Badevand og -strande

Der findes mange gode bademuligheder langs kysten ved Faaborg. I perioden fra 1. juni til 15. september kontrollerer kommunen badevandet ved flere badestrande.

Besøg en af de mange gode badestrande i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du finder både fine sandstrande egnet til mindre børn og mere stenede områder med gode muligheder for at snorkle og studere dyrelivet.

Badesøerne i naturområdet Tarup-Davinde byder også på fine bademuligheder og helt særlige naturoplevelser.

Kort over badestrande

Luk alle
Åben alle

Du finder Blå Flag ved Havnebadet, Klintestranden ved Faaborg samt stranden ved Bøjden Camping har Blå Flag.

Blå Flag betyder høj vandkvalitet, klar og tydelig miljøinformation, gode faciliteter og at vandsikkerheden er i top.

Badeturen skal være en god og sikker oplevelse. På Rådet for Større Badesikkerheds hjemmeside finder du gode råd om badesikkerhed.

TrygFondens webside respektforvand.dk indeholder gode råd, som skal være med til at forebygge ulykker, samle viden og lære danskerne at have respekt for vand.

Redningsnumre redder liv

Når der sker drukne- eller andre ulykker ved de danske kyster, søer og vandløb, er det vigtigt, at alarmering af redningsberedskabet sker så sikkert og hurtigt som muligt. En hurtig redningsindsats er afhængig af at alarmcentralen og beredskabet har mulighed for entydigt at fastslå stedet for ulykken.

Et redningsnummerskilt udgøres at et bogstav efterfulgt af et 3-cifret tal. Placeringen af disse skilte med strandens redningsnummer er registreret meget præcist med en gps-koordinat.

Ved alarmkald til 1-1-2 vil alarmcentralen aktivere redningsberedskabet, således at hjælpen kommer frem så hurtigt som muligt.

Redningsnummerskiltene er på steder, hvor der ikke er en postal adresse. Det er for eksempel badeområder ved strande og søer.

Kort med oversigt over redningsnummer på strande

På siden www.redningsnummer.dk er der mere information om redningsnumre.

Strande i Faaborg-Midtfyn Kommune har forskellige faciliteter, der gør den egnet til mange former for friuftsliv.

Kommunen har lavet beskrivelser af badevandet på de strande, som vi forventer bliver brugt til badning.

I beskrivelserne kan du blandt andet se:

  • En overordnet gennemgang af egenskaber og forhold ved stranden.
  • En vurdering af eventuelle kilder til forurening.
  • En vurdering af risikoen for cyanobakterievækst og for makroalge- og/eller fytoplanktonvækst.
  • Kommunens baderåd.

Se beskrivelser af badestrande i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kontrol af badevandet

Vi får udtaget og analyseret prøver ved badestrande for at sikre, at vandet er sundhedsmæssigt forsvarligt at bade i.

Kommunen får lavet målinger af bakterieindholdet i vandet ved badestrandene. Der laves desuden en visuel inspektion af vandet. Hvis badevandskvaliteten pludselig bliver forringet, vil vi følge udviklingen nøje, og skulle badevandet vise sig at være direkte uegnet som badevand, vil kommunen sætte skilte op ved stranden og annoncere det her på siden.

Badevandet kontrolleres i perioden fra den 1. juni til den 31. august, og resultaterne vises her på siden.

Luk alle
Åben alle

1. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10


25. maj 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

22. juni 2022

Enterokokker 2
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 6
E. coli 20

22. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10


14. juni 2022

Enterokokker 3
E. coli 50


24. maj 2022

Enterokokker 2
E. coli <10

 

22. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 13
E. coli 20

22. juni 2022

Enterokokker 3
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 5
E. coli <10

Strandnummer

22. juni 2022

Enterokokker 7
E. coli 10

24. maj 2022

Enterokokker 10
E. coli 40

22. juni 2022

Enterokokker 2
E. coli 20

24. maj 2022

Enterokokker 5
E. coli <10

22. juni 2022

Enterokokker 11
E. coli 60

24. maj 2022

Enterokokker 900
E. coli 500

22. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

13. juni 2022

Enterokokker 6
E. coli <10

7. juni 2022

Enterokokker 21
E. coli 10


24. maj 2022

Enterokokker 15
E. coli 10

22. juni 2022

Enterokokker 4
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 8
E. coli 20

22. juni 2022

Enterokokker 5
E. coli 20

14. juni 2022

Enterokokker 3
E. coli <10


24. maj 2022

Enterokokker 60
E. coli 40

14. juni 2022

Enterokokker 19
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

1. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

25. maj 2022

Enterokokker 300
E. coli 350

22. juni 2022

Enterokokker 4
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 160
E. coli 300

22. juni 2022

Enterokokker <1
E. coli <10

24. maj 2022

Enterokokker 35
E. coli 50


Spildevandsudledning

Forurenet badevand skyldes oftest overløb fra kloakken efter et voldsomt regnskyl.

Kloakkerne løber over, og det kan ske så pludseligt, at kommunen kan have svært ved at nå at advare om badeforbud.

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40
Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider:

Mandag kl. 10.00-12.00
Tirsdag kl. 10.00-12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag kl. 15.00-17.00
Fredag kl. 10.00-12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet kl. 10.00-15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.