Gårdbørnehaven Kaptajngården

Gårdbørnehaven Kaptajngården er Danmarks første gårdbørnehave. Vi arbejder dagligt med madlavning, pasning og fodring af gårdens dyr samt arbejdet i mark og køkkenhave.

Luk alle
Åben alle

Om Gårdbørnehaven Kaptajngården

Velkommen til Gårdbørnehaven Kaptajngården - Danmarks første gårdbørnehave. Her arbejder vi dagligt med madlavning, pasning og fodring af gårdens dyr samt arbejdet i mark og køkkenhave. Her er altid højt til loftet og masser af muligheder for inden- og udendørs udfoldelse og udforskning.

Gårdbørnehaven Kaptajngården er en selvejende institution hvor vi vender pædagogik og kultur lidt på hovedet, i forhold til kendt dansk børnekultur.

Det betyder at legetøj er placeret i børnehøjde så børnene inspireres og hjælpes til på egen hånd at gå i gang med leg, udforskning og eksperimentering. Børnene er ligeledes medbestemmende på mange af dagligdagens beslutninger eksempelvis har vi ikke faste pladser ved frokostbordet og børnene kan selv bestemme om de vil være indenfor eller udenfor – det er de voksne der flytter sig derhen hvor børnene leger.

Børnene er en fast del af hverdagens mange rutiner og gøremål som madlavning, dyrefodring eller andre praktiske aktiviteter. Vi planlægger fra dag til dag, da vi mener det giver de bedste forudsætninger for at tilgodese børnenes nysgerrighed, interesse og eventyrlyst. Større ture ud af huset skal selvfølgelig planlægges.

Vi betragter børnene som én stor børnegruppe, hvor de små lærer af de store og hvor venskaber opstår på tværs.

Vi skaber i hverdagen mindre grupper når de voksne igangsætter aktiviteter og børnene melder sig på de ting de synes er spændende eller når vi som voksne forsøger at udfordre børnene med noget ukendt eller udfordrende.

Interesse, trivsel og spontanitet er gennemgribende nøgleord for hverdagen på Gårdbørnehaven Kaptajngården.

Vedtægt

Bestyrelsen i en selvejende institution udarbejder institutionens vedtægt og har ansvaret for at sikre, at vedtægten er i overensstemmelse med gældende regler. Institutionens vedtægt fastsætter rammerne for valg til bestyrelsen og bestyrelsens arbejde.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.15-16.30
Fredag kl. 6.15-15.30

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Børnene kan starte den 1. måneden før de fylder 3 år. Inden opstart tager I forældre kontakt til børnehaven, hvor vi aftaler rundvisning og en samtale om jeres barns behov, fx søvn, ble, allergi eller andet vi skal være opmærksomme på.

I er velkomne til at være på besøg alle de gange I som forældre vurderer er nødvendigt for at skabe en god og tryg start for jeres barn og jer.

Når jeres barn starter i børnehaven sørger vi for god tid til at se børnehaven og de nye venner. I er som forældre meget velkomne til at være en del af barnets opstart og se hverdagen med egne øjne.

Vi har god erfaring med at den første dag er kort og der derefter bygges på. Det er dog jer der kender børnene bedst og sammen finder vi frem til det der bedst fungerer for barnet.

Madordning

Vi er madpakkefri – vi har nemlig madordning. Madordningen er frivillig at deltage i. Den koster 557 kr./måned for morgenmad, frokost, eftermiddagsmad og alle store eller små mellemmåltider og frugt. Beløbet opkræves sammen med børnehavepladsen. Der er mulighed for økonomisk friplads på madordningen.

Huskeliste

Der er mange ting at huske den første dag. Derfor har vi lavet denne lille liste:

 • Overtøj og lidt ekstra til garderoben
 • Strømper
 • Undertøj
 • T-shirts
 • Bukser
 • Regntøj og jakke eller flyverdragt afhængigt af årstid
 • Sko og støvler
 • Papirer med stamkort og samtykkeerklæringer
 • Alle de spørgsmål der er opstået undervejs

Dagligdagen

Det er de voksnes engagement i de mange gøremål i stald, hus og have, der inspirerer børnene i deres aktiviteter, både når de direkte deltager i arbejdet, og når de alene eller sammen med flere udfolder sig i leg eller beskæftigelse.

Vi bruger dagligt meget tid på madlavning og pasning af dyrene som er faste tilbagevendende aktiviteter og pædagogiske læringsrum for børn og voksne.

Vi har valgt at børnehaven ikke skal have en alt for fast, tidsstyret og ufravigelig struktur. Vi planlægger ikke langt ud i fremtiden, men vægter i stedet spontanitet og fleksibilitet samt børnenes interesser højt.

Det er vigtigt, at vi som voksne er nærværende og indfølende uanset, hvordan og hvornår vi er sammen med gårdens børn. Vi bruger mest muligt af vores tid sammen med børnene og derfor holder personalet blandt andet ikke ’pauser’, men sætter dagen igennem forskellige aktiviteter i gang.

Børnene har ret til selv at træffe nogle beslutninger. Det betyder blandt andet, at vi hverken ”lufter” børn eller dyr. Børnene kan være inde eller ude på alle tidspunkter her er det personalet der placerer sig efter hvor børnene er.

Børn skal vises tillid for kun på den måde får de mulighed for at gøre sig erfaringer og afprøve egne grænser, udforske på egen hånd, øve konfliktløsning og derved få sig mange succesoplevelser

Nogle børn kan have svært ved at navigere med for mange valg. Vores struktur skaber mulighed for at tilbyde alle børn lidt ekstra af det, den enkelte har brug for og på den måde tilgodese alle børns behov og forskelligheder – samtidig med at de er en del af fællesskabet på gården.

Det er vigtigt at børn og forældre er trygge og trives i børnehaven. Derfor er der altid kaffe på kanden og en tid til en snak om jeres barn.

Dagens rytme

Selvom vi ikke har en fast planlagt dag, har vi alligevel nogle faste holdepunkter, der skaber struktur i løbet af dagen. En dag på Gårdbørnehaven Kaptajngården kan se således ud:

Morgen: 

Morgenbordet gøres klar. Forældre er velkomne til at drikke kaffe og te og eventuelt få et stykke brød. Der står brød, ost og gryn på bordet det meste af formiddagen - altså ’tag selv-bord’, så børnene kan spise, når de er sultne og efterhånden, som de ankommer. Morgenbordet pakkes væk ca. 9.30.

Dyrene fodres, passes og plejes. Der bliver måske strøet nyt halm i husene. Vi indsamler æg, ikke kun om morgenen, men i takt med at hønsene finder det passende at lægge æggene.

Formiddag: 

Børnene deltager i forskellige aktiviteter i løbet af formiddagen og de vælger selv om de ønsker at deltage i den enkelte aktivitet eller de bliver opfordret af personalet, hvis de finder det vigtigt for det pågældende barn.

Frokosten tilberedes – personalet er ansvarlig for dagens menu samt dennes tilblivelse og har i samarbejde med børnene planlagt, hvad der skal ’puttes i hovedet’. Vi holder ved lejlighed samling før frokosten. Her bliver der holdt fødselsdag, spillet teater, givet beskeder, fortalt og berettet, sunget og meget mere. Kun fantasien sætter grænser.

Middag:

Middagslur for de mindste børn. De større børn leger og har forskellige aktiviteter med pædagogerne. 

Eftermiddag:

Fra kl. ca. 14.00 er der “tag selv-bord”. Derefter kan der være eftermiddagsfodring af dyr. 

Pædagogik

Gårdbørnehaven Kaptajngården ønsker at give børn, forældre og personale gode, lærerige, glade og oplevelsesmættede dage. Gårdbørnehaven Kaptajngården arbejder med børnenes selvværd og ansvarlighed, samt udvikler de kompetencer der er nødvendige for, at kunne handle og orientere sig selvstændigt.

Gårdbørnehaven Kaptajngårdens børn skal kunne opleve det, at tilhøre et fællesskab, føle sig respekteret, værdsat for den man er, have indflydelse på beslutninger der berører dem, og tillid til de voksne og børn der i hverdagen omgiver dem.

Den pædagogiske læreplan

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Kerneopgave og værdier

Vores kerneopgave er at sætte og udfylde rammerne for det enkelte barns trivsel og udvikling, i samspil med forældrene.

Vores værdier er:

 • Barnet i fællesskabet: Alle er en del af et fællesskab, og fællesskabet er den trygge ramme for den enkelte. Fællesskabet forudsætter blandt meget andet anerkendelse og accept af individualiteten.

 • Læring og udvikling: Læring og udvikling er altid i centrum. Læring sker gennem veltilrettelagte forløb, hvor relationen mellem teori og praksis er afvejet i forhold til mål, indhold og børnegruppens forudsætninger.

 • Engagement, mod, tillid og respekt for børn, forældre og fagpersoner: Den pædagogiske praksis er kendetegnet ved engagement, glæde, lyst og mod, eksempelvis til at gå nye veje, til at turde handle og til at give både medspil og modspil.

 • Trygge og eksperimenterende læringsmiljøer: Læringsmiljøet er centralt for barnets trivsel og læring og rummer både tryghed og eksperimenterende pædagogik.

 • Dannelse: Som ansatte på Gårdbørnehaven Kaptajngården er vi dannelsesmæssige rollemodeller for børnene.

Principper

Bestyrelse og personale har i samarbejde udarbejdet følgende principper:

 • Princip for daginstitutionens arbejde: Have, mark, dyr og madlavning er omdrejningspunktet for Gårdbørnehaven Kaptajngårdens hverdag.
 • Samarbejde mellem dagtilbud og hjem: I samarbejdet mellem dagtilbud og hjem, arbejder pædagoger og forældre tæt sammen. Det gode samarbejde tager udgangspunkt i barnet og bygger på en fælles forventningsafstemning, tillid, åbenhed, nærvær, accept af forskellighed og gensidig respekt.
 • Principper for anvendelsen af en budgetramme: Bestyrelsen er i samarbejde med lederen, ansvarlig for at sikre en sund økonomisk drift af institutionen. Medarbejderne er vigtige medspillere i at viderebringe økonomiske aspekter og personalet sammensættes med udgangspunkt i kontinuitet og skal tilpasses den aktuelle børnegruppe og dens behov.

Personale

På Kaptajngården medbringer hver især egne erfaringer fra livet - det giver en styrke, forskellighed og robusthed i personalegruppen.

Kaptajngården tilbyder voksne, der:

 • Inddrager børnene som en ansvarlig part på Kaptajngården og gør dem følsomme overfor andre.
 • Med nærvær og indsigt gør børnene tilværelsesvidende.
 • Er tydelige, viser personlige grænser og dermed er i stand til at bevare egen integritet.
 • Ikke omklamrer børnene, men ser muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Giver plads til at tænke tanker, reflektere og handle.
 • Tør være i konflikten og tage ansvar for den.
 • Engagerer og inddrager sig, for derved at placere sig tydeligt på Kaptajngården.
 • Ved, hvad børn har brug for, så børnene ved, hvad de har lyst til.
 • Ikke godkender, men anerkender børnene. Værdsætter og ikke værdisætter dem.
 • I samarbejde med børnene udarbejder relative regler.
 • Med omsorg og ansvar lader børnene i Kaptajngårdens barndomsland spire og gro.

Vi mener, det er vigtigt, at vi som pædagoger er åbne og parate til at vise vores institution frem og fortælle om, hvordan vi arbejder og dele de erfaringer, vi har høstet til forældre og andre der måtte finde interesse heri. Du kan derfor altid lægge vejen forbi til en rundvisning og præsentation af vores gård.

Ledelse

Allan Borgstrøm, tlf. 72 53 44 11

Øvrigt personale 

5 pædagoger

5 pædagogmedhjælpere (herunder fleksjobbere, hvis timetal kan variere).

Pædagogstuderende

Vi er glade for at have studerende på Kaptajngården, da det er givende at få nye impulser af engagerede studerende. At medvirke til at uddanne kommende pædagoger er en opgave, vi tager meget seriøst.

Vi har pædagogstuderende i halvårspraktik fra seminariet. De enkelte studerende er i praktik fra 1. december til 31. maj og igen fra 1. juni til 30. november. Herudover har vi i perioder studerende i henholdsvis 1. praktik som er en kortere periode på ca. 7 uger. Vi har haft den glæde at mange af vores tidligere studerende kommer tilbage i 4. praktik, hvor de er ved at klargøre deres eksamensopgaver.

Spørgsmål? Kontakt os

GÅRDBØRNEHAVEN KAPTAJNGÅRDEN

Vestergade 19
5672 Broby

Telefon: 72 53 44 10
Send en mail