Erhvervs- og turismestrategi

Her kan du læse om vores Erhvervsstrategi " Sammen om vækst og vitalitet", som fokuserer på netværk, fællesskaber og det fynske samarbejde.

Strategi for vækst


Fællesskaber har en nøglerolle i erhvervsstrategien. Den sætter fire klare mål for kommunens erhvervsindsats - heriblandt et mål om at etablere nye forretningsfællesskaber, hvor lokale virksomheder og selvstændige kan mødes og dele erfaringer, viden og knowhow. Strategien afspejler også, at Faaborg-Midtfyn Kommune på erhvervsområdet har en lang række samarbejder på tværs af kommunegrænserne.

Fire mål og seks fokusområder

De fire mål i erhvervsstrategien er:

  1. Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  2. Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser.
  3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg.

Udover de fire mål udpeger strategien samtidig seks brancher som særlige fokusområder. De seks prioriterede fokusområder er:

  • Teknologi- og industrierhverv
  • Byliv og detailhandel
  • Turisme- og oplevelseserhverv
  • Landbrug- og fødevareerhverv
  • Bygge og anlæg
  • Iværksætteri og nye virksomheder

Hvis du ikke kan tilgå dokumentet kan du sende en mail til fmk@fmk.dk og bede om at få tilsendt dokumentet i en webtilgængelig udgave inden for 7-10 hverdage. 

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30

Åbningstider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30