Lysbjergparken

Lysbjergparken er beliggende i et naturskønt område i V. Åby, med flot udsigt over Nakkebølle Fjord. Plejehjemmet er opdelt i 3 boenheder, med 8 beboere i hver.

Lysbjergparken er et boligtilbud til dig der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor du er i centrum.

Medarbejderne samarbejder med dig, ud fra dine ressourcer/belastninger og livshistorie.

Luk alle
Åben alle

Fakta om Lysbjergparken

Adresse og kontaktoplysninger

Lysbjergparken 1
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 18

Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2 44
Antal lejligheder 24
Husleje minimum (før boligydelse) 5.901,00 kr.
Indskud minimum 16.881,00 kr.
Takster Se takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning Smiley ordning for Lysbjergparken
Opført/ renoveret 2001
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandarder
Tilsynsrapport/ kvalitetsvurdering

Kvalitetsvurdering 2023

Tilsynsrapport 2024


Vi bor på toppen af Vester Åby og har en dejlig udsigt over Nakkebølle fjord , hvor vi kan følge årstidernes skiften. Plejehjemmet er opdelt i 3 boenheder med 8 beboere i hver, med tæt naboskab mellem boenhederne.

Der er indkøbsmuligheder i byen og et busstoppested nær plejehjemmet, med forbindelser til Faaborg og Svendborg.

Værdigrundlag

Vores Plejehjem skal kendetegnes ved en gæstfri, tryg og positiv hverdag, som danner grundlag for ”Liv til livet”

- Omsorg for og imellem borgere og medarbejdere
- Mulighed for at udnytte og udvikle egne ressourcer
- Loyalitet og respekt for borgere, medarbejdere og kommunen
- Humor og glæde skal kendetegne vores område og arbejdsmiljø
- Lyst og imødekommende miljø
- Stimulering og vækkelse af sanser ved fremstilling af mad på Lysbjergparken
- Samarbejde mellem borger , pårørende, og medarbejdere i leve-bo- miljøet
- Medbestemmelse og valgfrihed for borgere og medarbejdere
- Faglige og engagerede medarbejdere
- Vedligeholde og udvikle det sociale netværk for den enkelte borger.

Vores arbejde tager afsæt i EDEN Alternative konceptet, hvor vi forpligter os til at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære. Vi er opmærksomme på at hindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt vores beboere.

Personale

Der er ansat personale døgnet rundt.
Personalet er sammensat af flere faggrupper med hovedvægt på social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.
Der er også 2 kostfaglige ansvarlige til at bemande køkkenet. Der laves mad til hele døgnet.
Vi har en plejehjemssygeplejerske ansat. Sygeplejersken varetager primært de sygeplejefaglige opgaver i forhold til beboerne og kompetence udvikler personalet.
Lysbjergparken er også et uddannelsessted for elever  på social og sundhedshjælper og assistent uddannelsen.

Indflytning

Hvem kan bo her

For at få en bolig på Lysbjergparken, skal man have et vist behov for pleje og støtte ud over hvad kommunen kan tilbyde i dit nuværende hjem via hjemme- og sygeplejen.

Boligen 

Boligen er på 44 m2, indrettet som en vinkelformet 1 værelses lejlighed, med stort badeværelse og køleskab. Der er udgang til fælles opholdsstue og fælles køkken. Der er et fælles dagcenter som benyttes til aktiviteter og fester.

Når du skal flytte

Nye beboere og pårørende opfordres til at se Lysbjergparken. Der tilbydes en samtale i eget hjem, inden indflytningen.
På selve indflytningsdagen er det vigtigt, at der aftales et tidspunkt, så vi kan tage imod dig på en god måde. Det sikrer en god og tryg flytning for dig og dine pårørende.

Det du skal medbringe

Møbler og gardiner skal medbringes. Ved gangbesvær skal der indrettes, så beboer og medarbejder får god plads, samt overveje nøje omkring evt. løse tæpper.
Medbring linned, dyne/pude, håndklæder, beklædning, toilet artikler. Der skal skrives lejligheds nummer i alt.
Ind/ og udflytningen står du/I selv for, eller en fra et flyttefirma.
Der er som hovedregel en plejeseng i lejligheden.

Kontaktpersonsordning

Hver beboer har sin kontaktperson blandt personalet. Kontaktpersonen udarbejder en handleplan i samarbejde med dig. I handleplanen noteres aftaler om pleje og praktisk hjælp i løbet af dagen. Handleplanen sikrer, at en anden medarbejder kender til aftalerne, når din faste kontaktperson ikke er på arbejde.

Hverdagslivet

Livshistorie

Vi vil meget gerne have at du og din familie er behjælpelige med at fortælle os din livshistorie, så din hverdag kommer til at tage udgangspunkt i netop dine vaner og behov.

Pårørende

Vi samarbejder med pårørende, og inddrager også gerne dit netværk så meget som muligt i din hverdag. Det giver er større trivsel for alle.

Frivillige

Lysbjergparkens vennekreds er en upolitisk organisation som blev stiftet i 2004.
Deres formål er at skaffe midler til særlige arrangementer og nyanskaffelser til glæde for dig. De hjælper også ved fester og arrangementer i huset, i tæt samarbejde med personalet.
Vennekredsen har deres egne faste arrangementer så som stolegymnastik , kortspil, banko, strikke og hjælp til at sy en knap i. Der er livlig snak og hygge i dagcenteret.
Desuden hjælper de også med at våge hos døende , hvis pårørende ikke har mulighed for at være her.
Vi har stor fornøjelse af at have en frivillig have/altmulig mand, der nyder at komme på Lysbjergparken.

Aktiviteter

Lysbjergparken indbyder også til traditionsrige fester og til aktiviteter i hverdagen.
Traditionen tro afholdes der kartoffeldag den 15. juni og selvfølgelig fejrer vi Sankt Hans, jul og nytår. Ligeledes er der hvert år en løvfaldsfest hvor pårørende også er inviteret.
Der afholdes ca. 1 gang om måneden Gudstjeneste med sognepræsten i V. Åby og Åstrup sogne. Der drikkes kaffe og synges salmer efter gudstjenesten.
Vi fejre også din fødselsdag, hvor du bestemmer din fødselsdags menu. Om eftermiddagen er der boller og kakao i boenheden.

Der er daglige aktiviteter så som avislæsning, hyggesnak og fællessang.
Der er også besøg fra den lokale folkeskole Bøgebjergskolen, som ligger tæt ved Lysbjergparken.
Når vejret tillader det kan man benytte sig af cykeltaxien, ellers bliver der arrangeret udflugter med vores bus.

Forplejning på plejehjemmet

Kosttilbuddet på kommunens plejehjem består af tre hovedmåltider og tre mellemmåltider.
Du tilbydes den kostform, der svarer til dit behov med udgangspunkt i en ernæringsvurdering.


Som beboer har du indflydelse på menuplanlægningen til det varme måltid og valgmulighederne til de øvrige måltider. Det aftaler du med køkkenpersonalet

Vi bestræber os på, at du får så megen indflydelse som mulig, hvis du ønsker og magter det. Menuplan sammensættes ud fra beboernes ønsker og køkkenpersonalets faglige viden, som sikrer en varieret og energirigtig kost hver dag.

Vi fremstiller frisk mad, hver dag på de enkelte boenheder, så duften af hjemmelavet mad kan nydes i hele huset. Måltiderne er et centralt punkt og begivenhed i hverdagen for alle.

Måltiderne kan indtages i selvskab med de nære naboer eller i din egen lejlighed, hvis du ønsker dette.

Formålet med kosten

• Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnpleje, herunder væske.
• Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
• Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
• Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand

Individuelle behov

Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning, ved for eksempel diabetes eller allergier.

Helligdage og højtider

Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.

Gæster

Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet for at bestille mad.

Kan mad og måltider afbestilles?

Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.

Spørgsmål? Kontakt os

Lysbjergparken

Lysbjergparken 1
5600 Faaborg
Telefon: 72 53 05 18

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Dorthe Skovbjerg Andersen
Telefon: 72 53 50 57