SFO

Her finder du information om SFO, SFO2 og Forårs-SFO.

Luk alle
Åben alle

Målgruppe

SFO-ordningerne er et aktivitetstilbud til børn fra 0. - 3. klasse.

Tilmelding til eller udmelding af Forårs SFO og SFO

Du skal tilmelde dit barn til SFO samtidig med, at du indskriver det til skolestart.

Du skal bruge Digital Pladsanvisning, hvis du skal:

• Tilmelde dit barn til FORÅRS SFO
• Tilmelde dit barn til SFO ved skolestart
• Udmelde dit barn af SFO
• Ændre moduler
• Søge økonomisk friplads.

Hvis dit barn skal skifte skole, skal dit barn udmeldes af SFO via Digital Pladsanvisning.
Det er kun en forælder med forældremyndighed, der kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet i SFO.

Personer med plejetilladelse over et barn må dog også indmelde i eller udmelde af SFO.

Prisen for SFO

Prisen for at gå i SFO afhænger af, hvilke moduler dit barn er tilmeldt.

Du kan se en oversigt over priser for SFO på her.

Søskenderabat

Hvis du har mere end et barn, der passes i institution eller SFO, kan du få søskendetilskud. Der ydes også søskendetilskud til børn i private daginstitutioner, men ikke til søskende i en friskole-SFO.

Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads, mens du får 50 % søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet gives automatisk ved indmeldelse af barnet og skal ikke søges særskilt.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at vide mere om en bestemt SFO, skal du kontakte den skole, den hører til.

Målgruppe

SFO2-ordningerne er et aktivitetstilbud til børn fra 4. - 6. klasse.

Åbningstid

Ordningerne holder åbent 4 dage om ugen (skoledage), og den ugentlige åbningstid er 12 timer. SFO2-ordningerne afgør selv, hvilke dage der er åbent.

Tilmelding eller udmeldelse af SFO2

Du skal bruge Digital Pladsanvisning, hvis du skal:

● Tilmelde dit barn til SFO2
● Udmelde dit barn af SFO2
● Søge om friplads

Prisen for SFO2

Du kan se pris på SFO2 på takstoversigten. Juli og december er betalingsfri.

Søskenderabat

Du får søskenderabat efter samme regler som i SFO.

SFO2-ordninger i Ringe og Faaborg

I Ringe og Faaborg ligger SFO2-ordningerne på et andet sted end skolen.
I Faaborg har Øhavsskolen SFO2 på det tidligere Bangsbo, Assensvej 96, Faaborg.
I Ringe har Nordagerskolen SFO2, og tilbuddet er til alle børn i Ringe.

Yderligere oplysninger

Du kan finde øvrige oplysninger på den enkelte skoles hjemmeside og forældreintra.

Du har mulighed for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud til kommunal SFO.

Du skal logge på Digital Pladsanvisning med dit NemID for at søge om hel eller delvis økonomisk fripladstilskud.

Bemærk:

Din ansøgning bliver først behandlet, når du og dit barn er registreret på adresse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

HER GÆLDER REGLERNE OM ØKONOMISK FRIPLADS

Du kan søge økonomisk fripladstilskud til:

  • Dagpleje
  • Vuggestue
  • Børnehave (kommunal, selvejende og privat)
  • ForårsSFO på kommunale skoler
  • SFO og SFO2 på kommunale skoler

Går dit barn i privat institution, kan du højest få økonomisk fripladstilskud svarende til prisen for en kommunal institution. Der kan være en egenbetaling, som du ikke kan få tilskud til.

Du kan IKKE søge økonomisk fripladstilskud til:

  • ForårsSFO på friskoler
  • SFO på friskoler
  • Private pasningsordninger

Går dit barn i SFO på en friskole, kan du henvende dig på skolen vedrørende eventuel nedsættelse af betalingen.

På Digital Pladsanvisning kan du beregne, om du er berettiget til økonomisk fripladstilskud.

MERE INFORMATION

Få mere information om økonomisk fripladstilskud, søskendetilskud og andre tilskud via borger.dk.

Digital Pladsanvisning kan du ændre til et andet SFO-modul for dit barn. 

Pladsanvisningen

Faaborgvej 19
5854 Gislev

Telefon: 72 53 32 33

Borger: Send sikkert

Virksomhed: Send sikkert 

Åbningstider:

Mandag: Kl. 8.00 - 12.00
Tirsdag: Kl. 8.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: Kl. 12.00 - 16.30
Fredag: Kl. 8.00 - 12.00