Botilbud Korinth

Botilbud Korinth er et social psykiatrisk botilbud - hvor voksne mennesker med psykosociale vanskeligheder kan bo i en periode af deres liv.

Fakta

Antal rum  1
Antal lejligheder 20
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
   

 

Luk alle
Åben alle

Om os

Værdier

Værdierne nedenfor er udarbejdet på fælles opstarts temadag med beboere og medarbejdere:

Ligeværdighed
Dialog
Ordentlighed
Netværksinddragelse – vi ser netværket som en ressource
Respekt for hinandens forskelligheder

Vi er bevidste om at værdiord kan have forskellig betydning fra menneske til menneske, formet af den enkeltes livsverden og alle de erfaringer og læring som vi har med os. Den bevidsthed betyder, at vi gensidigt forpligter os til at være undrende og undersøge ”den andens” ståsted og forståelser.

Vi arbejder kontinuerligt på at samskabe et botilbud, hvor beboere og medarbejdere kan være et ”VI” sammen.
Vi tilstræber en åben og dialogisk kultur. Vi er undersøgende og ønsker at være transparente gennem fælles refleksioner, for at skabe faglige læring og udvikling sammen.

Gennem reflekterende samtaler med beboere og medarbejdere, udforsker vi andre perspektiver og handlemuligheder, med det formål at skabe bedste forudsætninger for den enkeltes recovery proces.

Borgere

Målgruppen på botilbud Korinth er dig der er over 18 år med psykosociale vanskeligheder, hvor sindslidelse er den primære problemstilling.
Din livssituation kan være karakteriseret ved en høj grad af kompleksitet, hvor problemstillingerne kan være vanskelig at placere diagnostisk, og som giver sig udtryk i adfærdsmæssige udfordringer for dig.

Mange har svære sindslidelser og traumer med sig, som er med til at øge kompleksiteten hen mod at komme sig.

Depression og angst er nogle af de problemstillinger som du oplever, det giver dig et besværligt liv ud over sindslidelsen.

En del af kompleksiteten kan være misbrug. Vi arbejder tæt sammen med konsulenter fra kommunens Rusmiddelcenter.

Huset

Huset er et stort, sammenhængende og med én stor atriumgård placeret midt i.

Der er en cafe samt flere tekøkkener og flere opholdsrum.
Vi har et særligt samtalerum, hvor vi ofte holder netværkssamtaler.

Der er fælles vaskerum, med vaskemaskiner og tørretumbler.

Der er stort aflåst cykelskur, så man kan låse sin cykel eller knallert inde.

Korinth er placeret mellem Fåborg og Kværndrup. Der er gode busforbindelser til Fåborg, eller til Kværndrup togstation.
Vi har en indkøbsmuligheder i gå afstand fra Botilbuddet. Korinth by har et aktivt foreningsmiljø med motionscenter og sportshal og egen biograf drevet af frivillige.

Lejlighederne

Hver lejlighed består af sove/opholdsrum med eget bad. Vi bor på en stor skrånende grund, så nogle lejligheder ligger i stueplan og andre på 1 sal.

Enkelte lejligheder har egen udgang med lille terrasse.

Vores lejligheder til længevarende ophold §108 har eget lille the køkken.

Opstartsnetværk

Du vil få ”Korinth” medarbejder opstartsnetværk, når du flytter ind. Netværket er sat sammen ud fra et tværfagligt perspektiv, og i takt med at du lærer medarbejdere og huset at kende, kan du selv invitere andre medarbejdere ind i netværket.

Du kan afslutte et samarbejde med en medarbejder i netværket, for at give plads til andre samarbejder. Et samarbejde afsluttes altid gennem netværkssamtale, hvor der reflekteres over samarbejdet, der har været. Det er vigtigt, at vi sammen formår at afslutte et samarbejde værdigt og ordentligt, da du og medarbejderne kontinuerligt vil mødes omkring daglige opgaver, selvom medarbejderne ikke længere er en del af dit Korinth-netværk.

Hverdagslivet

Måltider

Der er 5 planlagte måltider om dagen, og vi har vores eget store madkøkken og en ernæringsassistent, der fast er på arbejde i køkkenet.

Morgenmad, middagsmad og aftensmad er hovedmåltider, der forberedes i vores køkken og serveres i vores café. Det er frivilligt om man har lyst til at spise i caféen eller tage sin mad med i egen lejlighed.
Morgenmad er ofte hjemmebagte boller, og diverse morgenmadsprodukter f.eks. havregryn, eller yoghurt.

Frokost er kold mad, rugbrød med pålæg, salater og grønt og ofte en varm ret fra dagen før.

Aftensmad er varm mad.

Eftermiddag og aften serveres der små mellemmåltider, som kan være brød, frugt, grød eller f.eks. pizza snegle.

Når du har fødselsdag, laves der livretter i køkkenet efter dit ønske.

Pris for måltider

    2024
Døgnkost   3675 kr./md


Døgnrytme

Du vil i samarbejde med medarbejderne udarbejde en døgnrytmeplan, så vi bedst muligt ved hvad der skal til for at have et godt samarbejde. Døgnrytmeplanen er individuel og laves altid i samarbejde med dig.

Beboerindflydelse

Du kan være med i ansættelsesudvalg, og deltage i månedlige husmøder hvor dagsordenen bl.a. indeholder punkter som udspringer af forskellige beboerinteresser. Der er rig mulighed for at du kan have indflydelse og medbestemmelse i de forskellige beslutninger, der bliver truffet.

Aktiviteter

Vi bor i et naturskønt område, hvorfor der ofte er gåture og skovture på programmet.
Det er muligt at få støtte til at gå ned i det lokale fitnesscenter sammen med en medarbejder, ligesom vi gerne vil støtte op om fysisk træning på den store grund rundt om botilbuddet.

Vi har også mange aktiviteter med afsæt i årets traditioner, for eksempel laver vi juleværksted og pynter sammen op til jul og bager småkager.

Der er filmaftner, strikkehygge, Bingo aftner og generelt er vi gode til at finde spillene frem.

Vi er alle en del af et forpligtende fællesskab, selv om vores overskud til at være engagerede i aktiviteter er meget forskelligt. Vi har sammen nedsat nogle udvalg hvor du og medarbejderne sammen planlægger og igangsætter aktiviteter

Café & Måltids udvalg: Vær med til at præge indretning i cafe og kom med de gode og spændende forslag til vores madplaner.

På TUR gruppe: Hvor skal vi hen du?? Vi bor et rigtig smukt sted med flotte skove og mange vandreruter lige i nærheden? Gruppen planlægger ture ud af huset.

Traditioner og Underholdning: Den arbejdsgruppe planlægger Julefrokosten og måske en fest hvor netværk og pårørende kan inviteres på lækker mad? Her kan planlægges alt fra jul og påske traditioner, til et brag af en nytårsaften, eller en herrer frokost? Eller hvad med høstfest, halloween eller en fælles filmaften med popcorn og ” Baronessen på Benzintanken” på storskærm?

Aktivitets gruppe: Vil du være med til at planlægge forskellige aktiviteter i vores Botilbud, så der er noget for enhver smag? Skal vi lave aktivitetscafe og male eller tegne sammen? Vil nogen læse at sy gardiner eller strikke sokker? Hvornår dyrker vi fælles motion som yoga eller styrketræning?

Sansehave—arbejdsgruppe: Vi ved at naturen og det at vores sanser forstyrres og beriges med dufte og lyde kan hjælpe med at finde ro og være mere balance. Derfor vil vi gerne planlægge et område i vores atriumgård, der skal anvendes som Sansehave.

Praktikforløb i kendte rammer

På Botilbud Korinth har vi indgået et samarbejde med kommunens Jobcenter og kommunes Kostforplejning. Sammen har vi skabt et projekt med afsæt i virksomhedscenter Botilbud Korinth.

Vi har oprettet virksomhedscentret for at kunne tilbyde beboerne i Botilbuddet praktik forløb i kendte rammer i Botilbuddet. Praktikken aftales i samarbejde med sagsbehandler og jobmentor i jobcenter, der kommer på botilbuddet 1x ugentligt for at følge de unge i praktiktilbuddet.

Vi har som min. månedlige opfølgningssamtaler på praktikforløbene, hvor beboer, jobmentor og en medarbejder fra Botilbuddet deltager.

Praktikken kan foregå i vores produktionskøkken hos vores ernæringsassistent, der laver mad til vores Café, eller sammen med vores Pedel, der vedligeholder inde-og udendørs arealer på Botilbuddet.

Vi understøtter beboeren i praktikforløbet ved at tilbyde at der i praktikken følger medarbejderstøtte med, så beboeren i en opstartsfase kan udvikle egne kompetencer i tæt samarbejde med en medarbejder fra Botilbuddet.

Sådan gør du

Botilbuddet Korinth hører under Serviceloven §§ 107 & 108 og kræver visitation fra din sagsbehandler.

Til Fagpersoner og pårørende

Psykosocial rehabiliteringstilgang/recovery

Indsatsen for mennesker med psykiske vanskeligheder forudsætter ofte en flerstrenget indsats, der både involverer sociale, sundhedsfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser.
Det primære mål med psykosocial rehabiliteringstilgang, er at fremme den enkeltes sociale recovery, forstået som den enkeltes mulighed for at deltage i netværk, sociale aktiviteter og arbejdsliv.
Personalegruppen i Botilbuddet er derfor tværfagligt sammensat, således at medarbejderne bringer relevante kvalifikationer ind, der kan rumme både de sociale, sundhedsfaglige og beskæftigelsesrettede indsatser.
Vores tilgang bygger på et menneskesyn, hvor den enkelte ses som et menneske med et liv, der rækker ud over rollen som syg/klient/beboer. Der arbejdes målrettet med social inklusion og retten til et meningsfuldt hverdagsliv.

På Botilbuddet er arbejder vi i med flg. tilgange:

Åben Dialog samtaler
Systemisk narrativ tilgang
Kognitiv terapi
Stemmehøring
Nada
Neuropædagogik
Natur til et godt liv

Nedenfor har vi uddybet nogle af dem:

Netværkstilgang og Netværksinddragelse

Åben Dialog Netværkssamtaler
Det er gennem netværkssamtaler, at beboere og medarbejdere drøfter indsatsplaner- mål og drømme. Det er i netværkssamtaler at vi i reflekterende processer drøfter vores måder at samarbejde på, misforståelserne og hensigterne. Det er i netværkssamtalerne at vi koordinere hvem der gør hvad, hvordan og hvornår i netværket?
Netværksinddragelse: Vi ser netværket som en ressource og opfordrer beboerne til at invitere deres netværk med ind til netværkssamtaler. Vi samarbejder med det private og professionelle netværk i overensstemmelse med de aftaler vi har indgået med den enkelte beboer. I Åben Dialog ses det private netværk som de vigtigste personer, og deres ressourcer kan understøtte en positiv udvikling i retning mod at man som beboer kan få det bedre.

Natur til et Godt liv

Vi i et samarbejde med Bikubenfonden involveret i et ”Natur Laboratorie”, hvor vi sammen undersøger hvad naturen kan for mennesker ”på kanten”.
Vi tror på at Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet. Der findes desuden forskningsbaserede undersøgelser, der viser, at naturen kan være et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro. Derfor deltager vi i et treårige program ”Natur til et godt liv – Laboratoriet”.

Laboratoriets udviklingsarbejde sigter mod at afprøve og udvikle nye veje i at hjælpe primært unge på kanten til bedre livsmestring ved at inddrage kortere eller længere forløb i naturen.

Beboerne får gennem naturintegrerede indsatser muligheder for at opøve kompetencer i en anden ramme med meget højt til loftet. I naturen finder vi rigtig mange ”små systemer” familieliv eller biologiske processer som er gode at snakke ud fra og ind i eget liv, egen livsverden og de systemer og familier som den enkelte beboer selv er en del af.

Vi anvender naturen omkring Korinth, f.eks. Knagelbjerg, men inddrager også den ”natur” der er lige uden for døren i vores Botilbud. Vi har egen udelivs ”grejbank”.
Flere af vores beboere har allerede gjort sig mange erfaringer med at gå til møder med professionelle og har ofte en svær fortælling med sig, der handler om ikke at føle sig mødt eller hørt, at kravene på møder har været for vanskelige og rummet er ”krøbet sammen om dem”.

Derudover afholder vi Åben Dialog Netværkssamtaler ude i naturen omkring et mål og forsøger at skabe ”højt til loftet” og en anden samhørighed i netværket, der deltager. Vi tager ud i de omkringliggende skove og anvender også vores store have rundt om Botilbuddet.

Lovgrundlag

Botilbud Korinth er et botilbud med døgndækning i henhold til servicelovens § 107 og 108, Lov om Social Service.

 

Spørgsmål? Kontakt os

Botilbud Korinth

Lykkevalg 17
Korinth
5600 Fåborg

Telefon: 72 53 06 88

Skriv sikkert til os via Borger.dk.

Skriv sikkert til os via Virk.dk.

Vedr. spørgsmål til ansøgninger

Skriv sikkert til os via Borger.dk

Er du endnu ikke visiteret til et botilbud, kontakt da Social Voksen

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00


Leder

Afdelingsleder
Iben Pytlick
Mail: ipytl@fmk.dk 
Telefon: 72 53 69 32