Ledsageordning

Ledsageordning kan tilbydes til dig med handicap, uanset om du er barn eller voksen, således du kan komme ud hjemmefra.

Ordningen medvirker til, at børn og unge med handicap får bedre mulighed for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge, og at børnene og de unge bliver mere selvstændige og uafhængige af hjælp fra deres forældre.

Ledsageordning er også et tilbud til voksne mellem 18-67, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Ledsageordningen skal sikre, at du har mulighed for at komme hjemmefra uden, at være afhængig af dit netværk. Du kan anvende ordningen til ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet, f.eks. biograf, restaurant, natklub, indkøb, ture i naturen og besøg hos familie og venner.

Ansøg om ledsageordning for 18 - 67 årige

Ansøg om ledsageordning for 12 - 18 årige

 

 

 

 

Luk alle
Åben alle

For børn og unge 12 - 18 årige Start

Ledsageordning

Ordningen medvirker til, at børn og unge med handicap får bedre mulighed for at leve et ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge, og at børnene og de unge bliver mere selvstændige og uafhængige af hjælp fra deres forældre.

Hvem kan søge ordningen?

Ledsageordningen er et tilbud til børn og unge mellem 12 og 18 år, der ikke kan færdes alene udenfor hjemmet på grund af en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I kan søge om ledsagelse, hvis barnet eller den unge for eksempel har:

  • synshandicap
  • hørehandicap
  • bevægelseshandicap
  • hjerneskade
  • udviklingsforstyrrelse
  • udviklingshæmning.

Det er kommunen, der afgør om funktionsevnen er betydeligt og varigt nedsat.

Hvad kan I bruge ledsageren til?

Ledsageordningen hjælper børn og unge med at deltage i aktiviteter og sociale arrangementer uden altid at skulle have hjælp fra forældre eller pårørende. Ordningen giver barnet eller den unge mulighed for at opleve verden på egen hånd og dermed blive mere selvstændig og uafhængig af sine forældre.

Eksempler på ledsageopgaver:

  • Sport og andre kulturelle arrangementer, fx koncerter og biografbesøg
  • Fritidsaktiviteter samt gå- og cykelture
  • Fødselsdage og besøg hos venner og familie
  • Shopping, indkøb m.m.


Man kan også få sin ledsager med på ture af flere dages varighed - fx. weekendture eller kortvarige ferieophold.

Ledsageren kan ikke pålægges et ansvar overfor tredje person – for eksempel andre børn eller søskende, der følges med barnet eller den unge.

Hvor mange ledsagertimer kan man få?

Der kan bevilges op til 15 timers ledsagelse om måneden – dvs. ca. 3,5 timer om ugen. Planlægning af timerne aftales med forældrene, ledsageren og kommunen.

Hvis der er behov for ledsagelse på ferie, weekendture eller til aktiviteter over flere dage, kan man spare ledsagertimer op efter aftale med sin kommune. Man kan dog maksimalt spare 90 timer op på 6 måneder, og de opsparede timer skal bruges inden for 6 måneder, ellers bortfalder de. Ledsagetimer kan ikke bruges forud.

Hvem betaler for ledsagelsen?

Kommunen betaler ledsagerens løn. I skal selv betale barnets eller den unges og ledsagerens udgifter til aktiviteter og kørsel. Hvis I kan dokumentere udgifterne, kan der årligt bevilges et beløb svarende til 948 kr. (2022). Beløbet udbetales samlet én gang om året.

I kan søge via ovenstående link.

Kommunen kan i særlige tilfælde bevilge ekstra hjælp til udgifter til transport og aktiviteter for ledsageren. Det vil være en konkret vurdering.

Ledsageren kan få et ledsagerkort, der giver rabat på offentlig transport og på forskellige kulturinstitutioner som museer, teatre og forlystelsesparker.

Læs mere om ledsagerkortet på www.handicap.dk/brugerservice/ ledsagerkort.

Hvad skal ledsageren kunne?

En ledsager skal være en person, som barnet eller den unge har lyst til at være sammen med, og fælles interesser kan være en fordel.

Ledsageren skal være fleksibel i forhold til arbejdstider, fordi behovet for ledsagelse
tit er om eftermiddagen, om aftenen eller i weekender. Kommunen sørger for den nødvendige instruktion i arbejdet som ledsager. Ledsageren skal kende til de særlige behov, som barnet eller den unge har, og hvordan han eller hun bedst kan hjælpes.

Hvor kan man klage?

Hvis du ikke får den ledsageordning, du ønsker, kan du klage til Børn og Familieafdelingen inden 4 uger fra den dag, hvor du modtager afgørelsen. Hvis Børn og Familieafdelingen fastholder afgørelsen videresendes din klage til Ankestyrelsen.

For voksne 18 - 67 årige

Hvem kan søge om ordningen?

Ledsageordning er et tilbud til voksne mellem 18-67, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Hvad kan ordningen bruges til?

Ledsageordningen skal sikre, at du har mulighed for at komme hjemmefra uden, at være afhængig af dit netværk. Du kan anvende ordningen til ledsagelse til selvvalgte aktiviteter udenfor hjemmet, f.eks. biograf, restaurant, natklub, indkøb, ture i naturen og besøg hos familie og venner.

Omfang

Du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden. Du kan opspare timer indenfor en periode på 6 måneder. Du skal betale for dine egne og ledsagerens udgifter i forbindelse med aktivitet og transport.

Har du fået bevilget ledsagelse inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.

Du kan ikke få bevilget en ledsageordning, hvis du i forvejen har en ordning om borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens § 96, eller har tilknyttet en ledsager for døvblinde efter Servicelovens § 98.

Hvem kan ansættes?

Du har ret til selv at udpege den person som du ønsker, skal ledsage dig, men kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person. Hovedreglen er, at der normalt ikke ansættes personer som du har en nær tilknytning til f.eks. familie.

Kommunen kan hjælpe dig med at finde en egnet ledsager, hvis det ønskes. Du kan få nærmere information ved at skrive til ledsagerordning@fmk.dk eller ringe til afdelingsleder Jeanett Jensen på telefon 72 53 69 34

Hvor og hvordan søger du om ordningen?

Du kan søge via ovenstående link. Har du ikke mulighed for at søge elektronisk, så kontakt Socialområdet på telefon: Telefonnummer til Socialområdet72 53 24 00

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for ledsagerordningen findes i Lov om Social Service §97

For blinde og stærkt svagsynede over 67 år

Der er efter en politisk aftale afsat midler på finansloven til et fireårigt, landsdækkende forsøg med ledsagelse til alle blinde og stærkt svagsynede, der er fyldt 67 år på ansøgningstidspunktet og bosat i Danmark. Der er tale om en tidsbegrænset ordning, der løber til og med udgangen af 2024.

Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen.

Hvis du vil ansøge om at være med i ordningen kan du ringe på telefon 69 16 16 58 eller sende en  e-mail: Medlemsservice@blind.dk, for at få et visitationsskema tilsendt. 

Spørgsmål? Kontakt os

Kontakt om ledsageordning

 

Børn og Unge

Børne- og familieafdelingen
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00
Send sikkert til Børne- og familieafdelingen


Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag 9.00 - 12.00

 

Voksne, Blinde og svagtseende

Center Social
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 65 72, alternativt 72 53 60 00

 

Send sikkert til Center Social

Send sikkert hvis du er ansat som ledsager

 

Socialområdet

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 30 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os