Dagpenge

Som ledigt a-kassemedlem skal du på første ledighedsdag melde dig ledig på dit Jobcenter. Det gør du ved at gå på jobnet.dk og tilmelde dig som arbejdssøgende.

Når du melder dig ledig, får du et individuelt kontaktforløb med løbende samtaler. Her sætter vi sammen fokus på dine konkrete jobmuligheder og de job, du har søgt.

Du har gennem hele din ledighedsperiode pligt til at deltage i aktiveringstilbud, der kan forbedre dine jobmuligheder. Det kan for eksempel være:

  • Virksomhedspraktik
  • Job med løntilskud m.v.
  • Vejledning og opkvalificering

Min plan:

Fold alle ud

Du skal lave en "min plan"

Sammen med din beskæftigelsesvejleder skal du lave en ”min plan”, som beskriver dine personlige jobmål og de aktiviteter, der sættes i gang, for at du kan opnå målene.

”Min plan” tager udgangspunkt i dine personlige forudsætninger og ønsker til dit nye job, men ”min plan” skal samtidig udformes, så dine mål passer til de konkrete behov, der er på arbejdsmarkedet netop nu.

Vi betragter ”min plan” som et aftalepapir mellem dig og os.

Vi hjælper dig med at finde informationer om, hvor der er jobåbninger og mangel på arbejdskraft i øjeblikket.

Få hjælp til:

Fold alle ud

Jobsøgning

Når du er ledigt a-kassemedlem bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og jobsøgning.

Jobnet.dk

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

På jobnet.dk kan du gå på jagt i jobbanken, hvor du kan søge frit i tusindvis af stillingsopslag fra offentlige og private virksomheder.

Du kan også finde gode råd til ansøgningsskrivning, opsætning af CV og idéer til, hvordan du forbereder dig til og gennemfører en ansættelsessamtale.

Se mere på jobnet.dk

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn. 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi fokus på, hvordan du kan understøttes i at opnå ansættelse. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde individuelle samtaler, hvor der er fokus på det, du har brug for i din videre jobsøgning.

I jobbutikken kan vi hjælpe og understøtte dig i forskellige aspekter i forhold til din jobsituation, så kontakt os hvis du:

• Er ledig eller i arbejde og har brug for sparring på dit personlige CV og ansøgning,
• Ønsker at skifte branche og har brug for sparring ved jobcoach,
• Eller ønsker du blot en opdatering på, hvordan arbejdsmarkedet ser ud i øjeblikket, og hvor der er mangel på arbejdskraft så er der mulighed for det.
 
Vores jobbutik har beliggenhed på Jobcenteret i Ringe, og du kan kontakte os på vores hovednummer og bestille en tid til vejledning på telefon 72 53 48 38.

Hvis ikke dit opkald besvares med det samme, er du velkommen til at sende en SMS med anmodning om at blive ringet op, men du er også velkommen til at ringe igen senere.

Vejledning og opkvalificering

Som ledigt a-kassemedlem kan du have brug for afklaring og/eller opkvalificering af dine kompetencer.

Jobcentrets tilbud til dig afhænger af din situation og af, hvad der er behov for på arbejdsmarkedet netop nu.

Du kan for eksempel få mulighed for at deltage i kortere forløb med fokus på at afklare og udvikle dine faglige, sociale og/eller sproglige evner.
Der kan også være tale om egentlige kurser og uddannelsesforløb, som styrker dine kompetencer.

Ved at trykke her finder du en guide til efter- og videreuddannelser for dagpengemodtagere.

Vejledning og opkvalificering kan også kombineres med andre tilbud som for eksempel virksomhedspraktik.

Har du brug for yderligere information, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

Virksomhedspraktik

Praktik i en virksomhed kan være en god og konkret indgang til arbejdsmarkedet.

I en virksomhedspraktik får du afklaret, om en bestemt type job og den pågældende branche er noget for dig, og samtidig får du styrket dine kompetencer.

Praktikkens længde varierer og afhænger først og fremmest af din situation. For ledige, der modtager dagpenge fra a-kassen, kan en virksomhedspraktik vare 1-4 uger.

Vilkår

Under din virksomhedspraktik fortsætter du med at modtage dagpenge fra din a-kasse, og virksomheden udbetaler ikke løn.

Hvis du har spørgsmål omkring forsikringsforhold, så kontakt din kontaktperson på Jobcenter Faaborg-Midtfyn, som har etableret tilbuddet til virksomheden du er i praktik hos.

Har du brug for yderligere information om din egen situation, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn på telefon 72 53 07 00 eller send sikkert til Jobcentret via borger.dk.

Job med løntilskud

Job med løntilskud kan være en mulighed for dig som ledigt a-kassemedlem, hvis du ikke kan finde en ordinær stilling.
Du skal som udgangspunkt have været ledig i 6 måneder - denne regel kan fraviges, hvis du er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har en uddannelse udover folkeskolen.

Løntilskudsjob kan bruges af ledige og virksomheder som optakt til en ordinær ansættelse.

Job med løntilskud kan give dig oplæring og genoptræning af faglige, sociale og sproglige kompetencer.
Du får prøvet dig selv af i et nyt job og erhverver nye kvalifikationer, mens virksomheden møder en potentiel ny medarbejder.

Du kan som dagpengemodtager blive ansat med løntilskud i en offentlig eller privat virksomhed.

Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, Jobcenter Faaborg-Midtfyn og arbejdsgiveren. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

LØNTILSKUD I DET OFFENTLIGE

For at blive ansat med løntilskud hos offentlige arbejdsgivere, skal du, som dagpengemodtager, have været ledig i 6 måneder.

Offentlige virksomheder er stat, regioner, kommuner, organisationer, foreninger, institutioner og lignende.

Tidshorisont

Løntilskudsperioden er maksimalt 4 måneder.

Løn og vilkår

Løn og arbejdsvilkår følger den almindelige overenskomst på ansættelsesområdet.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

LØNTILSKUD I PRIVATE VIRKSOMHEDER

For at blive ansat med løntilskud hos private arbejdsgivere, skal du, som dagpengemodtager, have været ledig i 6 måneder.

Tidshorisont

Løntilskudsperioden er maksimalt 6 måneder.

Løn og vilkår

Løn og arbejdsvilkår følger de almindelige overenskomster på området. Løntilskuddet til din arbejdsgiver varierer afhængig af den aktuelle situation.

Har du brug for yderligere information om job med løntilskud, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

Seniorjob

Du har ret til ansættelse i et seniorjob i din bopælskommune, hvis du er over 55 år og opfylder visse krav.

Det er en betingelse, at din dagpengeperiode er udløbet, og at du er berettiget til efterløn.

Du skal i ansættelsesperioden fortsat være medlem af en a-kasse og fortsat indbetale dit efterlønsbidrag.
Du må derudover højst have 5 år til, at du når efterlønsalderen.

Vilkår

Faaborg-Midtfyn Kommune har pligt til at ansætte personer i målgruppen. Beskæftigelse i seniorjob sker med fuld overenskomstmæssig arbejdstid til dig, som er fuldtidsforsikret. Hvis du er deltidsforsikret, får du deltidsansættelse. Løn og arbejdsvilkår følger overenskomsten på ansættelsesområdet.

Har du brug for yderligere information om seniorjob, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

Hjælpemidler

Begrænsninger af din arbejdsevne kan betyde, at du har svært ved at opnå ansættelse eller varetage en bestemt arbejdsfunktion. Det kan eventuelt afhjælpes med særlige arbejdsredskaber eller en mere hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen.

Hjælpemidler kan for eksempel være en specialstol, computerprogrammer eller specialdesignede arbejdsredskaber. Hjælpemidlerne kan eventuelt lånes.

Formålet med at yde tilskud er at understøtte, at du kan opnå og/eller fastholde et job.

Vilkår

Tilskuddet skal være afgørende for, at du kan blive på arbejdsmarkedet eller afgørende for fortsat beskæftigelse i din egen virksomhed. Der kan ikke ydes tilskud til hjælpemidler eller indretning af arbejdsplads, hvis der er tale om tiltag, som generelt er nødvendige i virksomheden eller er et almindeligt arbejdsmiljøkrav.

Har du brug for yderligere information om ordningen, er du altid velkommen til at kontakte Pia G. Mazor på telefon 72 53 32 34.

Mentor

Har du har brug for særlig introduktion, vejledning eller oplæring i forhold til dit nye arbejde, kan Jobcenter Faaborg-Midtfyn yde støtte til, at din arbejdsgiver midlertidigt ansætter en mentor til at hjælpe dig.

Formål

Mentorordningen har til formål at give dig den hjælp som er nødvendig for, at du kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.
Der kan også være tale om, at du vender tilbage til nuværende arbejdsgiver på et nyt arbejdsområde.

Det er også muligt at få en mentor tilknyttet, hvis du skal deltage i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud.

Vilkår

For at blive tilkendt en mentor, skal du have behov for støtte, vejledning og introduktion, der ligger udover, hvad der sædvanligvis forventes ved ansættelse af en ny medarbejder. Mentoren vil normalt være en medarbejder i virksomheden, der frikøbes til at være mentor. Behovet for mentorstøtte (antal timer og periode) fastsættes ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Har du brug for yderligere information om mentorordningen, er du altid velkommen til at kontakte Jobcenter Faaborg-Midtfyn.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du som ledigt a-kassemedlem deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller har et løntilskudsjob, har du ret til befordringsgodtgørelse.
Du skal ansøge om udbetaling af befordringsgodtgørelsen hos din a-kasse.

Vilkår

Godtgørelsen udbetales for de kilometer, der ligger ud over de første 24 kilometer pr. dag. Takster fremgår af Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Inspiration til din jobsøgning

Vil du vide mere

Kontakt Jobcenter

Telefon 72 53 07 00

Send sikkert til Jobcentret

Har du brug for at sende personfølsomme oplysninger til Jobcenter Faaborg-Midtfyn, kan du sende via borger.dk

Send sikkert til Jobcentret

eller via virk.dk

Send sikkert til Jobcentret