Plejebolig

Har du behov for pleje og støtte døgnet rundt kan du søge om en plejebolig. Læs nedenfor hvordan.

Luk alle
Åben alle

Ansøg om plejebolig digitalt eller kontakt visitator i Rådgivning og Visitation i Sundhed og Omsorg på telefon  72 53 60 00

Du kan også printe ansøgningsskemaet og sende det til:

Center Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev

Bemærk at sort postkasse står ud mod Faaborgvej med navn: Sundhed og Omsorg

Du kan godkendes til en plejebolig, hvis:

  • Du har behov for, at der er personale tilstede hele døgnet
  • Du ikke er i stand til selv at tilkalde hjælp
  • Dit hjælpebehov ikke er forudsigeligt
  • Du er døende

Når du bor i plejebolig, er det din bolig. Du skaber dit eget hjem med dine egne møbler og andre ejendele- dog er der som standard en plejeseng i boligen. Nogle plejehjem har ægteparboliger, hvor din ægtefælle eller samlever kan flytte med.

For plejeboligen gælder de almindelige bestemmelser på boligområdet. Det vil sige, at du betaler husleje, el, varme, tøjvask og lign. Disse udgifter beregnes individuelt og afhænger af din konkrete plejebolig.

Plejehjemmene tilbyder døgnkost, som du betaler for.

På vores plejehjem er familie, pårørende og frivillige velkomne. Dermed bliver de en naturlig del af din og de andre beboeres omgangskreds i hverdagen. Vi gør meget ud af højtider som jul, nytår og påske, og arrangerer aktiviteter, som du kan deltage i efter eget ønske.

Når du er flyttet ind i din plejebolig, vil plejehjemmets personale i samarbejde med dig udarbejde en plan. Planen beskriver, hvordan du og personalet skal samarbejde, så du får den dagligdag, du ønsker.

Personalet vil fortsat have fokus på dine muligheder for at være aktiv og støtte dig i at klare så mange ting som muligt selv.

Ud fra din fysiske og mentale formåen tilbydes du træning.

Plejehjemmene er åbne overfor fælles aktiviteter med lokal samfundet. Dette udmønter sig forskelligt fra plejehjem til plejehjem. Du er altid velkommen til at besøge plejehjemmet, hvis du overvejer at søge om at bo på stedet.

Oplysninger om de enkelte plejehjem finder du her.

Du skal betale:

  • indskud
  • husleje
  • forbrugsafgifter
  • madservice
  • tøjvask
  • rengøringsartikler


Indskud og husleje er forskellig afhængig af plejecenteret og størrelsen på boligen.
Du kan få nærmere oplysninger om priser hos boligselskabet.

Se oplysninger om boligselskaber under de enkelte plejehjem.

Søg om boligstøtte digitalt ved Udbetaling Danmark

Kontakt Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 63.

Søg om lån til indskud digitalt på Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn (link til digital ansøgning)

Kontakt Ydelseskontoret i Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 42 30.

Når Myndighedsafdelingen har modtaget din ansøgning, vil boligvisitationsudvalget indhente relevante oplysninger. Det kan ske ved et besøg af en visitator, der i samarbejde med dig afdækker dine behov. Du er velkommen til at invitere familie eller andre med til samtalen.

Du bliver optaget på kommunes venteliste, hvis du bliver godkendt til en plejebolig. Hvis du søger uspecifikt, er der en boliggaranti inden for 2 måneder.

§5, Lov om almene boliger, kap. 1. Læs mere på retsinformation.

§§192 og 192a, Lov om social service, kap. 34. Læs mere på retsinformation.

Rådgivning og Visitation

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 60 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os