Aubo under Botilbud og Aktivitetscenter Pegasus

Aubo er et mindre skærmet bo- & dagtilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser efter Almenboliglovens § 105 og Serviclovens § 104.

Aubo er et mindre skærmet bo- & dagtilbud til voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser efter Almenboliglovens § 105 og Serviclovens § 104.

Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Kendetegnet for borgerne er, at alle har brug for udvidet støtte og vejledning til væsentlige opgaver i hverdagen og livet generelt vha. struktur og procesbeskrivelser.

Huset

På Aubo er der 4 §105 boliger og 4 § 104 dagtilbudspladser.

Bo- og dagtilbuddet Aubo er en del af Bo og Aktivs tilbud på Pegasus i Faaborg.
Aubo er en skærmet enhed, beliggende mellem to andre bofællesskaber.

Et større fællesareal er indrettet med dagligstue, spise arrangement og køkken.
En del af haven er skærmet til borgerne på Aubo.
I administrationsbygningen er der indrettet et motionsrum som dagligt benyttes.

Lejlighed

Borgerne bor i en etværelses lejlighed, med lille tekøkken og bad og tilhørende terrasse.

Fakta

Antal rum  1
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 4
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport

Medarbejdere

1 teamleder
7 social pædagoger
1 pædagogmedhjælper
1 studerende pædagog

Aubo har endvidere en lille fast stab af tilkaldevikarer.

9 medarbejdere har autismepilotuddannelsen.
3 pædagoger har en neuropædagogisk efteruddannelse.
2 pædagoger uddannet praktikvejledere.

Personaledækning på alle ugens dag fra kl.07.00 – 23.00.

Om natten har borgerne have mulighed for at tilkalde den vågne nattevagt, som er på de 2 nabobofællesskaber.

Hverdagslivet

Sådan gør du

Visitation sker efter gældende regler i Faaborg Midtfyn Kommune.

Til fagpersoner og pårørende

Tilgange og metoder

Den pædagogiske indsats på både bo- og dagtilbuddet har fokus på samarbejdet med borgerne omkring de individuelt opstillede mål og delmål, der relaterer til § 141.

Den pædagogiske praksis bygger på Autismepilotens teoretiske grundlag og en neuropædagogisk forståelsesramme, hvor borgerens ressourcer og motivation er i centrum.

Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor dagligdagen målrettet bygger på sammenhæng, kontinuitet og forudsigelighed, og der er fokus på borgerens kommunikationsform, de fysiske rammer, struktur og beskæftigelse.

På Aubo befinder den enkelte borger sig i et skærmet og meget struktureret miljø.
Planer og procesbeskrivelser organiserer hverdagen, og disse visualiseres ved Boardmarker og støttebilleder.

Da der kan forekomme udadrettet og selvskadende adfærd, arbejdes der ud fra konflikthåndteringsprincipper (Low Arousel), og der udfærdiges en risikovurdering af den enkelte borger (Trafiklyset), som anvendes i den daglige vurdering for den pædagogiske indsats.

Konkret arbejdes der med borgerens personlige udvikling, motion, kost, kreative aktiviteter, ADL-funktioner (indkøb, madlavning, rengøring) og aktiviteter, der relaterer til både unge og ældre.

Lovgrundlag

Almenboliglovens § 105 og Servicelovens § 104.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen. 

Spørgsmål? Kontakt os

Aubo

Pugesøvej 22-54

5600 Faaborg

Telefon: 72 53 69 08

Ledelse 
Annette Find
Mail: anfin@fmk.dk (Dette er ikke en sikker mailadresse, der må derfor ikke sendes personfølsomme oplysninger hertil)
Telefon: 72 53 69 08

Skriv sikkert til Bo og Aktiv Pegasus - Aubo via Borger.dk