Bofællesskabet Egeparken 62

Egeparken 62 er et bofællesskab for voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og med behov for daglig pædagogisk støtte og vejledning.

Egeparken 62 er et bofællesskab for voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau og med behov for daglig pædagogisk støtte og vejledning.

Billede af Bofællesskabet Egeparken 62
Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle beboere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.

Alle borgere er mobile og enkelte benytter transportstol i f. m. ture ud af huset.
Alle borgere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidigt af alternativ kommunikation som lyde, kropssprog, fagter, tegn-til-tale, piktogrammer, foto m.m.

Bofællesskabet modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset 

Byggeriet rummer 9 selvstændige lejligheder, fællesarealer, personalefaciliteter samt carport og skur.

Fællesarealerne er på 136 m² og rummer køkken, stue, opholdsrum, depot og vaskerum.

I tilknytning til fælleshuset er der terrasse, have, bålplads og drivhus.

Lejlighed

Lejlighederne er på 39 m² og er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse.

Alle lejligheder har egen indgang samt direkte adgang til fællesarealet.

 

Fakta opsummeret

Antal rum  2
Størrelse i m2 39
Antal lejligheder 9
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard https://www.fmk.dk/borger/sundhed-og-sygdom/kvalitets-standarder/
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport 

Medarbejdere

Der er ansat 7 pædagoger samt faste afløsere.
Tilbuddet har tilknyttet SSA som er medicinansvarlig.

Hverdagslivet

Aktiviteter

Alle beboere har på skift ansvaret for opgaver i forhold til fællesskabet f.eks. borddækning, madlavning, indkøb, oprydning m.m.

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg o. lign.

 

Beboer indflydelse

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og medbestemmelse i. f. m. den daglig planlægning og de praktiske gøremål.
Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedr. hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles, fælles arrangementer og ture planlægges samt fælles informationer formidles.

Den pædagogiske indsat drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

 

Måltider

Vi lægger vægt på læring og fællesskab, hvilket betyder, at vi også prioriterer det sociale samvær, der er i forbindelse med måltiderne. Alle måltider indtages som udgangspunkt i fælleshuset.

Måltiderne tilberedes af beboerne i samarbejde med personalet, hvilket sikrer, at den enkelte får den støtte og vejledning, vedkommende har behov for. Beboerne har faste maddage, og der laves madplan for 14 dage af gangen.
Beboerne betaler via opholdsbetaling et fast beløb om måneden til kost. Gæster er altid velkomne til at spise med - udgiften i f. m. dette afholdes af den enkelte beboer, og afregnes via opholdsbetalingen.

 

Traditioner

Fødselsdage fejres individuelt og med udgangspunkt i fødselarens ønsker.


Beboere, forældre, pårørende og personale mødes til arrangementer 2 gange om året sommer og jul.
Nytårsaften fejrer beboerne sammen med venner og personale.

 

Samarbejde og netværk

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

 

Sådan gør du

Henvisning og visitation foregår via sagsbehandler i Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedr. besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

Metoder og tilgange

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau. Vi bruger enkelte elementer fra den "Værdsættende samtale", piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, hjemmedagssedler, kalender, ny teknologi.

Visitation

I forbindelse med visitation til Egeparken 62 udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.
Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget, både hvad angår emner og tidshorisont.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedr. besøg og rundvisning.

Etisk håndtering af beboermidler 

Socialministeriets pjece om "Etisk håndtering af beboermidler".

Lovgrundlag

Bofællesskabet er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau efter Almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85 og 83a. 

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Egeparken 62

5772 Kværndrup

Telefon: 73 53 68 01

Ledelse 
Kim Holm Søby
Telefon: 72 53 69 05

Skriv sikkert til Bofællesskabet Egeparken 62 via Borger.dk