Haveaffald i lokalsamfund

De fleste containere til haveaffald i lokalsamfund er fjernet i foråret 2019.

Faaborg-Midtfyn Kommune har gennem en årrække lavet forsøg med opstilling af containere til haveaffald i nogle mindre lokalsamfund. Vi har nu afsluttet forsøget. Det er besluttet at gøre forsøget permanent i ét af lokalsamfundene.  

Alle containere er hentet tilbage i løbet af januar 2019. Dog bliver containeren i Vester Aaby stående som hidtil.  

Haveaffald kan afleveres på alle kommunens genbrugsstationer, hvor det bliver omdannet til kompostmuld som alle borgere gratis kan hente.

Aktuelt om affald - coronavirus

Dagrenovation bliver afhentet som sædvanligt. Poserne med genanvendeligt affald bliver ikke indsamlet som det plejer. Desuden holder genbrugsstationerne lukket (for private).

Se mere om affaldshåndtering på FFVs hjemmeside