SFO2-ordninger

SFO2-ordningerne er et aktivitetstilbud til børn fra 4. - 6. klasse.

Ordningerne holder åbent på alle skoledage, og den ugentlige åbningstid er 15 timer.

Tilmelding eller udmeldelse af SFO2

Du skal bruge  Digital Pladsanvisning, hvis du skal:

  • Tilmelde dit barn til SFO2
  • Udmelde dit barn af SFO2
  • Søge om friplads

Prisen for SFO2

Du kan se pris på SFO2 på takstoversigten. Juli og december er betalingsfri.

Søskenderabat

Du får søskenderabat efter samme regler som i SFO.

SFO2-ordninger i Ringe og Faaborg

I Ringe og Faaborg ligger SFO2-ordningerne på et andet sted end skolen.

I Faaborg har Øhavsskolen SFO2 på det tidligere Bangsbo, Assensvej 96, Faaborg.

I Ringe har Nordagerskolen SFO2, og tilbuddet er til alle børn i Ringe.

Yderligere oplysninger

Du kan finde øvrige oplysninger på den enkelte skoles hjemmeside og forældreintra.

 

 

 

 

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00