Nøddehøj

Nøddehøj er et kommunalt dagtilbud og det ene af fire huse i fællesinstitutionen Børneområde Nord. Nøddehøj er beliggende i Sdr. Nærå/Årslev, som grænser op til Odense.

Luk alle
Åben alle

Om Nøddehøj

Nøddehøj er et kommunalt dagtilbud og det ene af fire huse i fællesinstitutionen Børneområde Nord. Nøddehøj er beliggende i Sdr. Nærå/Årslev, som grænser op til Odense.

Vi inddrager ofte nærmiljøet. Indenfor gå-afstand har vi bibliotek, hal, skoler, stisystemer samt den herligste natur i form af skov, vidtstrakte marker, en lille mose og vandløb.

Hvad kendetegner Nøddehøj

 • Vi ønsker at være kendt for vores høje grad af faglighed og trivsel for børn, personale og forældre.
 • Et velfungerende samarbejde med anerkendelse og respekt for hinandens kvaliteter og forskelligheder skal danne rammen for en tryg og lærerig hverdag for alle.
 • Vi ønsker en pædagogisk organisering, der kan danne ramme for inklusion, læring og kreativitet, hvor der er plads til mangfoldighed og spontanitet.
 • Relationer er en essentiel del, hvor nærvær, tryghed og medansvar er nøgleord for os.
 • Vi vil sikre, at alle børn i Nøddehøj har en hverdag, der udover at være tryg og tillidsskabende også bidrager til børnenes dannelse samt forståelse for de sociale og individuelle aspekter af den verden, vi lever i, og hvor børnene erfarer, at mangfoldighed er en ressource.

Nøddehøjs fysiske rammer

Nøddehøjs indendørsareal er ca. 635 m2. Børnehaveafdelingen består af 3 grupperum med tilstødende garderober. Vores grupperum og hemse er indrettet i mindre zoner, der giver mulighed for fordybelse i leg og aktiviteter.

Vuggestuen har et stort grupperum med to supplerende mindre rum samt et større gangareal, der også anvendes som legezone. Vuggestuen har sit eget køkken med tilhørende alrum. Vuggestuen har desuden et krybbeskur, egen garderobe og et stort toilet med puslefaciliteter.

Nøddehøjs store legepladser byder på unikke legemuligheder. Legepladserne er beplantet med træer, buske og planter, som giver skygge og mulighed for gode legemiljøer. Vuggestuen har deres egen ”nærlegeplads”, som er indrettet efter aldersgruppens behov.

Vores legepladser byder på vandløb, klatretårn, vippe, sandkasser, boldbane, kælkebakke, bålplads og diverse legeredskaber giver spændende legerum og oaser, som lægger op til læring og glæde ved et aktivt udeliv. Vi har desuden frugttræer, frugtbuske og plantekasser, der beriger os med afgrøder som vi høster af.

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 6.25-16.35
Fredag kl. 6.25-16.00

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

At begynde i vuggestue eller børnehave er en stor begivenhed, både for barn og forældre. Vi vægter at skabe en god overgang i tæt samarbejde med den enkelte familie.

Overgang fra dagpleje til børnehave

Når I har takket ja til en plads i Nøddehøj, vil I modtage en invitation til en opstartssamtale. I denne samtale fortæller vi om institutionen, og forældre fortæller om barnet, med udgangspunkt i ”Barnet i centrum”, som dagplejen har udfyldt. Forældre medbringer skemaet.

For at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave tryg og god, besøger dagplejeren og dagplejebørnene Nøddehøj i løbet af de sidste uger inden børnehavestart.

Det kan også være en god idé, at forældre og barn kommer på besøg sammen i børnehaven. Ring og aftal nærmere med os.

Formål med at besøge Nøddehøj:

 • At gøre overgangen fra dagpleje til børnehave tryg for barnet.
 • At give barnet mulighed for at lære børnehavens rutiner at kende.
 • At give barnet en følelse af at være en del af børnehaven.
 • At give barnet mulighed for at lære de voksne i børnehaven at kende og omvendt.
 • At give forældre tryghed i forhold til børnehavestart.

Overgang fra vuggestue til børnehave

Vi har forskellige tiltag, der skal sikre en god overgang mellem Nøddehøjs vuggestue og børnehave.

Når dit barn skal begynde i børnehave og kommer fra vuggestue, holder vi en overgangssamtale. Vi tager udgangspunkt i ”Barnet i centrum”, som vuggestuepersonalet har udfyldt.

For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave tryg og god, går de ældste vuggestuebørn på besøg i børnehaven sammen med en voksen fra vuggestuen.

Formålet med at gå på besøg i børnehaven:

 • At gøre overgangen fra vuggestue til børnehave tryg.
 • At give barnet mulighed for at lære børnehavens rutiner at kende.
 • At give vuggestuebarnet en følelse af at være en del af børnehaven.
 • At give vuggestuebarnet mulighed for, at styrke relationerne til de voksne i børnehaven og omvendt.

Dagligdagen

I Nøddehøj vægter vi en hverdag fyldt med leg, omsorg, nærvær og tryghed for børnene. Dagens rytme består af leg, rutiner og voksenstyrede aktiviteter i forskellige legemiljøer og fordybelsesgrupper.

Dagligdagen i børnehaven

Den overordnede struktur for børnehaven:

Morgen

 • Kl. 6.25 åbner Nøddehøj. Børnene modtages i vuggestuens køkken/alrum, og vi serverer morgenmad, for de børn der har behov. Vi lægger vægt på, at der er er en stille og rolig start på dagen.
 • Kl. 7.30 ryddes morgenmaden væk og børnehavebørnene går i børnehaven. Vi åbner grupperum i takt med, at personalet møder ind. Vi har fokus på en god modtagelse og legefællesskaber.

Formiddag

 • Kl. 9.00 samles børn i deres basisgrupper til frugt og samling.
 • Kl. 9.30 er der aktiviteter i lege- og læringsgrupper.

Middag

 • Kl. 11 spiser vi frokos i basisgrupper.
 • Kl. 11.45 er der lur for de børn, der har behov for det.
 • Kl. 12 leger vi på legepladsen.

Eftermiddag

 • Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad.
 • Kl. 16.35 (Fredag kl. 16.00) lukker Nøddehøj.

Dagligdagen i vuggestuen

Vi har en overordnet struktur for vuggestuen, som tager hensyn til det enkelte barns behov:

Morgen

 • Kl. 6.25 åbner Nøddehøj. Børnene modtages i vuggestuens køkken/alrum og vi serverer morgenmad, for de børn der har behov. Vi lægger vægt på, at der er størst mulig ro i den tid.
 • Kl. 7.30 ryddes morgenmaden væk og vuggestuebørn og voksne trækker ind i vuggestuens rum, hvor vi har legen i fokus.

Formiddag

 • Kl. 9 samles vuggestuebørnene i grupper, og vi spiser frugt og brød og synger.
 • Kl. 9.45 er der formiddagsaktiviteter.

Middag

 • Kl. 11 spiser vi frokostmadpakker.
 • Kl. 11.30 puttes børnene til middagslur.

Eftermiddag

 • Fra kl. 14.00 spiser børnene eftermiddagsmad i takt med, at de vågner fra deres lur, og vi leger.
 • Kl. 16.35 (Fredag kl.16.00) lukker Nøddehøj.

Pædagogik

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Frokostordning

I Nøddehøj har vi kommunal frokostordning, som omfatter frokosten. De øvrige måltider - morgenmad, frugt og eftermiddagsmad - har Børneområde Nord valgt at dække økonomisk.

Morgenmad

I Nøddehøj tilbyder vi morgenmad i tidsrummet 6.25-7.30 for dem, der har behov. Morgenmaden består typisk af brød/knækbrød, havregryn og havregrød. Vi spiser morgenmad i vuggestuens køkken.

Frugt

Kl. 9 samles vi i grupper til frugt og samling. I vuggestuen serverer vi desuden brød til. Børnene har et stykke frugt med om dagen, som lægges i en fælles frugtkasse.

Frokost

Maden leveres af "Fru. Hansens Kælder", som med udgangspunkt i børns smag og behov, har udviklet menuer til børn i alderen 1-6 år. Det er en fire ugers madplan, med en blanding af kolde og lune retter, som sikrer stor variation. Minimum 85 procent af maden er økologisk. Menuen overholder fødevarestyrelsens anbefalinger. Det er vores ernæringsassistent Pia, som forbereder frokosten til børnene.

I børnehaven drikker vi vand til maden. I vuggestuen tilbyder vi mælk til børn over 1 år. Børn under et år får vand eller modermælkserstatning (som skal medbringes hjemmefra).

Frokostordningen tager hensyn til allergier og religion.

Eftermiddagsmad

Ca kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad, som for eksempel kan bestå af boller/brød, frugt eller grønt. Vi er opmærksomme på, at minimere madspild, derfor bruger vi den mad, vi har tilovers fra frokosten.

Økonomi

Frokostordningen i Nøddehøj koster 634 kroner om måneden i 11 måneder om året. Juli er betalingsfri.

Beløbet bliver opkrævet sammen med forældrebetalingen og dækker alle udgifter til frokostordningen, som for eksempel det daglige frokostmåltid, løn til køkkenpersonale og madpakker til ture ud af huset.

Regler for søskenderabat og økonomisk friplads gælder også for frokostordningen.

Forældresamarbejde

Tryghed, tillid og kommunikation er nøglebegreber i det gode forældresamarbejde. Vi anerkender, at det er jer som forældre, der har det bedste kendskab til jeres barn, mens vi bidrager med den fagprofessionelle vinkel. Personale og forældre er fælles om at skabe en tryg og god hverdag for børnene, og derfor er det afgørende, at vi gennem dialog samarbejder.

Forældresamtaler

Når I har takket ja til en plads i Nøddehøj, vil I modtage en invitation til en opstartssamtale. I denne samtale fortæller vi om institutionen, og I fortæller om jeres barn. 

Som forældre i Nøddehøj tilbydes I gennem barnets institutionsliv en række samtaler. Udgangspunktet for samtalerne er forskelligt materiale, blandt andet "Barnet i centrum".

I vuggestuen tilbyder vi en 3-månederssamtale og en samtale, når jeres barn skal begynde i børnehave.

I børnehaven tilbyder vi også en 3-månederssamtale, en 4-års samtale og en skolesamtale.

Hvis der er behov for yderligere samtaler, aftaler vi det.

Forældremøder

En gang om året indkalder vi til forældremøder. Det er møder, hvor I som forældre har mulighed for at høre lidt mere om dagligdagen heriblandt struktur og pædagogiske overvejelser. Vi bruger også forældremøderne til at informere om kommende tiltag i Nøddehøj.

Forældrekaffe

Som et tiltag til at skabe gode relationer forældre i mellem, afholder vi indimellem forældrekaffe. Det foregår som oftest i eftermiddagstimerne, og det er frivillige forældre, der står for arrangementet.

Forældrebestyrelse

Børneområde Nord er en kommunal områdeinstitution bestående af fire børnehuse og en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre i Børneområde Nord (Bøgehaven, Klatretræet, Nøddehøj og Kastanjen). Bestyrelsen består desuden af 2 personaler samt områdeleder.

I lige år vælges 3 forældrerepræsentanter og 1 medarbejder. I ulige år vælges 2 forældrerepræsentanter og 1 medarbejder.

Der vælges 3 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 2 suppleanter for medarbejderrepræsentanterne. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen, når et ordinært medlem udtræder eller ved længerevarende forfald.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand blandt de forældrevalgte medlemmer.

FORÆLDREREPRÆSENTANTER 

Navn: Louise Vilsbøl - formand
Relation: Mor til Marie i Bøgehaven
Valgperiode: 2022-2024

Navn: Tue Kjølhede - næstformand
Relation: Far til Signe i Bøgehaven
Valgperiode: 2023-2024

Navn: Frida Tønning Fakkenor
Relation: Mor til Thor i Klatretræet
Valgperiode: 2023-2025

Navn: Anette Hansen
Relation: Mor til Luna i Nøddehøj
Valgperiode: 2022-2024

Navn: Katharina Kjello Dørr
Relation: Mor til Aksel og Eddie i Nøddehøj
Valgperiode: 2023-2025

MEDARBEJDERREPRÆSENTANTER

Navn: Ulla Jensen
Titel: Pædagog
Valgperiode: 2023-2025

Navn: Amalie Kirk
Titel: Pædagog
Valgperiode: 2022-2024

Navn: Mette Hejesen
Titel: Områdeleder

FORÆLDREBESTYRELSENS OPGAVER

Forældrebestyrelsen har medindflydelse på fastsættelse af principper for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af budgetrammen indenfor de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.

Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af personale og har desuden ret til at deltage ved ansættelsen af leder.

Forældrebestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt. Du kan læse dagsordner og referater på AULA.

Personale

Vi er en faglig velfunderet personalegruppe, der løfter i flok. Vores forskellige livserfaringer bringer farver og liv til huset.

Ledelse

Mette Hejesen
Områdeleder
Tlf.: 72 53 46 00

Helle Møllegaard Larsen
Teamleder
Tlf.: 72 53 47 56

Allan Würtz
Teamleder
Tlf.: 72 53 47 04

Sofie Andersen
Teamleder
Tlf.: 72 53 47 05

Personale i børnehaven

5 pædagoger

1 pædagogisk assistent

1 pædagogstuderende

Personale i vuggestuen

4 pædagoger

1 pædagogmedhjælper

1 pædagogstuderende

Køkkenpersonale

1 ernæringsassistent

Øvrigt personale

I perioder har vi medarbejdere i kortvarige ansættelser. Det kan for eksempel være praktikanter og studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner eller medarbejdere i virksomhedspraktik.

Nøddehøj har desuden ungarbejdere fra lokalområdet ansat. Ungarbejderne har fremmøde efter deres skoletid, og de hjælper os med daglige praktiske gøremål.

Spørgsmål? Kontakt os

NØDDEHØJ

Overvejen 70
5792 Årslev

Telefon: 72 53 47 40
Send en mail
Skriv sikkert