærd.

Huset

Bygningen er ombygget til formålet i 2019.
Botilbuddet ligger centralt placeret i Ringe - tæt på offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder.

Botilbuddet rummer 7 boliger med eget bad/toilet, med umiddelbar tilknytning til fællesarealerne.

Personale

Afdelingsleder, pædagoger og pædagogisk assistent. Botilbuddet har en fast stab af tilkaldevikarer.

Personaledækning på hverdage fra kl. 07.00 – 22.00 og i weekenden kl. 11.00 – 22.00.
Om natten vil beboerne have mulighed for at tilkalde den udkørende nattevagt.
På hjemmedage er der som udgangspunkt én til én.

Praktiske oplysninger

Beboerne modtager pension/kontanthjælp.
Beboerne opkræves egenbetaling, som dækker udgifter til husleje, kost, licens, tv-grundpakke, kørsel i Botilbuddets bus, vask og rengøring.
Myndighed står for opkrævningen og spørgsmål vedr. dette kan rettes til sagsbehandler.

Personalet er behjælpelige med administration af den enkeltes økonomi efter gældende regler. ”Etisk håndtering af beboermidler – sådan! ”.

Ledsagelse til aktiviteter ud af huset sker i henhold til kommunes Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter ”ud af huset” for beboere i døgntilbud og bofællesskaber.

Hverdagslivet

Hverdagen og traditioner

Alle beboere har på skift ansvaret for daglige opgaver i forhold til fællesskabet for eksempel borddækning, madlavning, indkøb, oprydning, rengøring med mere.
Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personale ordner personlige opgaver i form af indkøb, bankbesøg, rengøring af egen bolig, tøjvask, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Beboer indflydelse 

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og reelle valgmuligheder i forbindelse med den daglige planlægning og praktiske gøremål.

Beboermøder afholdes hver måned. Det er her praktiske opgaver fordeles, arrangementer planlægges og vigtige informationer formidles.

Samarbejde og netværk

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Efter aftale er man altid velkommen til at komme på besøg, få en rundvisning og orientering om botilbuddet.

Til Fagpersoner og pårørende

Tilgange & metoder

Målsætningen er, at den unge:

  • styrker sin selvtillid og sit selvværd.
  • udvikler sin sociale ansvarlighed og får en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med andre og indgå i nærmiljøet.
  • opnår forståelse for konsekvenser af egne handlinger.
  • bliver så selvhjulpen som mulig.
  • lærer at formulere og udtrykke ønsker og behov.
  • indgår og bevarer relationer til venner, kærester og familie.

Rehabiliterende og habiliterende, Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP).

Med udgangspunkt i den pædagogiske handleplan skaber personalet i samarbejde med beboeren den struktur, som bedst understøtter ovenstående ved hjælp af piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer og ny teknologi.

Henvisning og visitation

Henvisning og visitation foregår via Myndighed.
Inden visitation til botilbuddet beskriver og vurderer sagsbehandleren borgerens funktionsniveau og afklarer støttebehov.

Handleplan §141 udarbejdes af sagsbehandleren i forbindelse med visitationen.
Med afsæt i SMART-modellen udarbejder kontaktpersonen i samarbejde med beboeren, den pædagogiske handleplan. Målene er personlige mål og kan derfor variere meget hvad angår emner og tidshorisont.
Mål og delmål drøftes og evalueres løbende både sammen med beboeren og på personalemøde.

Lovgrundlag

Botilbuddet drives i henhold til § 107 i Serviceloven.

Spørgsmål? Kontakt os