Nørrevænget

Plejehjemmet Nørrevænget ligger i Gislev, en lille by på Midtfyn. Plejehjemmet ligge lidt tilbage trukket fra vejen, med grønne områder rundt om.

Nørrevænget er et boligtilbud til dig der pga. handicap eller almindelig alders-svækkelse har brug for personlig pleje - omsorg og praktisk hjælp.

Visionen er at skabe et trygt og hjemligt miljø hvor du er i centrum.

Medarbejderne samarbejder med dig, ud fra dine ressourcer/belastninger og livshistorie.

Luk alle
Åben alle

Fakta om Nørrevænget

Adresse og kontaktoplysninger

Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon: 72 53 05 20

Fakta

Antal rum  18 2-rums boliger beregnet til enlige, 10 2-rumsboliger beregnet til ægtepar samt 18 1-rumsboliger.
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 46
Husleje minimum (før boligydelse) 5.431 kr.
Indskud minimum 20.685,00 kr.
Takster
Fødevarestyrelsens smiley ordning
Opført/ renoveret Ombygget i 2003-2004
Fælles lokale/ hus Ja
Tilsynsrapport/ Kvalitetsvurdering

Nørrevænget består af 46 lejligheder, fordelt i 5 grupper; Solsikken, Spar 2, Skovly, Violen og Tusindfryd. Her er der både 1 og 2 rums-lejligheder, alle med egen terrasse. Hver gruppe har desuden deres eget fælles opholdsrum med køkken.

Værdigrundlag

Vi ser mennesket som et helt menneske, på trods af de mange forskelligheder man har. Vi respekterer den enkeltes syn på livet. Alle skal have oplevelsen af et værdigt liv.

Vores arbejde tager afsæt i EDEN Alternative konceptet, hvor vi forpligter os til at skabe et ligeværdigt, hjertevarmt levested med fokus på trivsel og velvære. Vi er opmærksomme på at hindre ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed blandt vores beboere.

Medarbejdere

Personalet på Nørrevænget, er sammensat af flere faggrupper:

Social- og sundheds hjælper
Social- og sundheds assistenter
Sygeplejersker
Sygehjælpere
Ernæringsassistenter
Social- og sundheds elever
Praktikanter
Servicemedarbejder
Pædagogisk assistent
Pædagog

Derudover har vi et tværfagligt samarbejde med terapeuter i plejen, omsorgstandplejen, specialister, fodterapeuter, egen plejehjemslæge, praktiserende læger m. fl.

Kontakt til de enkelte boenheder

Nørrevængets hovednummer: 72 53 05 20

Leders telefonnummer: 72 53 17 54

Solsikken telefonnummer: 72 53 48 53 og 72 53 73 87

Spar 2 telefonnummer: 72 53 28 73 og 72 53 44 95

Skovly telefonnummer: 72 53 23 99 og 72 53 48 17

Violen telefonnummer: 72 53 84 53 og 72 53 28 15

Tusindfryd telefonnummer: 72 53 43 35 og 72 53 89 92

Nathold telefonnummer: 72 53 46 60 og 72 53 28 80

Sygeplejersker telefonnummer: 72 53 62 63 og 72 53 82 07

Indflytning

Hvis du har brug for at flytte på plejehjem, så skal der ansøges om en plejehjemsplads ved kommunen. Her bliver man visiteret ud fra de kriterier der eksisterer.

Når du så er blevet godkendt til en plejehjemsplads, og får tildelt en lejlighed, skal du være opmærksom på at du selv skal sørge for alt hvad du skal bruge i lejligheden. Så som møbler, gardiner, køleskab, tøj, linned m.m.

Personalet vil råde og vejlede dig og dine pårørende ang. møblering af lejligheden, med udgangspunkt i den hjælp du har brug for i dagligdagen.

Besøg

Dine pårørende og andre gæster, er altid velkommen til at besøge dig. Her er ingen besøgstider.

Tøjvask

Der er vaskemaskiner i alle lejligheder, personalet er behjælpelig med at vaske dit tøj og linned. Vaskemiddel kan tilkøbes som servicepakke.
Hvis der skal bruges special vaskemiddel, skal du selv sørge for indkøb dette.

Rengøring

Der bliver gjort rent i lejligheden, hver 14 dag.

Servicepakker

Vi tilbyder forskellige servicepakker. De er valgfrie. Man skal dog være opmærksom på at fravælger man servicepakkerne, skal man som beboer selv sikre at sørge for at indkøbe materialerne der skal bruges.

Følgende tilbydes:

Pakke med vaskepulver, pakken indeholder køb af universelt vaskemiddel som er uden parfume og som er allergivenligt

Pakke med vinduespolering, opgaven udføres af et lokalt firma og vinduerne pudses både udvendigt og indvendigt, tre gange årligt. Hvis pakken fravælges, sørger beboeren selv for vinduespolering.

Pakke med rengøringsartikler, der indeholder:

Opvaskemiddel
Opvaskebørste
Toilet rens
Toilet børste
Universal rengøringsmiddel
Køkkenrulle
Plastaffaldsposer
Skurecreme
Skuresvampe
Afkalker
Afløbsrens
Gulvvaskemiddel
Støvsuger og støvsugerposer
Moppesystemer

Pakke med toiletartikler, der indeholder:    

Tandpasta
Shampoo
Balsam
Kropssæbe
Intimsæbe
Håndsæbe
Engangsvaskeklude
Toiletpapir

Shampoo, balsam samt diverse sæber er uden parfume og allergivenligt. Beboeren sørger selv for indkøb af hudcremer, specialcremer samt andre toiletartikler der ikke er nævnt på listen.

Kontaktpersoner

Når man flytter ind på plejehjemmet Nørrevænget, får man tildelt to kontaktpersoner.

Indflytningssamtale

Indflytningssamtale er en samtale mellem beboer, pårørende og kontaktperson(er).

Inden for en måned efter man er flyttet ind på Nørrevænget, vil man blive inviteret til en indflytningssamtale.

Under samtalen er det vigtigt at det bliver aftalt, hvem der skal gøre hvad og hvem vi skal kontakte hvis der bliver behov for dette.

Vi har erfaring med at det er en god ide, at man laver sin livshistorie. Denne kan være et rigtig godt redskab for beboer og personale i fremtidige dialoger.

Hverdagslivet

Nørrevængets Venner

Dette er en gruppe frivillige, der arrangerer en del oplevelser igennem året. Såsom diverse musik arrangementer, grillfest, forårsfest og julearrangement.

Foreløbig er programmet for 2024 således:

4.feb kl.14.30: Toner i takt
21.feb kl.14.30: Ulla og Torben Nikolajasen
3.marts kl.14.30: Ole, Kirsten og Lars
20.marts kl.14.30: Øhavet
13.april kl.14.30: Forårsfest med Lotte Riisholt
5.maj kl.14.30: Smedekoret
15.maj kl.14.30: Hiv og Slæv
15.juni kl.14.30: Grillfest

Arrangementer

Der er forskellige arrangementer på plejehjemmet gennem året. Der er en ugentlig højtlæsningsgruppe. Der ud over arrangeres der banko, gåture, cykelture, høstfest, filmaften, sang og meget mere.

Cykelture

Vi har en cykel fra ”Vind i håret”. Den bliver brugt flittigt. Vores cykel er en rickshawmodel, hvor der kan sidde to personer foran og den der cykler sidder bagved.

Gudstjeneste

Den første tirsdag i måneden kl. 14.30 med altergang

5.marts med Ryslinge Valgmenighed, Malene Rask Aastrup
2.april med Ryslinge Frimenighed, Maria Louise Odgaard Møller
7.maj med Ryslinge Sognekirke, Jakob Daniel Lund Olesen
4.juni med Gislev og Ellested kirker, Mette Sauerberg

Musik eftermiddag med præsterne:
Den 3. tirsdag i hver måned inviterer præsterne fra Ryslinge, Gislev samt Ryslinge Valgmenighed til eftermiddagsmusik i CAFEEN

Andet på Nørrevænget

Vi har flere mobile frisører der kommer i huset og vi hjælper gerne med kontakt. Ligesom vi har en fast tøjsælger; Jane Bruuns rullende tøjbutik der kommer med stort udvalg af beklædning m.m. 3-4 gange om året.

Forplejning

I hver gruppe er der tilknyttet en ernæringsassistent. Det er disse ernæringsassistenter der bestiller alle råvarer og laver maden fra bunden.
De forbereder også al maden til weekenderne, hvor det dog så er plejepersonalet der sørger for opvarmningen.

FORMÅLET MED FORPLEJNINGEN
          • Tilbyde dig en velsmagende og ernæringsrigtig døgnforplejning, herunder væske.
          • Medvirke til at sikre dig trivsel og velvære.
          • Medvirke til at give dig gode oplevelser og øget samvær omkring måltiderne.
          • Medvirke til forebyggelse af sygdom samt regulering af din ernæringstilstand


HVAD OMFATTER FORPLEJNINGEN
Døgnforplejningen består af tre hovedmåltider og to-tre mellemmåltider, hvor tilbuddet tager udgangspunkt i de officielle anbefalinger og kostråd fra Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Køkkenfaciliteterne er forskellige på kommunens plejehjem, hvilket har betydning for omfanget af din involvering i aktiviteter i forbindelse med tilberedningen af måltider. Personalet bestræber sig på at medinddrage dig i det omfang, du har lyst og mulighed for.

Du er selv med til at sammensætte din menu ud fra de forskellige retter og tilbehør, der tilbydes.

Du bestemmer menuen til det varme måltid samt eftermiddagskage på din fødselsdag, og du opfordres til at melde andre ønsker ind til køkkenpersonalet, hvis der er noget særligt, du gerne vil have at spise.


SÅDAN FÅR DU DØGNKOST PÅ PLEJEHJEM
Som beboer på et af plejehjemmene i kommunen, tager du som udgangspunkt del i dagligdagen og dermed også måltiderne på plejehjemmet.

For at sikre, at du får den mad, du har behov for, bliver der i forbindelse med indflytning på plejehjem, rehabiliteringscenter, midlertidigt ophold eller aflastning vurderet, hvilke ernæringsmæssige behov, du har.

Du vil blive tilbudt at blive vejet, og vi vil drøfte dine mad- og måltidsvaner, og om du eventuelt har behov for særlig tilpasset kost.

Vi vejleder dig, hvis du har sundhedsmæssige problemer, som kan forebygges eller bedres via kosten. Hvis du har særlige præferencer for visse fødevarer, vil vi i et vist omfang kunne opfylde disse med udgangspunkt i dine aktuelle helbredsmæssige behov.

Udvalget af fødevarer, som indgår i døgnkosten, tager afsæt i et standardsortiment. Har du ønsker til en bestemt fødevare, er du velkommen til selv at indkøbe disse.


INDIVIDUELLE BEHOV
Hvis du har problemer med at tygge eller synke eller har et øget protein- og energibehov, kan vi tilbyde dig individuel tilpasset kost mht. konsistens og nærings indhold, hvilket iværksættes med udgangspunkt i en ernærings vurdering.
Du tilbydes også specialkost via lægehenvisning ved for eksempel diabetes eller allergier.


HELLIGDAGE OG HØJTIDER
Vi gør ekstra ud af måltiderne på helligdage, mærkedage og ved højtider. Ved sådanne lejligheder kan du desuden få øl, vin, eller sodavand til det varme og kolde måltid.


GÆSTER
Gæster kan bestille mad mod betaling. Kontakt køkkenpersonalet på det enkelte plejehjem for at bestille mad.


KAN MAD OG MÅLTIDER AFBESTILLES?
Indlægges du på sygehus, afbestilles din døgnkost døgnet efter din indlæggelse. Derudover kan du få godtgjort et eller flere hovedmåltider ved afbestilling 24 timer før.


Du kan læse mere i Kvalitetsstandarden  

Spørgsmål? Kontakt os

Nørrevænget

Nørrevænget 1
5854 Gislev
Telefon: 72 53 05 20

Har du behov for at sende personfølsomme oplysninger til os, gøres det på nedenstående link:

Send sikkert via borger.dk

Send sikker via virk.dk

Leder
Kamille Kaas Grønlie
Telefon: 72 53 17 54