Prices Have

Plejehjemmet Prices Have Centeret er et stort plejehjem beliggende i smukke omgivelser med udsigt over ”Sundet” i Faaborg.

Prices Have Centret er et boligtilbud til dig der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor du er i centrum.

Medarbejderne samarbejder med dig, ud fra dine ressourcer/belastninger og livshistorie

Luk alle
Åben alle

Fakta om Prices Have

Adresse og kontaktoplysninger

Prices Have Centeret 1
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 10

Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2 46
Antal lejligheder 54
Husleje minimum (før boligydelse) 6.832,00 kr.
Indskud minimum 23.577,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Prices Have 
Opført/ renoveret 2003
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2024


Værdigrundlag:

- Et aktivt liv = aktive beboere og aktive medarbejdere.
- Det er vigtigt for beboerne, at opleve liv i livet.
- Mennesker har brug for psykisk, socialt, kulturel og fysisk stimulation.
- Mennesket er unikt og har egne behov til forskel for andres.
- Alle mennesker er et produkt af det liv de har levet, hvorfor livshistorien skal være
- udgangspunkt for plejen og omsorgen.
- Alle har ansvar for eget liv.

Vores arbejde tager afsæt i EDEN Alternative konceptet, hvor vi forpligter os til at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære. Vi er opmærksomme på at hindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt vores beboere.

Tilsyn

Alle tilsynsrapporterne bliver modtaget og anvendt med det udgangspunkt, at andres vurderinger af os, er et godt arbejdsredskab til, at vi kan blive endnu bedre!
Kommunen og embedslægen fører tilsyn med Plejecenteret og kommer på uanmeldt besøg en gang årligt eller hver andet år.
Desuden skal Plejehjemmet leve op til de lovmæssige krav vedrørende fødevarestyrelsen.

Indflytning

Plejehjemmet kort beskrivelse

Plejehjemmet er indrettet som 7 leve-bo miljøer med hver deres køkken/stue.

Det er vores målsætning, med udgangspunkt i dine ønsker og ressourcer, at inddrage dig mest muligt både i de højtidsbestemte aktiviteter og i dagligdagens gøremål såsom rengøring, tøjvask og madlavning.
Det er vigtigt, for at vedligeholde dine individuelle færdigheder og for at din personlige og sociale trivsel styrkes.

På Prices Have Centeret har vi en aktiv kreds af frivillige, der støtter op om hverdagens aktiviteter i "Hyggekrogen".
Plejehjemmet er indrettet således at du selv bestemmer, hvornår du gerne vil tilbringe tid for dig selv eller sammen med andre.

Familie og pårørende er meget velkommen på Prices Have Centeret både som gæster i hverdagen og ved festlige arrangementer.
Der er mulighed for at booke gæsteværelset til overnatning mod en mindre egenbetaling
Målet på plejehjemmet er, at leve-bo miljøerne er præget af afslappet stemning og en familiær atmosfære,
så alle kan føle sig trygge og godt tilpas. Vi prioriterer det positive samarbejde med dig og din familie meget højt.

Faggrupper og kontaktpersonsordning

Der er medarbejdere i huset hele døgnet.
Dagvagterne arbejder fra kl. 7:00 til kl. 13:30 eller kl. 15:00.
Aftenvagterne arbejder fra kl. 15:00 til kl. 23:00.
Nattevagterne arbejder fra kl. 23:00 til 7:00.

Dag - og aftenvagter er fortrinsvis tilknyttet én boliggruppe, men hjælper
hinanden efter behov.

Faggrupper:
- Der er omkring 50 fastansatte medarbejdere:
- Plejehjemsleder,
- Social- og sundhedsassistenter,
- Social- og sundhedshjælpere,
- Ernærings-assistenter,
- Husassistenter,
- Sygeplejersker,
- Udover de fastansatte medarbejdere, har vi også faste afløsere tilknyttet.
- Desuden er der også ansat virksomhedspraktikanter
- Prices Have Centeret er også uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social - og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende.

Du bliver ved indflytning tildelt en kontaktperson, som er behjælpelig med de daglige gøremål.

Boligforening

Domea
Domea Faaborg-Midtfyn ÆB, afd. 4
Telefon: 76 44 45 50
Mail: sc.faaborgmidtfyn@domea.dk

Prices Have Centeret er etableret som en ejerlejligheds-forening bestående af Faaborg-Midtfyn Kommune og Faaborg Ældreboligselskab.

Faaborg Ældreboligselskab har ansat en ejendomsmester og en ejendomsfunktionær.
Spørgsmål vedrørende boligen og udendørsarealer rettes til:
Faaborg Ældreboligselskab
Kim Skovlund Kristensen
Telefon: 30 68 55 12
Mail: emfaaborg@faaborgmidtfyn.dk

Når du er visiteret til Prices Have Centret kan der tages kontakt til Domea - ejendomsmester. Her kan der aftales hvornår lejligheden er ledig. Nærmere omkring indflytnings procedure aftales med ejendomsmester i Domea.

Vi har de bedste erfaringer med, at lejligheden er møbleret inden du flytter ind. Dette hjælper til at føle sig "hjemme" fra start. Vi har gode erfaringer med at du selv "hjælper" med placering af møbler, sådan at det matcher det miljø du kommer fra.
Du er velkommen til at få en rundvisning på Prices Have Centeret inden indflytning og tale med medarbejderne.

Snarest efter indflytningen tilbyder vi dig en indflytningssamtale. Deltagere er, dig, dine pårørende, kontaktpersonen og plejehjemslederen.
Her gives der en introduktion, diverse informationer og forventninger til samarbejde.

Hjælpemidler

Lejligheden er installeret med en plejeseng hvis du har plejebehov. Der findes loftlifte installation i hver lejlighed og der kan påsættes en motor ved plejebehov/forflytninger. Andre hjælpemidler eks. badebænk, rollator og kørestol skal medbringes hjemmefra.

Forsikring

Der er brandforsikring igennem Domea, men indbo og ansvarsforsikring skal man selv sørge for.
Der findes mange flere informationer i vores velkomstbrochure som I kan få ved personalet på Plejehjemmet.

Opsigelse af bolig

Pårørende kan med eget MitID opsige boligen i tilfælde af dødsfald. Der henvises til Domeas hjemmeside. 

Blanketten giver endvidere mulighed for at andre kan opsige boligen, hvis der ikke forefindes nogle pårørende. Den der opsiger boligen hæfter ikke for noget, selvom der opsiges ad denne vej.

Blanketten sikrer at Domea, på bedste og hurtigste vis, får alle de nødvendige oplysninger i forhold til at boligen kan opsiges.

Domea modtager selvfølgelig også opsigelse via mail eller håndudfyldte blanketter sendt med post.
Opsigelsesblanketten kan fås ved henvendelse til Domea eller hos plejehjemslederen.

Det du skal medbringe

• Bestille flytning af møbler, avis, telefon, TV Stofa mv.
• Melde flytning til praktiserende læge folkeregister, posthus, licenskontor, forsikringsselskab mv.
• Bestille persontransport
• Evt. afbestille mad fra centralkøkken
• Tage stilling til servicepakken på plejehjemmet
• Kontaktbog, medicin mv.
• Personlige hjælpemidler skal medbringes
• Personligt tøj (vi tilbyder hjælp til tøjvask)
• Bøjler
• Vaskbar dyne og pude (gerne 2 sæt ifm. Inkontinens)
• Sengelinned (min. 3 sæt), evt. sengetæppe
• Badehåndklæder (min 3 stk.)
• Alm. Håndklæder (min. 6 stk.) + gæstehåndklæder til nedre hygiejne
• Engangsvaskeklude
• Evt. vaskeklude til ansigtet
• Fade til øvre og nedre toilette
• Evt. kolbe
• Tandkrus/tandbørste
• Neglesaks, termometer, barbermaskine, ladyshaver, hårtørre, curlers
• Vasketøjskurv
• Badeforhæng
• Toiletbørste
• Evt. fejekost og fejebakke (gerne med langt skaft)

Hverdagslivet

Dagen starter individuelt med morgenmad i lejligheden eller i køkken/alrum.
Middag og aftensmad foregår ligeledes i lejlighed eller køkken/alrum efter dit ønske.
Eftermiddag og aften serveres der kaffe/te med brød.
I løbet af dagen kan man efter evne deltage i dagens sysler eller i forskellige aktiviteter i "hyggekrogen".

Servicepakker

Der tilbydes en pakke med toiletartikler, pakke med rengøringsartikler, vaskemidler og vinduespolering.

Nødkald

Der kan etableres et nødkald til dig. Nødkald vurderes jf. kvalitetsstandard. Hvis nødkaldssenderen bortkommer for dig, skal du erstatte senderen.

Fodpleje

Der er tilknyttet en statsautoriseret fodterapeut til Prices Have Centeret. Du kan også benytte din egen fodpleje. Der er egenbetaling på fodpleje.

Frisør

Der er tilknyttet en frisør til Prices Have Centeret, som du kan benytte. Der er egenbetaling hos frisøren. Du kan også benytte egen frisør.

Tøjvask

Vi hjælper med at vaske dit tøj, men det skal mærkes med nummer eller navn. Også ved nyanskaffelse. Vi beder om at tøj kan gå i vaskemaskine/tørretumbler.

Pårørende

Pårørende er altid velkommen på Prices Have Centeret både i hverdagen og meget gerne ved festlige arrangementer.
Kontakten med pårørende og venner er et vigtig led mellem tidligere og nuværende liv.
Det er derfor vigtigt at samværet og kontakten ikke forringes efter indflytningen.
Vi opfordrer gerne pårørende til sammen med dig at udfylde livshistorien, så medarbejderne får en viden og forståelse for dig.
I kan få en skabelon til livshistorie hos personalet i boenhederne.

Pårørende har en central rolle i et leve - bo miljø. Som pårørende bør man forholde sig til, hvordan man bedst varetager interesserne for den, man er pårørende til og gøre sig klart, hvad man kan forvente, at de ansatte tager sig af. Som pårørende kan du med fordel ledsage din pårørende til indlæggelse eller undersøgelse på sygehuset, til egen læge/vagtlæge eller ledsager til indkøb.

At de pårørende sammen med dig skaber en hyggelig atmosfære i lejligheden f. eks. ved at hjælpe med at pynte til helligdage, ordne blomster, tøjskabe og pudse sølvtøj.

Dialog mellem pårørende og medarbejderne er meget vigtig. Her skabes et tillidsforhold, så samarbejdet kan udvikles og styrkes.

Pårørendeaften

En gang om året samles beboere, pårørende, repræsentant fra Domea boligselskab, ledelse og medarbejdere til en hyggelig aften
Vi spiser sammen og der er betales for maden ved tilmelding
Vi fortæller om hvad der er sket i årets løb og hvad der kommer af nye tiltag.
Her kan man få svar på de spørgsmål man måtte have

Frivillige

På Prices Have Centeret har vi en aktiv kreds af frivillige der støtter os i vores dagligdag med dig.
De frivillige hjælper bla. ved gudstjenester og i hverdagen, samt ved arrangementer, udflugter osv.
Er du interesseret i at være med til at gøre en forskel for vores beboere, er du også meget velkommen.
De frivilliges indsats er et værdifuldt element.
De frivillige bidrager til et levende og alsidigt miljø på Prices Have Centeret.

Aktiviteter

Alle medarbejderne har mulighed for at stå for aktiviteter i de enkelte boliggrupper.
Desuden er der – Hyggekrogen – hvor du hver dag kan mødes til mange forskellige aktiviteter i hverdagen. - Vi bager, laver gymnastik, synger, laver håndarbejde, spiller banko og meget andet - samt taler om livet.
Ved disse - og mange andre - arrangementer er der en gruppe frivillige, som flittigt giver os deres hjælp.

Om fredagen har vi en klub, kun for mænd, som hedder - De Flotte Fyre
Alt sammen er med til at skabe liv og livsglæde i en spændende tredje alder.

Husavis

Husavisen bliver udarbejdet af vores beboere og personale på Prices Have Centeret. Husavisen udkommer den 1. i hver måned. Husavisen indeholder månedens aktiviteter, månedens beboer fødselsdage, nyt fra leder osv. Husavisen ligger ikke på hjemmesiden, men forefindes i hver boenhed.

Beboerråd

Beboerrådet afholder 4 møder om året, og er repræsenteret af borgere, pårørende, leder, personale, frivillige og repræsentant for ældrerådet.

 

Forplejning

Kosttilbuddet på kommunens plejehjem består af tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
Du tilbydes den kostform der svarer til dit behov med udgangspunkt i en ernærings vurdering.

Som beboer har du via dialog med køkkenpersonalet indflydelse på menuplanlægningen til det varme måltid og valgmulighederne til de øvrige måltider.

Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af din involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider. Personalet bestræber sig på at medinddrage dig i det omfang, du har lyst og mulighed for.

Synlig og sanselig madlavning prioriteres højt. Vi har valgt at tilrettelægge madlavningen, så det sker i de enkelte boliggrupper. Al mad serveres på fade og i skåle.
Vi har centralt indkøb og fordeler fra cafeen til boliggrupperne.

Vi lægger vægt på at lave maden i boliggrupperne, da det giver oplevelser og samtaleemner for dig og de øvrige beboer.

Formålet med kosten

• Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnpleje, herunder væske.
• Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
• Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
• Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand

Individuelle behov

Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.

Helligdage og højtider

Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.

Gæster

Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.

Kan mad og måltider afbestilles?

Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.

Sådan får du døgnkost på plejehjem

Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.
Senest to uger efter du er flyttet ind, tilbyder vi dig en ernærings vurdering med henblik på at vurdere din ernæringstilstand. Resultatet danner baggrund for den drøftelse, du efterfølgende har med personalet, så den kost du bliver tilbudt så vidt mulig svarer til dine ønsker og behov. Vi evaluerer selvfølgelig løbende og tilpasser, når du har behov for det.

Spørgsmål? Kontakt os

Prices Have Centeret

Prices Have Centeret 1
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 10

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Berit Friis Andersen
Telefon: 72 53 27 79