Kvalitets­standard for Forebyggende hjemmebesøg

Her får du informationer om, hvilken hjælp du kan forvente, når du bliver tilbudt et forebyggende hjemmebesøg

Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i gældende lov på området og det
kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen. Kontaktoplysninger finder du nederst i
kvalitetsstandarden.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med forebyggende hjemmebesøg?

Formålet med besøget er at fremme din sundhed og forebygge, at sygdom opstår eller forværres.
Vi giver dig råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder. Målet er at skabe
tryghed og trivsel for dig.

Vi lægger vægt på at støtte dig i at klare din egen tilværelse, at du bevarer og styrker dit sociale
netværk samt bevidstgøre dig om muligheden for at indgå i nye relationer hele livet og forebygge
ensomhed.

Hvad omfatter forebyggende hjemmebesøg?

Du tilbydes en samtale med en ældrekonsulent. Samtalen foregår i dit hjem og har fokus på,
hvordan du klarer din tilværelse. Vi kommer omkring, hvordan det går i dagligdagen, livets glæder
og vanskeligheder, hvad der har betydning for din sundhed og trivsel samt hvilke tilbud og
aktiviteter, der er både i og udenfor dit lokalområde.

Ældrekonsulenterne kan ikke bevillige personlig pleje og praktisk hjælp eller hjælpemidler. Vi
vejleder dig gerne om, hvor du kan henvende dig, eller sørger for, at du bliver kontaktet af rette
medarbejder, hvis du har brug for hjælp.

Hvem kan modtage forebyggende hjemmebesøg?

Tilbud om besøg får du, hvis du er i målgruppen beskrevet i afsnittet nedenfor, eller hvis en
medarbejder fra Myndighed, Sundhed og Ældre vurderer, at du har et særligt behov for at blive
tilbudt besøg.

Du får ikke tilbudt forebyggende hjemmebesøg, hvis du modtager både personlig pleje og praktisk
hjælp, eller hvis du bor i plejebolig.

Er du samboende og har mistet din partner, er du velkommen til at kontakte ældrekonsulenterne,
hvis du ikke har fået tilbudt et besøg efter ca. 6 uger.

Hvordan tilbydes forebyggende hjemmebesøg?

Vi tilbyder forebyggende hjemmebesøg til forskellige aldersgrupper og på forskellige måder.

Når du fylder 70 år og samtidig bor alene inviteres du per brev og ringes op efter 14 dage for
aftale om besøg.

Når du fylder 75 år, inviteres du pr. brev til selv at rette henvendelse, hvis du ønsker besøg.

Når du fylder 75 år, 80 år, 85 år og 90 år inviteres du per brev og ringes op efter 14 dage for aftale
om besøg.

Når du er over 65 år og bliver enke/enkemand, tilbydes du besøg ca. 6 uger efter din ægtefælles
/samboendes dødsfald. Du inviteres per brev og ringes op efter 14 dage for aftale om besøg.

Når du er over 65 år og din ægtefælle flytter på plejehjem, tilbydes du besøg ca. 4 uger efter
indflytning. Du inviteres per brev og ringes op efter 14 dage for aftale om besøg.

Er du er 75 år og tilflytter til kommunen, inviteres du per brev og ringes op efter 14 dage for aftale
om besøg.

Er du mellem 65 år og 81 år og ønsker et forebyggende hjemmebesøg, er du altid velkommen til
at kontakte ældrekonsulenterne og aftale et besøg.

Fra du fylder 82 år, inviteres du årligt per brev og du skal selv kontakte ældrekonsulenterne, hvis du ønsker
besøg.

Hvem besøger dig?

Det er ældrekonsulenter fra Myndighed, Sundhed og Ældre, der besøger dig. De har en
sundhedsfaglig uddannelse.

Hvad forventer vi af dig?

At du kontakter ældrekonsulenterne, hvis du bliver forhindret i at modtage besøg.

Kvalitetsmål

  • At du tilbydes besøg i henhold til retningslinjerne
  • At samtalen tager udgangspunkt i det du bringer ind i samtalen
  • At der på baggrund af samtalen kan der henvises til forskellige forebyggende og aktiverede tilbud i frivilligt og kommunalt regi
  • At der ved behov rettes henvendelse til Rådgivning og Visitation, samt andre kommunale muligheder

Klageadgang

Da der ikke foreligger afgørelse efter dette tilbud, modtager du ikke en klagevejledning.

Lovgrundlag

Serviceloven § 79a.

Information

Kvalitetsstandarden er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2023

Vil du vide mere om forebyggende hjemmebesøg, er du velkommen til at kontakte

Myndighed, Sundhed og Ældre
Ældrekonsulenterne
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon 72 53 50 74 eller 72 53 88 88

E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger - sikker post sendes via Borger.dk)