INFORMATIONSMØDE OM UDVIDELSE AF ØHAVSMUSEET, FAABORG

Der afholdes informationsmøde om udviklingsplaner for Øhavsmuseet på havnen i Faaborg d. 25. juni 2024.

Informationsmødet afholdes d. 25. juni 2024 kl. 19.00 på Øhavsmuseet, Havnegade 3 i Faaborg.

Tilmelding

For at sikre, at der er plads til alle, der ønsker at deltage, skal du tilmelde dig til mødet via mail til plan@fmk.dk senest den 20. juni 2024. Du skal oplyse i mailen, hvor mange personer, der ønskes tilmeldt.

Mødets indhold

Øhavsmuseet har afholdt en arkitektkonkurrence om udbygning af museet på Faaborg Havn. På mødet præsenteres udviklingsplanerne og vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen. Herudover opridses processen for udarbejdelse af en lokalplan for projektet.

Program

Kl. 19.00:

Velkomst v/Søren Kristensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Kl. 19.10:

Intro til Øhavsmuseets udviklingsplaner v/Peter Thor Andersen, Museumsdirektør Øhavsmuseet

Kl. 19.20: 

Præsentation af udvidelsesplaner v/ Thomas Bossel, Partner i Pax Architects

Kl. 20.05:

Skitsering af proces for udarbejdelse af lokalplan v/Louise Abildtrup Franck, Byplanlægger Faaborg-Midtfyn Kommune

Kl. 20.15:

Spørgsmål fra salen

Kl. 21.00:  

Tak for i aften v/Søren Kristensen

 

Yderligere information: Planafdelingen, telefon: 7253 2036

 

Visualisering af vinderforslaget fra arkitektkonkurrencen