Vejrabatter - græsslåning af rabatter ved frømarker

Græsrabatterne langs kommunens veje slås 2 gange om året, dvs. forår og efterår.

Græsslåning

Græsslåningen langs kommunens veje starter i maj.
Forårsslåningen omfatter rabatarealer indenfor 0,9 m fra kørebanekant.

Græsslåning ved frømarker

Ved rabatslåningen vil der efter anmodning fra ejere eller brugere også blive slået græs ved frømarker i henhold til Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder.

Ønsker du græsslåning ud over 0,9 m

Hvis du er ejer eller bruger af frømarker, som ligger langs en kommunevej og du ønsker slåning udover ovennævnte 0,9 m, kan du sende en e-mail til Martin Maagaard eller ringe på tlf. 72 53 30 10.

Du bedes kontakte os således slåningen kan indpasses i forårsslåningen.

Rabatslåning - efterår

Efterårsslåningen påbegyndes i slutningen af august og omfatter rabatarealet indenfor 1,8 m fra kørebanekant.

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk