Skolefritidsordning (SFO)

SFO er et pasningstilbud til alle elever i 0.-3. klasse. Det er muligt at komme i SFO før undervisningen starter og efter undervisningen er slut.

Tilmelding til eller udmelding af Forårs SFO og SFO

Du skal tilmelde dit barn til SFO samtidig med, at du indskriver det til skolestart.

Du skal bruge Digital Pladsanvisning, hvis du skal:

•    Tilmelde dit barn til FORÅRS SFO
•    Tilmelde dit barn til SFO ved skolestart
•    Udmelde dit barn af SFO
•    Ændre moduler
•    Søge økonomisk friplads.

Hvis dit barn skal skifte skole, skal dit barn udmeldes af SFO via Digital Pladsanvisning.

Det er kun en forælder med forældremyndighed, der kan træffe beslutning om at indmelde eller udmelde barnet i SFO.

Personer med plejetilladelse over et barn må dog også indmelde i eller udmelde af SFO.

Prisen for SFO

Prisen for at gå i SFO afhænger af, hvilke moduler dit barn er tilmeldt.

Du kan se en oversigt over priser for SFO på her.

Søskenderabat

Hvis du har mere end et barn, der passes i institution eller SFO, kan du få søskendetilskud. Der ydes også søskendetilskud til børn i private daginstitutioner, men ikke til søskende i en friskole-SFO.

Du skal betale fuld pris for familiens dyreste plads, mens du får 50 % søskendetilskud til de efterfølgende pladser. Tilskuddet gives automatisk ved indmeldelse af barnet og skal ikke søges særskilt.

Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker at vide mere om en bestemt SFO, skal du kontakte den skole, den hører til.

Kontakt

Center for Opvækst og Læring
Telefon 72 53 30 00