Faaborg-Midtfyn Kommune stopper samarbejdet med ekstern leverandør af hjemmepleje og sygepleje

338 borgere har hidtil modtaget praktisk hjælp, personlig pleje og sygeplejefaglige indsatser fra aktøren. Alle de berørte borgere får direkte besked om det videre forløb.

15. august 2023

Faaborg-Midtfyn Kommune har valgt at ophøre samarbejdet med MI-VI-REN, som indtil nu har leveret praktisk hjælp og personlig pleje indenfor kommunens fritvalgsordning. Derudover har aktøren også varetaget delegerede sygeplejefaglige indsatser rettet mod borgere i kommunen.

I alt 338 borgere i Faaborg-Midtfyn har fået en eller flere ydelser fra aktøren.

Faaborg-Midtfyn Kommune er blevet bekendt med, at kvaliteten af de ydelser, aktøren har leveret, ikke lever op til de krav og standarder, der er indskrevet i kontrakten.

Efter en anonym henvendelse har kommunen gennemført omfattende kontrol af de sundhedsindsatser, som aktøren har leveret til borgere i Faaborg-Midtfyn. I disse kontroller er der konstateret forhold, som kommunen ikke kan sidde overhørig.

Det kan fx være manglende dokumentation for medicingivning, uregelmæssigheder i afregningen til kommunen, og at ufaglærte medarbejdere har udført opgaver, som de ikke må varetage.

Kommunen har handlet på de fund, som har haft betydning for patientsikkerheden. Allerede fra medio juli begyndte Faaborg-Midtfyn Kommune at hjemtage de sygeplejefaglige forløb.

Trods dialog med leverandøren har kommunen konstateret, at forholdene ikke er bragt i orden. Faaborg-Midtfyn Kommune vurderer, at leverandøren på nuværende tidspunkt ikke har de nødvendige kompetencer, og kommunen ønsker derfor ikke at forlænge kontrakten.

Samarbejdet med leverandøren stopper tirsdag d. 15. august 2023 klokken 23.59.

Hvad sker der nu?

Den kommunale hjemmepleje er klar til at tage sig af de borgere, som ikke længere kan få ydelser fra MI-VI-REN.

Derfor vil nogle borgere opleve, at det er nye ansigter, der varetager opgaverne fra onsdag den 16. august.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på at kunne tilbyde borgerne hjælp fra kommunens øvrige private leverandører, så borgernes frie valg fortsat sikres jf. servicelovens § 83 og § 91.

De berørte borgere vil indenfor de kommende fire uger blive kontaktet af Visitationen i Faaborg-Midtfyn Kommune for at høre, om de ønsker at fortsætte med den kommunale leverandør, eller de ønsker at skifte til anden privat leverandør.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder på højtryk for at løse denne akutte og ærgerlige situation bedst og hurtigst muligt. Der vil i de kommende uger dog kunne opstå uregelmæssigheder i hjemmeplejen primært på levering af praktisk hjælp. Borgerne bliver kontaktet, hvis der er ændringer i den vanlige hjælp.

Hvis borgere eller pårørende er bekymrede i forhold til en konkret sundhedsfaglig ydelse, de har modtaget fra MI-VI-REN, kan de kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes Sygepleje på 7253 6348 alle dage ml. 9-11.