Parker og grønne områder

Kommunens mange parker og grønne områder er til for at blive brugt. Her kan du slappe af, lege, motionere og hygge dig med andre.

Grønne rammer om glade aktiviteter

Parker, grønne rum og korridorer i byerne giver positive oplevelser, og de binder byerne sammen med landskabet.

Parkerne og de grønne områder er med til at dække borgernes rekreative behov og danner ramme om spontane og uorganiserede aktiviteter inden for bevægelse, motion, gode oplevelser, tryghed og samvær.

Adgang til bynære rekreative arealer og stier spiller ind, når vi skal vælge, hvor vi vil bo. I en analyse af bosætning på Sydfyn angiver omkring 50 %, at nærhed til natur og grønne områder har afgørende betydning for deres valg af bosted.

Naturen i byen er vigtig

Kommunen har driften af cirka 350 hektar. De er fordelt sådan:

  • 172 hektar grønne områder
  • 9 hektar strande
  • 57 hektar grønne arealer langs veje, stier og i forbindelse med parkeringspladser
  • 114 hektar idrætsanlæg.

De kommunale grønne arealer drives så naturnært som muligt. Øget naturindhold og biodiversitet indgår også i alle overvejelser om drift og udvikling af arealerne.

Stor forskel på parkerne og de grønne områder

I Faaborg er de mest kendte parker Klinteparken og Voigts Minde, der knyttes til bymidten via promenaden Langelinie. Parkerne er gamle anlæg.

I Ringe er området omkring Ringe sø byens største grønne område. Størstedelen af området er et naturpræget område, og her er et rigt fugleliv.

I Kværndrup er et større sammenhængende grønt område renoveret, og der er udgivet en folder for området. I området finder du mange frugttræer, alle er gamle danske sorter. Under frugttræerne er lagt rigtig mange løg, som giver et dejligt farveflor i foråret.  

Kontakt

Natur og Trafik
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk