Kvalitet og tilsyn

Her finder du information om kvalitet og tilsyn i dagtilbud.

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen. I nedenstående finder du bl.a. information om formålet med tilsyn samt en beskrivelse af de politisk vedtagne rammer for tilsyn. Du finder også en samlet tilsynsrapport for private pasningsordninger samt tilsynsnotater for kommunale og selvejende dagtilbud.  

Luk alle
Åben alle

Formål og rammer for tilsyn

Formål

Tilsyn sikrer, at forældre og børn får den service, Kommunalbestyrelsen har besluttet, og at tilbuddene lever op til lovgivningen. Kommunalbestyrelsen skal ifølge dagtilbudsloven føre tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

Tilsynet skal sikre:

  • At dagtilbuddet efterlever de mål og rammer, der er fastlagt af Kommunalbestyrelsen.
  • At dagtilbuddet efterlever lovens mål om at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel.
  • At dagtilbuddet er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  • Udvikling af fortsat høj kvalitet i dagtilbuddets kerneydelse.

Rammer for tilsyn

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud sker ud fra en politisk fastsat ramme, der både sikrer, at kvaliteten kontrolleres, samt at dagtilbuddene modtager anvisninger til, hvordan kvaliteten kan videreudvikles.

På baggrund af tilsynsprocessen udarbejdes der som minimum hvert andet år et tilsynsnotat for det enkelte dagtilbud. Det senest modtagne tilsynsnotat er tilgængeligt på dagtilbuddets side, som findes via dette link.

Tilsyn i Faaborg-Midtfyn Kommunes dagtilbud omfatter; kommunale, selvejende og private dagtilbud samt private pasningsordninger.

Samlet tilsynsrapport for private pasningsordninger

Der gennemføres et årlig hjemmebesøg af en tilsynskonsulent, i alle private pasningsordninger. Besøget foregår som deltagerobservation i hjemmet og følger den daglige praksis. Herefter modtager den enkelte pasningsordning en individuel tilsynsrapport.

Når en tilsynsrunden hos private børnepassere er afsluttet, opsamles de væsentligste opmærksomheder og tendenser i en samlet tilsynsrapport, der offentliggøres her på hjemmesiden.

Spørgsmål? Kontakt os

Pasning 0-6 år

Pladsanvisningen

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Skriv sikkert til os
(Borger)

Skriv sikkert til os 
(Virksomhed)

Åbningstider:

Mandag: 8.00 - 12.00
Tirsdag: 8.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 12.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 12.00